Bizimodu independentea errazteko laguntza ekonomikoak

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Autonomia sustatzea du helburu. Laguntza pertsonala kontratatzeko kostua estaltzen laguntzen zaio, 24/2017 Foru Dekretuak, abenduaren 12koak, mendekotasunaren prestazio ekonomikoak arautzen dituenak, arautzen duen Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa jasotzeko eskubidea izanik. Zehazki, xede hauetara bideratzen da:

-          Komunitatean sartzen laguntzea eta ez isolatzea.

-          Partaidetza osoa ahalbidetzea bizitza politikoan, ekonomikoan, sozialean, hezkuntza, lanean eta bizitza kulturalean, besteen baldintza beretan.

-          Ostatu edo egoitza zerbitzu batean ez sartzea.

-          Emantzipazio prozesuak erraztea.


Nork tramitatzen du

 • ZAINKETETAKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia
 • Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zerbitzua

Nori zuzenduta

Bizitzaren hautu bat da mendekotasun edo desgaitasun egoera dauden pertsonentzat; alegia, modu independentean bizitzearen alde egitea, bakarrik edo beren familia unitatea sortuz, komunitate ingurune batean.


Baldintzak

 1. Eskaera gauzatzean 18 eta 64 urte bitartean izatea. Laguntza jasotzen duten titularrei ez zaie 64 urteko adin muga aplikatu.
 2. Desgaitasuna duen pertsona dela aitortua izatea.
 3. Mendekotasun egoeran egotea (1. graduko edo gehiagoko MBBa; edo hirugarren baten laguntza behar izatea, BLB, 15 puntukoa edo gehiagokoa).
 4. Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa eskuratuta izatea.
 5. Etxebizitza egokia edukitzea.
 6. Laguntza pertsonaleko azpiegitura nahikoa edukitzea.
 7. Bideragarritzat joko den bizitza independenterako proiektua aurkeztea.
 8. Lan kontratua duela, Gizarte Segurantzan alta emana dagoela eta laguntza pertsonala ematen dutenen prestakuntza maila akreditatzea, programan ematen duen denbora guztian zehar.
 9. Udalaren egokitasuneko gizarte txostena.


HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

Eredu ofizialaren eskaera, behar bezala beteta, udaletako gizarte zerbitzuetako departamentuetan eskuratu daitekeena.


Aurkeztu beharreko agiriak

-          NAN

-          Errolda ziurtagiria

-          % 33ko desgaitasuna edo handiagoa

-          Mendekotasun egoeran egotea edo 15 puntuko edo gehiagoko desgaitasun bat edukitzea, hirugarren baten laguntza eskatzen duena (BLB).

-          Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa eskatuta izatea.

-          Laguntzaile pertsonalaren dokumentazioa, Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoan aurkeztu ez bada.

-          Bizimodu independentearen proiektua.

-          Udalaren gizarte txostena


 • NA
 • Erroldatze ziurtagiria

Eskaera moduak

 • Presentziala

Zuzeneko arretarako bulegoak

1.Udaletako oinarrizko Gizarte ZerbitzuakTRAMITAZIOA


Eskaera moduak

 • Presentziala

EBAZPENA


Ebazteko gehienezko epea

6 hilabete.


Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

Honen bidez jakinarazten da

 • Ohiko postaz


ARAUDIA


• 2008ko abenduaren 23ko 87/2008 Foru Dekretua, ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituena. (GAO 251 zk. 2008ko abenduaren 31koa )INFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Laguntza hau osagarria da xede bererako edozein administrazio publikok emandako edozein laguntzarekin (bereziki baliaezintasun handiko osagarria, % 75eko desgaitasuna edo gehiago duen eta ardurapean dagoen 18 urtetik gorako seme edo alabaren diru esleipena,  balioezintasun pentsioko hirugarren baten laguntza premia edo subsidioa hirugarren baten laguntzarengatik, EGL).