Departamentuak

DIPUTATU NAGUSIAREN ALORRA

Área del Diputado General

GOBERNANTZA

Gobernanza

OGASUN ETA FINANTZAK

Hacienda y Finanzas

SUSTAPEN EKONOMIKOA, TURISMOA ETA LANDA-INGURUNEA

Promoción económica, Turismo y Medio Rural

BIDE AZPIEGITURAK

Infraestructuras Viarias

MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE-ANTOLAMENDUA

Movilidad y ordenación del Territorio

GIZARTE POLITIKAK

Políticas Sociales

INGURUMENA ETA OBRA HIDRAULIKOAK

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROLA

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROLA