Foru Aldundiarekiko harremanetan herritarrek dituzten jokabide arauak.

Herritarrek, Foru Aldundiarekiko harremanetan, jokabide hauek izango dituzte:

  • Une oro jarrera egokia eta errespetuzkoa izango dute arreta zerbitzuko pertsonalarekin eta une horretan zerbitzua erabiltzen ari diren gainerako erabiltzaileekin.               
  • Lankide izango dira pertsonalarekin, kudeaketa edo izapideetan behar diren identifikazio datuen egiazkotasuna eta zehaztasuna emanez.
  • Zerbitzuen ordutegia eta funtzionamendua errespetatuko dute, eta pertsonalaren jarraibideei kasu egingo diete edozein kasutan ere.
  • Gune eta ekipamendu publikoak zaindu eta errespetatuko dituzte.