GAOren erregistroa

  • Erregistroa:
    Gipuzkoako Foru Aldundia. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
    Gipuzkoa plaza z.g. 20004 - Donostia
  • Telefonoa: 943 112359 / 943 113914
  • Faxa: 943 431636
  • Interneteko helbidea: http://www.gipuzkoa.eus
  • Posta elektronikoa: gaoadministrazioa@gipuzkoa.eus
  • Jendearen arretarako ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:30etatik 14:00etara.