Araudia tramitazio bidean

Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen aurretiazko kontsulta

Atal honen bidez bete egiten da urriaren bateko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133. artikuluan exijitutako tramitea, foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen aurretiazko kontsultari buruzkoa.

 

Baliogabeko eguna Gaurko eguna Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak


Xedapenak eguneka: 2023/11/29


Ez da xedapenik aurkitu.