Tablon Anuncios Tablon Anuncios

Araudia tramitazio bidean

Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa

Atal honen bidez bete egiten da uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d) artikuluan exijitutako tramitea, foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen informazioa jendeaurreko jartzeari buruzkoa.

  • Baliogabeko eguna
  • Gaurko eguna
  • Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak

Xedapenak eguneka: 2022/01/29

Gipuzkoako Lurralde Historikoan txerri-azienda estentsiboko ustiategiak antolatzeko oinarrizko arauak garatzen duen Foru Agindua

Foru Dekretu proiektua, interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2022. urterako ezartzen dituena.