Araudia tramitazio bidean

Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa

Atal honen bidez bete egiten da uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d) artikuluan exijitutako tramitea, foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen informazioa jendeaurreko jartzeari buruzkoa.

Baliogabeko eguna Gaurko eguna Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak


Xedapenak eguneka: 2023/12/05


Foru Dekretua, plataforma digitalen operadoreek komunikatzen duten nahitaezko informazio truke automatikoaren esparruan arreta egokiari buruzko arauak eta prozedurak garatzeko eta Zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzeko

Foru Dekretua, zeinaren bidez garatzen baitira plataforma digitaletako operadoreek eman behar duten informazioaren nahitaezko truke automatikoaren esparruan bete beharreko arauak eta prozedurak, eta Zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzen baita. Horrekin gure ordenamendura ekartzen da Kontseiluaren 2021eko martxoaren 22ko 2021/514 (EB) Zuzentaraua.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua aldaketa

Foru Araua aurreproiektua, zenbait zerga aldaketa onesten dituena.

Foru Dekretu proiektua Suspertze eta Erresilientzia Mekanismotik (SEM) datozen Europako funtsak hobeto inplementatzeko gobernantza egituraren esparru orokorra arautzeko.

4 xedapen erakusten.