TablonAnunciosPortlet TablonAnunciosPortlet

Araudia tramitazio bidean

Foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen jendaurreko informazioa

Atal honen bidez bete egiten da uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 70.1.d) artikuluan exijitutako tramitea, foru arauen aurreproiektuen eta izaera orokorreko xedapenen proiektuen informazioa jendeaurreko jartzeari buruzkoa.

  • Baliogabeko eguna
  • Gaurko eguna
  • Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak

Xedapenak eguneka: 2018/11/19

Foru dekretu proiektua, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzekoa.

Foru Dekretu proiektua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduak aldatzen dituena eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak bi zerga horietan kalkulatzeko 2019an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onartzen dituena.