TablonAnunciosPortlet TablonAnunciosPortlet

Araudia tramitazio bidean

Arauak egiteko prozeduren zerrenda

Arauak egiteko prozeduren zerrenda eguneratua, unean-unean martxan daudenena: xedea, tramitazioaren egoera eta izapide ezberdinetarako egutegia adierazita.

  • Baliogabeko eguna
  • Gaurko eguna
  • Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak

Arauak eguneka: 2018/09/25

Foru Dekretua, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzen duena.

Etxebizitza turistikoei buruz informatzeko obligazio bat ezartzea oro har, eta, bereziki, plataforma kolaboratiboentzat.
2019. urterako zerga neurri batzuk onartzeko foru araua

2019. urterako zerga neurri batzuk onartzeko foru arau bat prestatzea.
Gipuzkoako Lurralde Historikoan kultur mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriak arautzeko foru araua

Gipuzkoako Lurralde Historikoan kultur mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriak arautzeko foru arau bat prestatzea.
Gobernu Onaren Foru Araua

Kudeaketa publikoaren eredua berritzea, eta eredu hori gobernu onerantz bideratzea.
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeztzeko 2019-2030 Plan Integrala onartzeko Foru Araua

Gipuzkoako HIri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030 Plan Integrala
Interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2018. eta 2019. urteetarako ezartzen dituen foru dekretua prestatzeko prozedura.

Interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2018. eta 2019. urteetarako ezartzea.
Foru dekretu bat prestatzeko prozedura hastea zerga urraketen eta zigorren Erregelamendua, irailaren 26ko 42/2006 Foru Dekretuaren bidez onartua, aldatzeko.

Maiatzaren 9ko 1/2017 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra zati batean aldatzen duenak, ekarritako aldaketetara egokitzea zerga urraketen eta zigorren arloan indarrean dagoen Erregelamendua, irailaren 26ko 42/2006 Foru Dekretu bidez onartua.
Foru dekretu bat prestatzeko prozedura hastea Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Ikuskaritzaren Erregelamendua, azaroaren 16ko 31/2010 Foru Dekretuaren bidez onartua, aldatzeko.

Maiatzaren 9ko 1/2017 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra zati batean aldatzekoa, ekarritako aldaketetara egokitzea Gipuzkoako Zerga Ikuskaritzaren Erregelamendua, azaroaren 16ko 31/2010 Foru Dekretuaren bidez onartua.
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2019. uretrako aurrekontu orokorrak onartzen dituen Foru Araua

2019. urterako aurrekontuak onartzea.