Araudia tramitazio bidean

Arauak egiteko prozeduren zerrenda

Arauak egiteko prozeduren zerrenda eguneratua, unean-unean martxan daudenena: xedea, tramitazioaren egoera eta izapide ezberdinetarako egutegia adierazita.

Baliogabeko eguna Gaurko eguna Aukeratutako eguna

Bilaketa-irizpideak


Arauak eguneka: 2023/11/29


Interes orokorreko xedeen esparruan mezenasgoko lehentasunezko jarduerak 2024-2028 epealdirako ezarriko dituen Foru Dekretua

Foru Dekretua, PFEZren Erregelamenduan aldaketak sartu eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak zerga horretan eta sozietateen gaineko zergan kalkulatzeko 2023an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onesten dituena.

Foru Dekretua, plataforma digitalen operadoreek komunikatzen duten nahitaezko informazio truke automatikoari buruzkoa eta 47/2013 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatzekoa

Kontseiluaren 2021eko martxoaren 22ko 2021/514 (EB) Zuzentarauaren transposizioa, zeinaren bidez aldatzen baita fiskalitatearen arloko administrazio lankidetzari buruzko 2011/16/EB Zuzentaraua, eta beste zerga arauak aldatzen dituena.

Foru Araua, 2024.urterako zenbait zerga aldaketa onesten dituena.

FORU AGINDUA, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismotik (SEM) datozen Europako funtsak hobeto inplementatzeko gobernantza egituraren esparru orokorra arautuko duen foru dekretu bat egiteko prozedura hasteko baimena ematen duena

Suspertze eta Erresilientzia Mekanismotik (SEM) datozen Europako funtsak hobeto inplementatzeko gobernantza egituraren esparru orokorra arautuko duen foru dekretu bat egin.

5 arau erakusten.