GAOri buruzko araudia

  • Martxoaren 27ko 5/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala arautzen duena (apirilaren 20ko 77. zk. GAO), martxoaren 6ko 1/2015 Foru Arauak aldatutakoa (martxoaren 16ko 50. zk. GAO). Indarrean dagoen testu kontsolidatua.
  • Apirilaren 4ko 5/2002 Legea, Probintziako Aldizkari Ofizialak arautzeari buruzkoa (apirilaren 5eko 82. zk. BOE).
  • 2009ko maiatzaren 19ko Foru Agindua, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuak bidaltzeko prozedura arautzen duena (maiatzaren 28ko 97. zk. GAO). Indarrean dago Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala arautzen duen martxoaren 27ko 5/2007 Foru Araua aldatzeko martxoaren 6ko 1/2015 Foru Arauak ezarritakoari aurka egiten ez dion guztian..
  • Abenduaren 23ko 9/2019 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2020. urterako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena (abenduaren 30eko 248. zk. GAO): bigarren xedapen gehigarria (tasak eguneratzea).