Web edukia bistaratu Web edukia bistaratu

GAOri buruzko araudia

  • 2007ko martxoaren 27ko 5/2007 Foru Agindua, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala arautzen duena (77 zk. GAO, apirilaren 20koa)), 2015eko martxoaren 6ko 1/2015 Foru Arauak aldatutakoa (50 zk. GAO, martxoaren 16koa).
  • 2002ko apirilaren 4ko 5/2002 Legea, Probintziako Aldizkari Ofizialak arautzeari buruzkoa (BOE, 82 zk., 2002ko apirilaren 5ekoa).
  • Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko agiriak bidaltzeko prozedura araututa dago 2009ko maiatzaren 19ko Foru Aginduan (maiatzaren 28ko GAO, 97 zk.), agindu hori indarrean baitago Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala arautzen duen martxoaren 27ko 5/2007 Foru Araua aldatzeko martxoaren 6ko 1/2015 Foru Arauak ezarritakoari aurka egiten ez dion guztian (martxoaren 16ko 50. GAO).
  • 2017ko urtarrilaren 31ko 7/2017 Foru Dekretua, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa (2017ko otsailaren 4ko GAO, 24. zenbakia).
  • Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2018ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 26ko 3/2017 Foru Araua (2017ko abenduaren 27ko GAO, 245. zenbakia).