Egun baliogabeen egutegia

Egun baliodunetan ezarritako epeak kontatzeko ondorioetarako, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30.2 artikuluan adierazitakoak arautuko du egoitza elektronikoa.

Larunbat eta igandeez gain, hauek dira Gipuzkoako Lurralde Historiko osorako baliogabetzat jotako egunak: