Jakinarazpen elektronikoa

Tramitazio elektronikorako behartutako taldeak

 • Zerga prozedurak.
 • Bestelako prozedura.
  Betiere, administrazio-prozedura baten edozein izapidetarako Gipuzkoako Foru Aldundiarekin harremana bitarteko elektronikoz izatera behartuak egongo dira honako hauek, gutxienez:
  • Pertsona juridikoak.
  • Nortasun jurikikorik gabego entitateak.
  • Diharduten jarduera profesionalean jarduteko elkargo bateko kide izan behar dutenak, jarduera profesional hori dela-eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egin behar dituzten izapide eta jarduketetarako. Kolektibo horretakotzat joko dira beti notarioak, jabetzaren erregistratzaileak eta merkataritza-erregistratzaileak.
  • Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko harremana elektronikoki izatera behartua dagoen interesdun baten ordezkari direnak.
  • Gipuzkoako Foru Aldundiko enplegatuak, enplegatu publiko izateagatik administrazioarekin egiten dituzten izapide eta jarduketetarako.
  Erregelamenduz, harremana nahitaez bitarteko elektronikoz izan beharra ezarri ahal izango da zenbait prozeduratarako eta pertsona fisikoen multzo batzuentzat, haien gaitasun ekonomikoagatik, gaitasun teknikoagatik, dedikazio profesionalagatik edo bestelako arrazoiengatik egiaztaturik badago behar diren bitarteko elektronikoetarako irispidea eta eskuragarritasuna badutela.