Erregistro elektronikoa

Egiaztatu aurkezpenaren hartu agiria

Aurkezpenaren hartu agiri bat benetakoa den egiaztatzeko, dagokion kodea sartu:

Oharra: Egiaztapen kode segurua egiaztagirian agertzen den bezala kopiatu


Oharra

Aurkezpenaren hartu agiriak ez du esan nahi dokumentu hori behin betiko onartuko denik, ez onartzeko arrazoi hauetakoren bat gertatzen bada:

  • Gipuzkoako Foru Aldundiaren esparrutik kanpoko organo edo erakunderen bati zuzentzea.
  • Kode kaltegarria edo sistemaren osotasunari edo segurtasunari eragin diezaiokeen gailua izatea.
  • Formulario normalizatu edo generikoetan nahitaezko gisa ezarritako eremuak ez betetzea, edo ezin tratatu izatea eragiten duten inkongruentziak edo hutsegiteak izatea.
  • Berariazko formulario bat duen zerbitzu, prozedura edo tramiterako formulario generiko bat erabiltzea.