DCC (KUBA) eredua. Kuota bateratuen banaketaren aitorpena (Hidrokarburoen gaineko zerga izan ezik).

INFORMAZIO OROKORRA


Aurkezpen epea

Aurkezteko epea desberdina izango da banatu beharreko kuoten fabrikazio zerga bereziaren arabera.

Helburua

Aitorpen-likidazio bakarrean jasotako kopuruaren banaketa edo xehekapena, Jarduera eta Establezimendu Kodearen (JEK) araberakoa.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Gipuzkoan egindako jarduera guztiei buruzko aitorpen-likidazio bat egiteko aurretik baimenduta dauden enpresek.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

DCC KUBA eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

2017ko eta hurrengo ekitaldietarako aurkezpenak ZergaBidea plataformatik egin behar dira.

-Jarraian, 2016ko  eta aurreko ekitaldieta aurkezpenak egin daitezke, aurkezteko era aukeratua:


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Ordaintzekoak: Finantza entitate laguntzaileak

Gainerakoak: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia), entitate laguntzaileak eta Herritarren arretarako bulegoak.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


20/1998 Foru Dekretua, martxoaren 3koa, Gipuzkoako lurralde historikoaren zerga araudia Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen xedapenetara egokitzen duena.

Zerga Berezien Erregelamenduari buruzko uztailaren 7ko 1165/1995 Errege Dekretua.

113/2009 Foru Agindua, otsailaren 16koa, zerga berezien zenbait eredu onartu eta zerga horien kudeaketan bete beharreko arau batzuk bateratu eta egunean jartzen dituena.