588 eredua - Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Jarduera urtarriletik urrira bitartean eteteagatik autolikidazioa

INFORMAZIO OROKORRA


Helburua

Aaitortzen da sarean sartutako energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa jarduera urtarriletik urrira bitartean eteten denean.


Nork tramitatzen du

  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia
  • Zeharkako Zerg., Eskualdaketen gaineko Zerg. eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua

Nori zuzenduta

Zerga honek kargatutako eragiketak egiten dituzten zergadunak.HASIERA ETA ESKAERA


Aurkeztu beharreko formularioak eta ereduak

588 eredua


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

Internet bidezko eskaera

588 eredua interneten bidez


Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

  • Ziurtagiria eta B@KQ

Zuzeneko arretarako bulegoak

Ordaintzekoak: Finantza entitate laguntzaileak

Gainerakoak: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuko Zeharkako Zergen Zerbitzua (Errotaburu Pasealekua 2, 20018 - Donostia), entitate laguntzaileak eta Herritarren arretarako bulegoak.TRAMITAZIOA


Eskaera moduak

  • Internet
  • Presentziala

ARAUDIA


49/2015 Foru Agindua, otsailaren 2koa, 591 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Zergadunekin egindako eragiketen urteko aitorpena», eta 588 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Jarduera urtarriletik urrira bitartean eteteagatik aurkeztutako autolikidazioa» onartu, eta horiek nola eta zein epetan aurkeztu ezar tzen duenaINFORMAZIO OSAGARRIA


Informazio osagarria

Aurkezteko epea

Instalazioaren jarduera eten den urte naturaleko aazaroaren barruan aurkeztuko da.