7
BESTE BATZUK

2023KO HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

TOLOSAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZORDEA

Ediktua

Ana Garmendia Gutiérrez, anderea, Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkaria.

Ediktu honen bidez jakinarazten da Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeak, gaurko egunez egin duen bileran, bera honela geratu dela osatua:

Batzordeburua:

Nicole Hernandez González, anderea. Tolosako lehen auzialdiko eta instrukzioko 4. epaitegiko epailea.

Batzorkide judizialak:

Diego Dorronsoro Diez, jauna. Tolosako lehen auzialdiko eta instrukzioko 2. epaitegiko magistratua.

Pablo Aguirre Allende, jauna. Tolosako lehen auzialdiko eta instrukzioko 3. epaitegiko epailea.

Batzordekide ez judizialak:

Jose Ignacio Otermin Garmendia.

Aitor Iztueta Garaikoetxea.

Idazkaria:

Ana Garmendia Gutiérrez, anderea. Tolosako Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorreko letradua eta Tolosako lehen auzialdiko eta instrukzioko 4. epaitegiko letradua.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 11.1 b artikulua betez, ediktu hau sinatzen dut.      

Tolosa, 2023ko maiatzaren 12a.—Ana Garmendia Gutiérrez, idazkaria. (3656)