7
BESTE BATZUK

2023KO HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

BERGARAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZORDEA

Ediktua

Mikel Beunza Urtasun jaunak, Bergara Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen Idazkariak.

Ziurtatzen du: Gaurko egunez, Bergara Eskualdeko Hauteskunde Batzordea bildu dela, eta honako hauek dira batzordea osatzen duten kideak:

Batzordeburua:

—D.ª M.ª Angela Rodriguez-Monsalve Navarro magistratu andrea, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zko.ko Epaitegiko epailea.

Batzordekide judizialak:

—D.ª Cristina Vicente Notario magistratu andrea, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 zko.ko Epaitegiko epailea.

—D.ª Maria de Blas Piñeiro, magistratu andrea, Bergara Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 4 zko.ko Epaitegiko epailea.

Batzordekide ez- judizialak:

—D.ª Amaia Madina Aguirre andrea, abokatua.

—D. Xabier Egea Jauregui jauna, zuzenbidean lizentziaduna.

Idazkaria:

—D. Mikel Beunza Urtasun jauna, Bergara Epaitegi Dekanoko Justizia Administrazioaren letradua.

Eta hala jasota gera dadin, eta herritar orok izan dezan horren berri, honako ediktu hau igorri dut Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera argitaratu dezaten.

Bergara, 2023ko maiatzaren 15a.—Hauteskunde Batzordeko idazkaria.               (3614)