7
BESTE BATZUK

2023KO HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

DONOSTIAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZORDEA

Ediktua

Francisco Saro Jauregui jauna, Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkaria, Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 14.3 artikuluan ezarritakoarekin bat.

Honako hau ematen dut jakitera:

Gaur egindako bilkuran Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Batzordea honela geratu dela behin betiko osatua:       

Batzordeburua:

—Pedro Santiago Romero Buck-Arstad jauna. Donostiako Zigor-arloko 1 zenbakiko Epaitegiko Magistratua.

Batzordekide judizialak:

—Eva Cerón Ripoll andrea. Donostiako Lehen Auzialdiko 8 zenbakiko Epaitegiko Magistratua.

—Pedro José Malagón Ruiz jauna. Donostiako Merkataritza arloko 1 zenbakiko Epaitegiko Magistratua.

Batzordekide ez judizialak:

—Aitor Beistegui Fiallegas jauna.

—Blanca Tejada Manso De Zúñiga andrea.

Idazkaria:

—Francisco Saro Jauregui jauna. Donostiako Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorreko Letradu Zuzendaria.

Behar den lekuan jasota gera dadin, eta herritarrok horren berri izan dezan, honako Ediktu hau igorri dut, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dezaten.

Donostia, 2023ko maiatzaren 11.—Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkaria.      (3570)