7
BESTE BATZUK

2023KO HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO PROBINTZIAKO ETA LURRALDE HISTORIKOKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Iragarkia

Sara Gago Lozano, Gipuzkoako Hauteskunde Batzorde Pobintzialeko Idazkaria denak, Hauteskunde Errregimen Orokorraren Legeko 14.3 artikuluak xedatzen duena betez eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dadin.

Jakinarazten dut: Gaurko datarekin eta hauteskunde Erregimen Orokorraren Legeko 10.1b artikuluaren arauera «Gipuzkoako Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordea / la Junta Electoral Provincial de Gipuzkoa» osatua gelditu dela, behin betiko batzorde kide judizialekin eta ondorengo osaketarekin:

Batzordeburua:

—Yolanda Domeño Nieto Andre txit prestua.

Batzordekideak:

—Luis Blánquez Pérez Jaun txit prestua.

—Jorge Juan Hoyos Moreno Jaun txit prestua.

Batzordekide ez judizialak:

—Jon Aldazabal Etxeberria jauna.

—Gerardo López Sánchez-Sarachaga jauna.

Idazkaria:

—Sara Gago Lozano Andre txit prestua.

Eta hala jasota gera dadin eta denek jakin dezaten, iragarki hau egiten dut Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara dadin.

Donostia, 2023ko maiatzaren 12a.—Batzorde idazkaria.        
                (3569)