7
BESTE BATZUK

2023KO HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

AZPEITIKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZORDEA

Ediktua

Shelley Gallina Foster, anderea, Azpeitiko Eskualdeko Hauteskunde Batzordeko idazkaria, ziurtatzen dut, gaur ospatutako bilkuran Hauteskunde Batzordea, honela osatuta geratu dela behin betiko:              

Batzordeburua:

—Claudia Nuñez Andres anderea. Azpeitiko Dekanotzako epailea eta lehen auzialdiko eta instrukzioko 2. epaitegiko epailea.

Batzordekide judizialak:

—Ariane Tapia Trueba, anderea. Azpeitiko lehen auzialdiko eta instrukzioko 1. epaitegiko epailea.

—Maria Jesus Galarraga Leunda, anderea. Bidania-Goiatzeko bake epaitegiko bake epailea.

Batzordekide ez Judizialak:

—Irati Labaca Garmendia anderea.

—Jon Ander Ostolaza Larrañaga jauna.

Idazkaria:

—Shelley Gallina Foster, anderea. Azpeitiko Zerbitzu orokorreko Letratu zuzendaria eta Azpeitiko lehen auzialdiko eta instrukzioko 2. epaitegiko justizia administrazioaren letradua.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, Hautes-Erregimen Orokorren Lege Organikoak arauzten duen 11.1.b artikulua betez, ediktu hau sinatzen dut.

Azpeitia, 2023ko maiatzaren 11.—Shelley Gallina Foster, Azpeitiko Eskualde Hauteskunde Batzordeko idazkaria.               (3493)