7
BESTE BATZUK

2023KO UDAL HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

AZPEITIKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZORDEA

Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki-erakunde txikietako auzo-alkatetzetarako 2023ko hauteskundeetara aurkeztutako hautagaiak.

Hauteskunde Araubide Orokarri buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187.4 artikuluekin bat etorriz, Eskualdeko Hauteskunde-Batzorde honi dagokion toki-erakunde txikian, auzo-alkatetzetarako 2023ko hauteskundeetara aurkeztuko hautagaiak argitarazten dira jarraian.    

Azpeitia, 2023ko apirilaren 25a.—Shelley Gallina Foster, Hauteskunde Batzordeko idazkaria.    (2981)

TOKI-ERAKUNDE TXIKIA ITZIAR (DEBA)/
ENTIDAD LOCAL MENOR ITZIAR (DEBA)

DENON HERRIA (DENON HERRIA).

Titularrak/Titulares.

1.    Maria Aranzazu Egaña Aldalur.

Ordezkoak/Suplentes.

Hautagairik gabe/Sin candidatos.