7
BESTE BATZUK

URAREN EUSKAL AGENTZIA

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Jendaurreko informazioa

Garikoitz Aiesta Etxaniz jaunaren (NAN/IFK 7**8**43) baimena eskatu du, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren babesean, Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) udalerrian Mandubiko Gaina auzoan izengabeko putzu batetik urtean 587,65 m³ desbideratzeko eta honakoetarako erabiltzeko: abeltzaintzarako erabilera izango du.

Urak biltzeko gunea:

UTM koordenadak (ETRS 89):

x=561.108; y=4.770.671.

Obren deskribapena:

Ponpa baten bidez putzutik hartutako urak aska batera eramango dira, ondoren erabiltzeko.

Hori guztia jendaurrean jartzen da, guztiek horren berri izan dezaten, egutegiko eta ondoz ondoko hilabete bateko epean, iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Horrela, bada, aprobetxamenduak nolabaiteko kaltea egingo diela uste dutenek erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte epe horren barruan, Uraren Euskal Agentzian. Izan ere, toki horiexetan egongo da espedientea ikusgai, nahi duenak aztertu ahal izan dezan.

Donostia, 2023ko martxoaren 7a.—Ekialdeko Kantauriar Arroen Lurralde bulegoko burua.     (1731)