7
BESTE BATZUK

URAREN EUSKAL AGENTZIA

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Ur-aprobetxamendurako eskubidea amaitzea

Uraren Euskal Agentzia honek, ondorengo ezaugarriak dituen emakida-eskubidea amaitzeko administrazio-prozedura hasi du: 

 

Espedientea / Expediente

Titularra(k) / Titular(es)

Ibaia, Erreka / Río, Corriente

Lekua / Situación

Udalerria (LH) / TM (TH)

Erabilera / Destino

Gehienezko emaria / Caudal máximo
(l/s)

Ur-jauzi gordina / Salto bruto
(m)

Ebazpenaren eguna / Fecha de la concesión

Emakidaren epearen amaiera / Terminación del plazo concesional

Erregistro zk. /
 N.º de Inscripción

Aurkezteko udala / Alcaldía para comparecencia

Hasiera / Iniciación

Amaitzeko arrazoia / Causa de la extinción

EX-G-2022-0046

José María Iza Murua

Artezarri / Artesari - Artezarri / Artesari

Aritzeta auzoa/
Bº Aritzeta

Bergara (Gipuzkoa)

Abeltzaintzakoa / Etxekoa / Ganadero / Doméstico

32,00

 

1984/02/09 - 09/02/1984

 

85388

Bergara (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe (inskripzio bikoiztua) / Inexplotación durante más de tres años (inscripción duplicada)

EX-G-2022-0048

Talleres Ulgor, S.C.I.

Oro-Erreka/  Oro-Erreka

 

Arrasate /
Mondragón (Gipuzkoa)

Industriala / Etxekoa / Industrial / Doméstico

7,00

 

1963/03/20 - 20/03/1963

 

1632

Arrasate/
Mondra-gón (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0051

Pedro Aperribay Madinabei-tia

Deba ibaia/ Deba ibaia

 

Bergara (Gipuzkoa)

Industriala / Industrial

14,00

 

1967/07/31 - 31/07/1967

 

48259

Bergara (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe (inskripzio bikoiztua) / Inexplotación durante más de tres años (inscripción duplicada)

EX-G-2022-0055

Aparicio Hermanos y Cía.

Zurrantegi erreka / Zurrantegi erreka

 

Legazpi (Gipuzkoa)

Industriala / Industrial

2,00

 

1963/12/10 - 10/12/1963

 

1475

Legazpi (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0056

Lucio Narbaiza Gaztelu

Iturandua II Iturria / Manantial Iturandua II

Gorosta auzoa, UTM Koordenatuak x=543.975 y=4.783.255 / Bº Gorosta, Coordenadas UTM x=543.975 y=4.783.255

Eibar (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano / Riego / Ganadero

12,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

2320/C

Eibar (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0057

Cdad. de usuarios de agua Iturralde

Iturralde Iturria / Manantial Iturralde

Olaso auzoa, UTM Koordenatuak x=555.335 y=4.783.130 / Bº Olaso, Coordenadas UTM x=555.335 y=4.783.130

Azkoitia (Gipuzkoa)

Herri-hornidura/ Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano/Ganadero

5,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

1088/C

Azkoitia (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0058

Lucio Narbaiza Gaztelu

Iturandua I Iturria / Manantial Iturandua I

Gorosta auzoa, UTM Koordenatuak x=543.975 y=4.783.215 / Bº Gorosta, Coordenadas UTM x=543.975 y=4.783.215

Eibar (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano / Riego / Ganadero

12,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

2319/C

Eibar (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0059

Industrias Gol S.A.

Golekua Iturria / Manantial Golekua

Sagar-erreka industrialdea, 9. zk., UTM Koordenatuak x=547.177 y=4.780.670 / Polígono industrial de Sagar-erreka N.º 9, Coordenadas UTM x=547.177 y=4.780.670

Soraluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa)

Bestelako erabilerak (higiene- eta garbiketa-zerbitzuak) / Otros Usos (servicios higiénicos y de limpieza)

33,00

 

2001/05/15 - 15/05/2001

 

 

Soraluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0060

Arantzazu Zubizarreta Urcelay

Ibarluze erreka / Regata Ibarluze

UTM Koordenatuak x=538.995 y=4.769.070 / Coordenadas UTM x=538.995 y=4.769.070

Arrasate/

Mondragón (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Riego

63,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

1994/A

Arrasate/Mondra-gón (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0061

Cdad. Muskitxu

Muskitxu Iturria / Manantial Muskitxu

UTM Koordenatuak x=549.350 y=4.778.800 / Coordenadas UTM x=549.350 y=4.778.800

Bergara (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Riego / Ganadero

3,00

 

2001/09/14 - 14/09/2001

2021-09-15/ 15-09-2021

 

Bergara (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Emakida epearen amaitzea / Término del plazo de su concesión

EX-G-2022-0062

Pilar Elorza Guridi

Etxaburu Barreneko Iturria / Manantial Etxaburu Barreneko Iturria

UTM Koordenatuak x=549.055 y=4.778.820 / Coordenadas UTM x=549.055 y=4.778.820

Bergara (Gipuzkoa)

Etxekoa / Doméstico

7,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

1765/C

Bergara (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe (inskripzio bikoiztua) / Inexplotación durante más de tres años (inscripción duplicada)

EX-G-2022-0064

Bellota Herramien-tas, S.A.

M7 Iturria / Manantial M7

Aroztegiaren ondoan, UTM Koordenatuak x=554.670 y=4.767.600 / Junto a la Carpintería, Coordenadas UTM x=554.670 y=4.767.600

Legazpi (Gipuzkoa)

Industriala / Industrial

99,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

3166/C

Legazpi (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0065

Pedro Errasti Unzurrun-zaga

“Lugarisa” izeneko gunean egindako hiru zundaketa/  Tres sondeos realizados en el sitio denomina-do “Lugarisa”

 

Bergara (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Etxekoa / Riego / Ganadero / Doméstico

81,00

 

1989/01/25 - 25/01/1989

 

291/A

Bergara (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Emakida epearen amaitzea / Término del plazo de su concesión

EX-G-2022-0068

Azcue Hermanos

Artzain (Artzain-Erreka) / Artzain (arroyo Artzain-Erreka)

 

Mutriku (Gipuzkoa)

Aprobetxamendu hidroelektrikoa / Herri-hornidura / Aprovechamiento Hidroeléctrico / Abastecimiento Urbano

80,00

274,00

1924/08/28 - 28/08/1924

 

1976

Mutriku (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe (inskripzio bikoiztua) / Inexplotación durante más de tres años (inscripción duplicada)

EX-G-2022-0070

Ayto. de Zumaia

Erdoitza / Erdoitza

 

Getaria (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Abastecimiento Urbano

5,00

 

1905/09/23 - 23/09/1905

 

 

Getaria (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0071

Ayto. de Zumaia

Azua-Erreka / Azua-Erreka

 

Getaria (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Abastecimiento Urbano

3,00

 

1901/07/03 - 03/07/1901

 

 

Getaria (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0072

Cdad. de ususarios de agua Berrodueta Iru

Txindurri / Txindurri

UTM Koordenatuak x=557.640 y=4.780.350 / Coordenadas UTM x=557.640 y=4.780.350

Azpeitia (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano / Ganadero

52,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

1321/C

Azpeitia (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0073

Cdad. de usuarios Berrosueta

Basarte / Basarte

UTM Koordenatuak x=557.650 y=4.780.880 / Coordenadas UTM x=557.650 y=4.780.880

Azkoitia (Gipuzkoa)

Abeltzaintzakoa / Etxekoa / Ganadero / Doméstico

56,00

 

1999/11/10 - 10/11/1999

2019/11/10 - 10/11/2019

 

Azkoitia (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Emakida epearen amaitzea / Término del plazo de su concesión

EX-G-2022-0074

Nicolás Berasategui Lasa

Urrestilla (Ibai-Eder)/ Urrestilla (Ibai-Eder)

 

Azpeitia (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Riego

15,00

 

1990/08/03 - 03/08/1990

 

727/A

Azpeitia (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Emakida epearen amaitzea / Término del plazo de su concesión

EX-G-2022-0078

Cdad. de regantes Ibargoyen-Gaña

Iturria / Manantial

Meaka auzoa / Bº Meaka

Irun (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Riego

29,00

 

1993/08/04 - 04/08/1993

 

1829/A

Irun (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Emakida epearen amaitzea / Término del plazo de su concesión

EX-G-2022-0079

Juana Azkue Etxabe

Iturria / Manantial

Urteta, Telleri-Alde / Urteta, Telleri-Alde

Zarautz (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano / Riego / Ganadero

17,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

4367/C

Zarautz (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0080

Manuel Aldalur

Utzeta erreka / Utzeta erreka

Artzalluz / Artzalluz

Errezil (Gipuzkoa)

Errotaritza / Molinería

58,00

5,00

 

 

1404

Errezil (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0090

Ramón Esnal Irureta-gaoyena

Iturria / Manantial

Aldazabal baserria, UTM Koordenatuak x=564.520 y=4.791.760 / Cº Aldazabal, Coordenadas UTM x=564.520 y=4.791.760

Getaria (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano / Ganadero

58,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

2746/C

Getaria (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0091

Miguel Angel Ormazabal Erostegui

Malapozu errekas-toa/
Regata Malapozu

Zubillaga auzoa, UTM Koordenatuak x=546.261 y=4.768.191 / Bº Zubillaga, Coordenadas UTM x=546.261 y=4.768.191

Oñati (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Riego / Ganadero

 

 

2012/06/18 - 18/06/2012

 

 

Oñati (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0096

Luís María Aguirre Tellería

Ubera errekas-toa/ Regata Ubera

 

Bergara (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Riego

1,00

 

1986/06/03 - 03/06/1986

 

59119

Bergara (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0097

Aniceto Lamariano Pilday

Udala Putzua / Pozo Udala

 

Antzuola (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Riego

89,00

 

1988/09/27 - 27/09/1988

 

61/C

Antzuola (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0075

Ernesto Montero Alonso

Meakar / Meakar

 

Irun (Gipuzkoa)

Errotaritza / Molinería

25,00

4,00

 

 

399

Irun (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0076

Ernesto Montero Alonso

Meakar / Meakar

 

Irun (Gipuzkoa)

Errotaritza / Molinería

25,00

5,00

 

 

398

Irun (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0084

Agustín Olaizola Zubillaga

Gurutzegi (Guruztegi errekas-toa) / Gurutzeta - Gurutzegi (regata Guruztegi) / Gurutzeta

 

Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)

Abeltzaintzakoa / Etxekoa / Ganadero / Doméstico

0,17

 

1992/08/06 - 08/06/1992

 

1501/A

Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0095

Martín Olaechea Cortabarria/ Ignacio Alberdi Garitano

Oasarri-Aldea Putzua / Pozo Oasarri-Aldea

 

Bergara (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Etxekoa / Riego / Doméstico

 

 

1989/02/09 - 02/09/1989

 

133/C

Bergara (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0081

Cdad. de usuarios Ixinguria

Ixinguria Iturria / Manantial Ixinguria

 

Bergara (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano / Riego / Ganadero

2,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

1743/C

Bergara (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0092

Ayto. Oiartzun / Oiartzungo Udala

Iruiturrieta Iturria / Manantial Iruiturrieta

 

Oiartzun (Gipuzkoa)

Abeltzaintzakoa / Ganadero

11,00

 

2001/11/20 - 20/11/2001

2021/11/21 - 21/11/2021

 

Oiartzun (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Emakida epearen amaitzea / Término del plazo de su concesión

EX-G-2022-0098

José Ángel Echave Oliden

Añadi Iturria / Manantial Añadi

Añadegi, UTM Koordenatuak x=565.105 y=4.793.090 / Añadegi, Coordenadas UTM x=565.105 y=4.793.090

Getaria (Gipuzkoa)

Industriala / Herri-hornidura / Industrial / Abastecimiento Urbano

17,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

2728/C

Getaria (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hacia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2022-0099

Mariano Múgica Múgica

Granja-Iturri /- Manantial Granja-Iturri

 

Bergara (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano / Ganadero

1,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

1817/C

Bergara (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0102

José María Altuna Ballastegui

Aide-Gain Iturria / Manantial Aide-Gain

Angiozar-Kirimain / Angiozar-Kirimain

Zumarraga (Gipuzkoa)

Abeltzaintzakoa / Ganadero

1,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

1681/C

Zumarra-ga (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2022-0103

José María Altuna Elorza

Etxeondo Putzua / Pozo Etxeondo

 

Bergara (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Etxekoa / Riego / Doméstico

 

 

1993/06/28 - 28/06/1993

 

1124/B

Bergara (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe / Inexplotación durante más de tres años

EX-G-2023-0001

José María Echevarría

Madalen-Oste edo Mapaiz / Madalen-Oste o Mapaiz

 

Oñati (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Etxekoa / Riego / Doméstico

3,00

 

1929/11/28 - 28/11/1929

 

 

Oñati (Gipuzkoa)

Ofizioz / De oficio

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2023-0004

Bernarda Larraña Iriarte

Esterain Putzua / Pozo Esterain

 

Getaria (Gipuzkoa)

Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Riego / Ganadero

37,00

 

1988/07/28 - 28/07/1988

 

42/C

Getaria (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hacia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2023-0005

Cdad. de usuarios de agua Saiñuko Iturriaren Elkartea

Saiñuko Iturria Putzua / Pozo Saiñuko Iturria

Saiñu (Odria auzoa) / Saiñu (Bº Odria)

Azpeitia (Gipuzkoa)

Abeltzaintzakoa / Ganadero

1504,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

1465/C

Azpeitia (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hacia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2023-0012

Ayto. de Antzuola

Zupide Iturria / Manantial Zupide

 

Antzuola (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano / Riego / Ganadero

81,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

504/C

Antzuola (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hacia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

EX-G-2023-0013

Ayto. de Antzuola

Pagape Fuente Iturria / Manantial Pagape Fuente

Altanura-Irimo Behea / Altanura-Irimo Bajo

Antzuola (Gipuzkoa)

Herri-hornidura / Ureztatzea / Abeltzaintzakoa / Abastecimiento Urbano / Riego / Ganadero

81,00

 

1993/05/24 - 24/05/1993

 

501/C

Antzuola (Gipuzkoa)

Interesa-tuak eskatuta hasia / A instancia de parte

Titularrak uko egiteagatik / Por renuncia del titular

 

Iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera hogeita hamar eguneko epea irekiko da, eskubide hori amaitzeak ukituriko edozeinek, eskubidearen titularrak barne, bidezko iritzi duena adieraz dezan, idatziz dagokion Udalaren aurrean, edo Uraren Euskal Agentziaren aurrean.  

Donostia, 2023ko otsailaren 24a.—Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoko burua.               (1420)