3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Usurbilgo Santuenea auzoan herri galdeketa

Usurbilgo Udaleko alkateak 2022ko urriaren 28ko dekretuz erabaki du:

Lehena: Santuenea auzoan burutuko den herri galdeketaren deialdia egitea.

Bigarrena: Herri galdeketa 2022ko abenduaren 17a burutuko da.

Hirugarrena: Kanpaina 2022ko abenduaren 1etik 15era burutuko da.

Laugarrena: Deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Usurbil, 2022ko urriaren 31.—Agurtzane Solaberrieta Mesa, alkatea.     (6867)