Aldizkaria 2022-09-07, 170 Zenbakia

 • 2.  GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

  • KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
   • FA-KG-2022-0122 Foru Agindua, abuztuaren 30ekoa, kirol mugikortasun arloko dirulaguntzen 2022ko deialdia ebazten duena (kirol arloko dirulaguntzak: C.5 eranskina).
    PDF ( 130 KB  - 6 Orri. )
   • FA-KG-2022-0128 Foru Agindua, abuztuaren 31koa, 2022ko deialdia onesten duena, arkeologi ondasunei eragiten dien obren ondoriozko arkeologi jarduerak gauzatzeko dirulaguntzak emateko.
    PDF ( 76 KB  - 4 Orri. )
 • 3.  TOKI ADMINISTRAZIOA

  • ANDOAINGO UDALA
   • Udalerriko kirol taldeei bere urteko ohiko jarduerak aurrera eramateko dirulaguntzen 2022ko deialdia.
    PDF ( 55 KB  - 1 Orri. )
   • Udalerriko kirol taldeei bere urteko ezohiko jarduerak aurrera eramateko dirulaguntzen 2022ko deialdia.
    PDF ( 54 KB  - 1 Orri. )
   • Udalerriko kirol taldeei bere urteko formaziorako jarduerak aurrera eramateko dirulaguntzen 2022ko deialdia.
    PDF ( 55 KB  - 1 Orri. )
   • Ikastetxeek edo guraso elkarteek eskola kiroleko egiturak sortu eta garatzeko dirulaguntzen 2022ko deialdia.
    PDF ( 55 KB  - 1 Orri. )
  • ASTIGARRAGAKO UDALA
   • Artxiboko eta Liburutegiko Arduradunaren plaza bat betetzeko hautaketa-prozesuan indarrik gabe uztea praktiketako funtzionario izendapena eta lanpostua huts deklaratzea.
    PDF ( 39 KB  - 1 Orri. )
  • DONOSTIAKO UDALA
   • "MA.07 Portutxo" hirigintza-eremuko Martutene Pasealekua 41eko Xehetasun-Azterketaren hasierako onespena.
    PDF ( 47 KB  - 1 Orri. )
   • Ibi eta pasabideen tasa ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 43 KB  - 1 Orri. )
  • ERRENTERIAKO UDALA
   • Ezkontza zibila ospatzeko alkatearen ahalmena eskuordetzea.
    PDF ( 40 KB  - 1 Orri. )
   • Ezkontza zibila ospatzeko alkatearen ahalmena eskuordetzea.
    PDF ( 40 KB  - 1 Orri. )
   • Ezkontza zibila ospatzeko alkatearen ahalmena eskuordetzea.
    PDF ( 40 KB  - 1 Orri. )
  • HERNANIKO UDALA
   • Ur eta Argi Ofizialen bi plaza hornitzeko hautaketa-prozesuaren lehenengo ariketaren data.
    PDF ( 43 KB  - 1 Orri. )
  • IRUNGO UDALA
   • Akatsen zuzenketa: artistei zuzendutako dirulaguntzen 2022ko deialdia.
    PDF ( 41 KB  - 1 Orri. )
   • Akatsen zuzenketa: Ribera ikerketa-beken 2022ko deialdia.
    PDF ( 40 KB  - 1 Orri. )
  • LASARTE-ORIAKO UDALA
   • Eraikin eta etxebizitzetan hobekuntza energetikoko jarduketak egiteko dirulaguntzen deialdia.
    PDF ( 48 KB  - 1 Orri. )
  • LEGORRETAKO UDALA
   • Premiamenduzko prozedura administratiboan jakinarazpena bertaratuta jasotzeko deia (zaborra 2021-02).
    PDF ( 43 KB  - 1 Orri. )
   • Premiamenduzko prozedura administratiboan jakinarazpena bertaratuta jasotzeko deia (zaborra 2022-01).
    PDF ( 50 KB  - 1 Orri. )
   • Premiamenduzko prozedura administratiboan jakinarazpena bertaratuta jasotzeko deia (ibilgailuak 2022-01).
    PDF ( 57 KB  - 2 Orri. )
  • OIARTZUNGO UDALA
   • Premiamenduzko prozedura administratiboan jakinarazpena bertaratuta jasotzeko deia.
    PDF ( 63 KB  - 2 Orri. )
  • USURBILGO UDALA
   • Ingurumen arloko egitasmoak burutzeko 2022an emandako dirulaguntzen zerrenda.
    PDF ( 90 KB  - 4 Orri. )
   • Nekazaritza eta abeltzaintza arloko egitasmoak burutzeko 2022an emandako dirulaguntzen zerrenda.
    PDF ( 90 KB  - 4 Orri. )
   • Sailkatutako jardueraren lizentzia-eskaera: gimnasioa (Activ Fitness Espagne, S.L.).
    PDF ( 40 KB  - 1 Orri. )

©2022  Gipuzkoako Foru Aldundia