3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

2022ko kultur egitasmoak garatzeko dirulaguntzak.   

Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko uztailaren 21ean egindako bilkuran, 2022ko kultur egitasmoak burutzeko dirulaguntza kopuruak behin betiko onartu zituen. 

Erabakia finkoa da eta amaiera eman dio administrazio-bideari.

ERABAKIAREN AURKAKO ERREKURTSOAK

Honen aurka aukerako berraztertze errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daitezke.

a)    Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 123 eta 124 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz.

— Epea: Hilabete bat, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.

— Non: Tokiko Gobernu Batzarrera jo behar da.

b)    Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 25 eta 46. artikuluetan agintzen denaren ildotik.

— Epea: Bi hilabete, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.

— Non: Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegira jo behar da.

c)    Berraztertze errekurtsoaren erantzunaren aurka jotzeko:

— Epea: Bi hilabete, berraztertze errekurtsoaren erantzunaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.

Aldiz, administrazioak berraztertze errekurtsoa erantzun gabe utziko balu, interesdunak edozein momentutan aurkeztu ahal izango du administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, berariazko araudiaren arabera presuntziozko ekintza gertatu den biharamunetik aurrera.

— Non: Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegira jo behar da.

Usurbil, 2022ko uztailaren 21a.—Agurtzane Solaberrieta Mesa, alkatea.               (5212)

Ikusirik

Tokiko Gobernu Batzarrak, otsailaren 17an, Kultur arloko egitasmoak burutzeko dirulaguntza oinarriak onartu zituen.

Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta eskaerak aurkezteko epea ireki zen. Guztira 19 eskaera jaso ziren.

Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, Soziokultura Saileko teknikariaren txostena kontuan hartuta, ekainaren 15eko bilkuran ebazpen proposamena egin zuen eta interesatuei 10 eguneko epea eman zitzaien alegazioak aurkezteko.         

Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.

Eta kontuan harturik

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.

Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2008-07-01).

Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2020-01-30).

Dirulaguntza oinarriak (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2022-03-08).

2022-06-10eko teknikariaren txostena.

EBAZPENA

Lehena.  Kultur ekintza hauek burutzeko dirulaguntza-zenbateko hauek behin betiko onartzea eta dirulaguntzen 1. zatia ordaintzea (% 75a).

Eskatzailea

 

Ekintza

Onartutako proiektuaren zenbatekoa

Dirulaguntza

Dirulaguntzaren

1. zatia

Mikel Usabiaga (Usurbilgo Euskal Kantu Taldea)

1

Euskal Kantu Ikastaroa

1.015,00 €

609,00 €

456,75 €

2

Kantu Jira

1.050,00 €

997,50 €

748,13 €

3

Ekintzak kontzertuak

700,00 €

450,00 €

337,50 €

Einean guraso Eskola

4

Pintura

5.790,00 €

750,00 €

562,50 €

5

Eskulanak

5.790,00 €

750,00 €

562,50 €

6

Josteko tailerra

7.150,00 €

400,00 €

300,00 €

7

Argazkilaritza ikastaroa

1.892,00 €

272,00 €

204,00 €

San Praixku Guraso Elkartea

8

Pintura eta eskulan ikastaroa

3.600,00 €

400,00 €

300,00 €

9

Dantza

1.200,00 €

720,00 €

540,00 €

10

Musika

1.200,00 €

720,00 €

540,00 €

11

Udako Txokoak (3-5 urte)

1.200,00 €

720,00 €

540,00 €

12

Udako Txokoak (6-12 urte)

2.500,00 €

900,00 €

675,00 €

13

Aginagako Eskola Eguna

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

14

Euskararen Eguna

200,00 €

190,00 €

142,50 €

Belmonte Auzo Elkartea

15

Gau Beltza: Euskal Mitologia berreskuratzeko

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

16

Herribildu antzerkiaren proiektua

300,00 €

285,00 €

213,75 €

Ziortza Gazte Elkartea

17

Urteko saioak

1.483,00 €

1.408,85 €

1.056,64 €

18

Elkarbizitza kurtso amaieran egiten dena

500,00 €

50,00 €

37,50 €

19

Kanpaldia

31.300,00 €

6.900,00 €

5.175,00 €

20

Kabalgata 2023

1.500,00 €

1.425,00 €

1.068,75 €

Noaua!

21

Inauteriak 2022

950,00 €

902,50 €

676,88 €

22

Euskarazko Film laburren emanaldia

1.650,00 €

900,00 €

675,00 €

23

Plis Plas Txalo eta Jolas

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

24

Kulturaldia 2022

6.250,00 €

4.450,00 €

3.337,50 €

25

Noaua!Fest

3.500,00 €

3.325,00 €

2.493,75 €

26

Laburbira

450,00 €

427,50 €

320,63 €

Antxomolantxa

28

Ludotekako materiala

350,00 €

332,50 €

249,38 €

29

Gaztelekuko materiala

350,00 €

332,50 €

249,38 €

30

Olentzeroren etorrera

400,00 €

380,00 €

285,00 €

31

“Bidaia liluragarria” ipuin kontaketa musikatua

500,00 €

475,00 €

356,25 €

33

Zirku Musikala

900,00 €

855,00 €

641,25 €

34

“Hemendikara” ikuskizuna Zirika Zirkus konpainiaren eskutik

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

Placeres Lorenzo Manzano

35

Txokoargi elkarteko lokalerako materiala

250,00 €

237,50 €

178,13 €

36

Iñorkinak kontzertua

1.247,00 €

947,00 €

710,25 €

37

Ipuin kontalaria

400,00 €

380,00 €

285,00 €

38

Sendabelar ikastaroa

925,00 €

555,00 €

416,25 €

39

Monologoa Idoia Torregarai

900,00 €

855,00 €

641,25 €

Jexux Artze Kultur Elkartea

42

Txalaparta Festa

4.431,00 €

4.209,45 €

3.157,09 €

Juan Luis Atxega Pagola (Organoen Lagunak)

43

Donostiako Musika hamabostaldia (Organo kontzertua)

1.860,00 €

1.767,00 €

1.325,25 €

44

Organoak Plazara

560,00 €

532,00 €

399,00 €

45

Organoak plazara

150,00 €

142,50 €

106,88 €

Orbeldi Dantza Taldea

46

Auzoetako dantza emanaldiak

700,00 €

665,00 €

498,75 €

47

III Dantzari Txiki

1.372,10 €

1.303,50 €

977,62 €

Hitz Aho edarregi ikastolako gurako Elkartea

48

Buztin tailerra

1.125,00 €

675,00 €

506,25 €

49

Haurrentzako joskintza tailerra

300,00 €

140,00 €

105,00 €

50

Haur eta Gazteen transexualitatearen errealitatea zabaltzeko hitzaldia

200,00 €

190,00 €

142,50 €

51

Pantailak eta Haurrak Hitzaldia

287,67 €

273,29 €

204,96 €

52

Ikastolako Kultur astea

302,50 €

287,38 €

215,53 €

Zubietako Eskolako Guraso Elkartea

53

Udafest Jardunaldiak

1.850,00 €

1.400,00 €

1.050,00 €

54

Plaza dantza eta antzerkia

3.504,20 €

1.504,20 €

1.128,15 €

55

Balleta eta Gorputz espresioa

1.260,00 €

504,00 €

378,00 €

56

Panderoa

1.280,00 €

512,00 €

384,00 €

Bihurri Txiki Ludoteka

57

Egunerokotasuna ludotekan

500,00 €

350,00 €

262,50 €

58

Kontu Kantoi

467,50 €

444,13 €

333,09 €

Jexux Agirresarobe Arzallus (Nafartarrak)

59

“Amaiurko independentziaren defentsa” zikloa

1.300,00 €

1.235,00 €

926,25 €

60

Iparraldeko ikastolen aldeko festa

900,00 €

855,00 €

641,25 €

Bidean Agiñarron Herri Elkartea

61

OM+Maddi+Elene Kontzertu Gaua

2.060,00 €

700,00 €

525,00 €

62

Skasti+MartinDeMarte Kontzertu Gaua

1.818,00 €

968,00 €

726,00 €

63

Kaleko Urdangak+Unidad Alavesa Kontzertu Gaua

1.089,00 €

1.034,55 €

775,91 €

64

Jubilatuen Guatekea

600,00 €

570,00 €

427,50 €

65

Gala Gaueko Saioa

1.200,00 €

720,00 €

540,00 €

66

Gala Gaueko Saioa

1.200,00 €

560,00 €

420,00 €

67

Kalakan emanaldia

150,00 €

142,50 €

106,88 €

69

Liher+Ginger kontzertua

1.820,00 €

620,00 €

465,00 €

Izan Iñurri

70

“Tabuen kutxatik oholtzara”

2.480,50 €

780,50 €

585,38 €

Santuenea Kultur Elkartea

73

Gabonak

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

74

Gozogintza tailerra

475,00 €

285,00 €

213,75 €

75

Gure bazterrak ezagutzen ibilbideak

120,00 €

12,00 €

9,00 €

76

Haurren kurtso amaierako festa

200,00 €

190,00 €

142,50 €

77

Haurrentzako jolasak (Trebetasun jolasak, Altxorraren bila...)

320,00 €

270,00 €

202,50 €

78

Joskintzako tailerra

625,00 €

225,00 €

168,75 €

79

Musika Kalean

1.500,00 €

1.425,00 €

1.068,75 €

80

Pottokak (Zaldien mundurako lehen hartu-emana)

200,00 €

120,00 €

90,00 €

81

San Juan Sua

50,00 €

47,50 €

35,63 €

82

Senda Belarrak ikastaroa

825,00 €

495,00 €

371,25 €

83

XIX. Argazki Lehiaketa

325,00 €

308,75 €

231,56 €

GUZTIRA

131.799,47 €

64.515,08 €

48.386,31 €

 

Bigarrena.  Ekintza hauei, berriz, dirulaguntzarik ez ematea.

Eskatzailea

 

Ekintza

Dirulaguntza

Noaua!

27

Pirritx eta Porrotx

0,00 €

Antxomolantxa

32

“Gu primer” ikuskizuna

0,00 €

Zumarte Musika eskola

40

Musika ikastaro trinkoa

0,00 €

41

Gironako musika eskolarekin ez-ohiko trukaketa-irteera

0,00 €

Bidean Agiñarron Herri Elkartea

68

Belako taldearen kontzertua

0,00 €

Santuenea Kultur Elkartea

 

71

Antzerkia eta zirkoa

0,00 €

72

Bertso Saioa

0,00 €

 

Hirugarrena.  Dirulaguntzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira: 1.4000.481.334.00.03.2022 (A44-2022).

Laugarrena.  Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Bosgarrena.  Kontuhartzaileari erabakiaren berri ematea ordainketak egiteko.