2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

FA-IO-2022-0120 Foru Agindua, 2022ko ekainaren 20koa, dirulaguntza hauen 2022ko deialdia ebazten duena: Gipuzkoako Lurralde Historikoko ikastetxeei zuzendutako garapen jasangarriaren arloko prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzen laguntzen duten ekipamendu, instalazio eta espazioetan inbertsioak egiteko dirulaguntzak.

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko foru diputatuak, 2022ko ekainaren 20ko datarekin, ondoren argitaratzen den Foru Agindua eman du:

«2022ko otsailaren 1eko Diputatuen Kontseiluaren Erabakiaren bidez (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, zk. 32, 2022ko otsailaren 17koa), Gipuzkoako Lurralde Historikoko ikastetxeei zuzendutako garapen jasangarriaren arloko prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzen laguntzen duten ekipamendu, instalazio eta espazioetan inbertsioak egiteko dirulaguntza lerroaren oinarri arautzaileak eta 2022ko deialdia egin zen.

2022ko deialdiak 150.000,00 euroko dirulaguntzak baimentzen zituen, BEZa barne, aurrekontuko honako kontu sailen kargura:

1.0310.120.740.09.01.2022: 75.000,00 €.

1.0310.120.770.00.01.2022: 75.000,00 €.

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, 40 proiektu jaso dira guztira, eta aurkeztutako jarduera guztien guztizko kostua 988.026,15 eurokoa da, hau da, erabilgarri dagoen aurrekontu-kreditua baino nabarmen handiagoa.       

Aurrekoa kontuan hartuta, eta eskaeren proportzio esanguratsu bat diruz lagundu ahal izateko, partida horietan eskuragarri dagoen zenbatekoa 92.000 eurotan handitu da, 242.000 eurora arte, deialdiaren 4.2 puntuan xedatutakoarekin bat eginez. Kreditu hauek honela banatzen dira:      

1.0310.120.740.09.01.2022: 119.855,62 €.

1.0310.120.770.00.01.2022: 122.144,38 €.

Deialdiaren 6. oinarri arautzailean ezarritakoaren arabera, aurkeztutako eskaerak aztertu ondoren, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiko teknikariek balorazio-txosten bat egingo dute, eta Ebaluazio Batzordeari aurkeztuko diote. Batzordeak ebazpen-proposamen bat egingo du, egindako ebaluazioaren emaitza zehaztuz, eta organo eskudunari helaraziko dio, onar dezan.     

Balorazio-txosten teknikoak adierazten duenez, lehen aipatutako epea amaitzen den egunean, 36 ikastetxetako 40 eskaera jaso dira guztira:

Esp.

Expd.

Ikastetxea

Centro escolar

Proiektua

Proyecto

Diruz lagundu daitekeen aurrekontua (BEZik gabe)

Presupuesto subvencionable

(sin IVA)

2022-ESIN-000001-01

LAUAIZETA IKASTOLA BHI

LAUAIZETAN LED BIDEZKO ARGIZTAPENA EZARTZEA

7.391,00

2022-ESIN-000002-01

AZPEITIKO IKASTOLA IKASBERRI KOOPERATIBA

SOINKETA GELAKO ARGIZTAPEN ALDAKETA

3.312,60

2022-ESIN-000003-01

PEDRO MARIA OTAÑO HERRI ESKOLA

ELIKAGAIEN XAHUKETA MURRIZTEN

16.750,00

2022-ESIN-000004-01

FELIX SAMANIEGO HLHI

GUZTIONTZAKO JOLASTOKI JASANGARRI ETA ERAIKITZAILEA

18.199,17

2022-ESIN-000005-01

KURTZEBARRI ESKOLA HLHI

ORTU EKOLOGIKOA KURTZEBARRI ESKOLAN

3.070,00

2022-ESIN-000006-01

IES TXINGUDI BHI

TXINGUDI BERRIZTUZ

39.723,08

2022-ESIN-000007-01

UDARREGI IKASTOLA IKE

UDARREGI BASO ESKOLA 2022

3.476,79

2022-ESIN-000008-01

IES TALAIA BHI

TALAIA AUTOKONTSUMORANTZ

36.554,88

2022-ESIN-000009-01

JOXEMIEL BARANDIARAN HLHI

JASANGARRITASUNA UHINETAN

4.650,00

2022-ESIN-000010-01

DEUTSCHE SCHULE SAN ALBERTO MAGNO, S.COOP.

ANILLO VERDE DEUTSCHE SCHULE

210.987,03

2022-ESIN-000011-01

PELLO ERROTA IKASTETXEA (LARRAULGO ESKOLA)

LARRAUL, NATUR-GUNEAK BERRESKURATZEN

1.446,28

2022-ESIN-000012-01

IRURAKO IKASTOLA KOOPERATIBA ELKARTEA

OSASUNA ETA INGURUMENA

7.314,39

2022-ESIN-000013-01

LARDIZABAL HERRI IKASTETXEA

ESKOLA INGURU ETA NATUR EREMUAK EGOKITZEN

16.973,00

2022-ESIN-000014-01

HAZITIK KOOPERATIBA INTEGRALA KOOP.ELK. HAZITIK KOOPERATIBA

GARAPEN JASANGARRIA HEZI ETA ERAGITEKO LANKIDETZA AKTIBOA

3.606,89

2022-ESIN-000015-01

CIFP IZARRAITZ LANBIDE HEZIKETA LHII

ETXE JASANGARRIA, ETXE BIZIA

44.183,26

2022-ESIN-000016-01

ORIOKO HERRI IKASTOLA, KOOP.E.

EGUZKI PLAKEN INSTALAZIOA ETA IKASLEEKIN LANKETA JASANGARRITASUNAREN INGURUAN

23.000,00

2022-ESIN-000017-01

SAN BENITO IKASTOLA KOOP.ELK.

LEHEN HEZKUNTZAKO GELEN ISOLAMENDUA

4.765,42

2022-ESIN-000018-01

FLEMING HERRI ESKOLA

FLEMINGUNE NATURALA: ESKOLAKO ARNASGUNEA

9.009,00

2022-ESIN-000019-01

SCIENTIA KARMELO, S.L.

LUR BERDEA - ESPACIO ECOSOSTENIBLE Y COEDUCATIVO

24.700,00

2022-ESIN-000020-01

ARANZADI IKASTOLA

ESKOLA BARATZA EKOLOGIKO ETA BIZIA

16.829,75

2022-ESIN-000021-01

AEG ARROKA, S.L.

GARAPEN JASANGARRIKO 4.0. LABORATEGIA

33.600,00

2022-ESIN-000022-01

OÑATI BHI

BIZI-E

9.280,80

2022-ESIN-000023-01

EZKIO-ITSASOKO HERRI ESKOLA

IZAKI NATURALAK, NATURAREN IZAKIAK

1.818,18

2022-ESIN-000024-01

SALESIANO URNIETA

ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

93.881,52

2022-ESIN-000025-01

CPEIPS MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA HLBHIP

EREMU DEGRADATUA BIRGAITUZ, URMAELA ERAIKI

14.808,53

2022-ESIN-000026-01

ASOCIACIÓN DE LAS ESCUELAS LEGAZPI

ZORIONEKO ESKUBIDAK

1.337,04

2022-ESIN-000027-01

CPEIPS MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA HLBHIP

IHESI DOAN BEROA, GALDUTAKO GEROA

8.000,00

2022-ESIN-000028-01

CIFP USURBIL LHII

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA: PARQUE DE EERR-USURBIL

15.000,00

2022-ESIN-000029-01

FUNDACION MARIA RIVIER URNIETA

MAGALEKO LORATEGI EKOLOGIKOA

20.153,67

2022-ESIN-000030-01

ORERETA IKASTOLA KOOP.E.

BASO ESKOLA

7.272,72

2022-ESIN-000031-01

MIGUEL ALTUNA LHII

ANTOLIÑA ERREKA (BERRABE GUNEA) MIGUEL ALTUNA LH

35.000,00

2022-ESIN-000032-01

COLEGIO MARY WARD

LORATEGI SENTSORIALA

27.063,80

2022-ESIN-000033-01

MIGUEL ALTUNA LHII

MIGUEL ALTUNA BARRUKO BERRIAK

19.181,81

2022-ESIN-000034-01

JOSE DOMINGO EPELDE FUNDAZIOA

NATUR ONDAREAREN BABESA

33.536,30

2022-ESIN-000037-01

JUNTA ADMINISTRATIVA CG

SAN MARTIN LOINA

ESKOLA JASANGARRI, GU BITARTEKARI

32.310,85

2022-ESIN-000039-01

COLEGIO MARIA Y JOSE DE ZUMAYA-PROV VITORIA-CARMELITAS DE LA CARIDAD

IPURTARGI PROIEKTUA

30.480,00

2022-ESIN-000040-01

LANGILE IKASTOLA HLH

1 PROIEKTUA: INGURUA ETA PARKEAK BERRITZEA

26.405,60

2022-ESIN-000057-01

SALESIANO URNIETA

PLAKA SOLARRAK IKASTETXEAN

98.258,99

2022-ESIN-000058-01

PEDRO MIGUEL URRUZUNO KOOP.ELK.

(ELGOIBAR IKASTOLA)

ESKOLA BARATZA ELGOIBAR IKASTOAN

25.788,20

2022-ESIN-000059-01

LANGILE IKASTOLA HLH

2 PROIEKTUA: URMAELA

1.921,01

 

Halaber, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko Idazkaritza Teknikoak egiaztatu ditu eskaerek onarpenerako administrazio-baldintzak betetzen dituzten, bai eta aurkeztutako dokumentazioa osorik dagoen ere, eta hamar eguneko epea eman du osorik ez dauden eskabideak zuzentzeko.           

Balorazio-fasean, hurrengo ikastetxeak jakinarazi du aurten proiektua gauzatzeari uko egiten diola eta, beraz, eskaerari uko egiten diola:

— Espedientea: 2022-ESIN-000010-01.

Eskatzailea: Deutsche Schule San Alberto Magno, S.Coop.

Jarduketa: Anillo Verde Deutsche Schule.

Diruz lagundu beharreko proiektuak hautatzeko, oinarri arautzaileen 7. atalean jasotako irizpideak aplikatu dira; hau da, aurkeztutako eskabideak alderatu dira, haien arteko lehentasun-hurrenkera ezartzeko, ondoren deskribatutako balorazio-irizpideen arabera:             

—Inbertsioari lotutako hezkuntza-proiektuaren kalitatea eta irismena. Gehienez 40 puntu, hezkuntza-proiektuaren irismenaren eta kalitatearen arabera (20 puntu), justifikazio pedagogikoaren arabera (10 puntu) eta inbertsioa prestakuntza- eta hezkuntza-helburuetara egokitzearen arabera (10 puntu).

—Garapen Jasangarriko Helburuen ingurumen xedeei egiten duten ekarpen maila. Gehienez 30 puntu, proiektua gauzatzearen ondorioz espero den ingurumen hobekuntzaren arabera.                

—Exekuzio proiektuaren kalitatea eta garapena. Gehienez 20 puntu, proposamen teknikoaren garapenaren eta zehaztapen mailaren arabera (15 puntu) eta aurrekontu garapenaren arabera (5 puntu).

—Izaera berritzailea. Gehienez 10 puntu.

Oinarrietan ezarritako baldintzak beteta, balorazio-irizpideen arabera gutxienez 40 puntu lortu dituzten proiektuak baino ez dira diruz lagunduko.              

Aurreko irizpideak aplikatuta, I. eranskinean zehazten den puntuazioa ateratzen da.

Dirulaguntzak ezarritako lehentasun-hurrenkerari jarraituz emango dira, eta urteko deialdian aurrez zehaztutako zenbatekoa izango da muga. Proiektu bakoitzeko emandako dirulaguntzaren zenbatekoa honako hau izango da: diruz lagundu daitezkeen gastuen zenbatekoaren ehunekoa, BEZik gabe, balioespen-irizpideak aplikatuta lortutako puntu-kopuruarekiko proportzionala izango da, eta ezingo da %75 baino handiagoa izan; hori guztia, lortutako ehunekoa edozein dela ere, gehienez ere 35.000 eurokoa izango da. Ezin izango da jarduera bat baino gehiago diruz lagundu onuradun bakoitzeko.

Aurrekoa aplikatuz, onartutako eskaeren zerrenda eta dirulaguntzaren zenbatekoa onartzea proposatzen da, baita II. eta III. eranskinetan, hurrenez hurren, jasotzen diren ukatutako diru-laguntzen zerrenda ere.

8. oinarriaren arabera, dirulaguntzak emateko prozedura ebaztea Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuko foru diputatuari dagokio, eta hark identifikatuko ditu erakunde eskatzailea eta hark aurkeztutako jarduketa eta gauzatzearen zenbatekoa.

Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 45.1.b) artikuluan ezarritakoari jarraituz, diru laguntzei buruzko ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egintzat hartuko da lege ondorio guztietarako argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.  

Era berean, aipatutako argitalpenarekin, diru laguntzei publizitatea emateko obligazioa betetzen da, hala aurreikusten baitu 17.1 artikuluan 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak.

Horregatik, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Foru Diputatuak,

EBAZTEN DU

Lehenengo.    Baimentzea 92.000 euroko gastua gehigarria 2022ko deialdiari aurre egiteko, aurrekontu-partida hauen kargura:

1.0310.120.740.09.01.2022: 44.855,62 €.

1.0310.120.770.00.01.2022: 47.144,38 €.

Bigarren.    Argitaratzea Gipuzkoako Lurralde Historikoko ikastetxeei zuzendutako garapen jasangarriaren arloko prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzen laguntzen duten ekipamendu, instalazio eta espazioetan inbertsioak egiteko dirulaguntza lerroaren deialdi honetan onartutako eskaeren puntuazioak. Puntuazio horiek foru agindu honekin batera doan I. eranskinean jasotzen dira.         

Hirugarrren.    2022ko deialdiari dagozkion dirulaguntzak ematea foru agindu honen II. eranskinean adierazten diren jarduerei, eta adierazten diren zenbatekoak xedatzea erakunde onuradunen alde, aurrekontu-partida hauen kargura:       

1.0310.120.740.09.01.2022: 119.855,62 €.

1.0310.120.770.00.01.2022: 122.144,38 €.

Laugarren.    Ezestea III. eranskinean aipatzen diren eskaerak, bertan adierazten diren arrazoiengatik.

Foru agindu hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesatuek honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute, zuzenean, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, erabakia argitaratu eta biharamunetik hasita. 

Hala ere partikularrak, aukera dute horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkezteko foru diputatu honi, argitarapenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke.»

Hau guztia denen jakinaren gainean jartzen da.

Donostia, 2022ko ekainaren 20a.—Alberto Arana Rod, idazkari teknikoa.     (4140)

I ERANSKINA: BALIOESPENAREN XEHETASUNA

ANEXO I: DETALLE DE LA VALORACIÓN

Esp.

Exp.

Ikastetxea

Centro escolar

Proiektua

Proyecto

Inbertsioari lotutako hezkuntza proiektuaren kalitatea eta irismena

Calidad y alcance del proyecto educativo asociado a la inversión

ODS ekapena

Contribución ODS (30 pt./pts.)

Gauzatze proiektuaren kalitatea eta garapena

Calidad y desarrollo del proyecto de ejecución

Izaera berritzailea

Carácter innovador

 (10 pt./pts.)

Puntuak guztira

Puntos total

Inbertsioari lotutako hezkuntza proiektuaren kalitatea eta irismena

Calidad y alcance del proyecto educativo asociado a la inversión

(20 pt./pts.)

Justifikazio pedagokikoa

Justificación pedagógica

(10 pt./pts.)

Inbertsioaren egokitzapena formakuntza helburuetara

Adecuación de la inversión a los fines formativos (10 pt./pts.)

Puntuak guztira

Puntos total

Aurrekontuko garapena

Desarrollo presupuestario

(5 pt./pts.)

2022-ESIN-000001-01

LAUAIZETA IKASTOLA BHI

LAUAIZETAN LED BIDEZKO ARGIZTAPENA EZARTZEA

12

5

2

14

10

5

0

48

2022-ESIN-000002-01

AZPEITIKO IKASTOLA IKASBERRI KOOPERATIBA

SOINKETA GELAKO ARGIZTAPEN ALDAKETA

5

4

2

14

10

5

0

40

2022-ESIN-000003-01

PEDRO MARIA OTAÑO HERRI ESKOLA

ELIKAGAIEN XAHUKETA MURRIZTEN

8

4

3

18

7

4

3

47

2022-ESIN-000004-01

FELIX SAMANIEGO HLHI

GUZTIONTZAKO JOLASTOKI JASANGARRI ETA ERAIKITZAILEA

15

6

5

13

10

4

0

53

2022-ESIN-000005-01

KURTZEBARRI ESKOLA HLHI

ORTU EKOLOGIKOA KURTZEBARRI ESKOLAN

16

8

7

12

7

5

0

55

2022-ESIN-000006-01

IES TXINGUDI BHI

TXINGUDI BERRIZTUZ

16

6

3

15

11

5

0

56

2022-ESIN-000007-01

UDARREGI IKASTOLA IKE

UDARREGI BASO ESKOLA 2022

16

8

4

5

8

5

0

46

2022-ESIN-000008-01

IES TALAIA BHI

TALAIA AUTOKONTSUMORANTZ

15

6

3

14

11

5

0

54

2022-ESIN-000009-01

JOXEMIEL BARANDIARAN HLHI

JASANGARRITASUNA UHINETAN

5

2

2

0

4

5

5

23

2022-ESIN-000011-01

PELLO ERROTA IKASTETXEA (LARRAULGO ESKOLA)

LARRAUL, NATUR-GUNEAK BERRESKURATZEN

13

7

7

16

10

4

0

57

2022-ESIN-000012-01

IRURAKO IKASTOLA KOOPERATIBA ELKARTEA

OSASUNA ETA INGURUMENA

12

7

7

12

11

4

0

53

2022-ESIN-000013-01

LARDIZABAL HERRI IKASTETXEA

ESKOLA INGURU ETA NATUR EREMUAK EGOKITZEN.

14

7

7

13

8

5

0

54

2022-ESIN-000014-01

HAZITIK KOOPERATIBA INTEGRALA KOOP.ELK. HAZITIK KOOPERATIBA

GARAPEN JASANGARRIA HEZI ETA ERAGITEKO LANKIDETZA AKTIBOA

16

7

7

11

8

4

0

53

2022-ESIN-000015-01

CIFP IZARRAITZ LANBIDE HEZIKETA LHII

ETXE JASANGARRIA, ETXE BIZIA

16

8

7

5

11

5

2

54

2022-ESIN-000016-01

ORIOKO HERRI IKASTOLA, KOOP.E.

EGUZKI PLAKEN INSTALAZIOA ETA IKASLEEKIN LANKETA JASANGARRITASUNAREN INGURUAN

14

7

3

14

8

3

0

49

2022-ESIN-000017-01

SAN BENITO IKASTOLA KOOP.ELK.

LEHEN HEZKUNTZAKO GELEN ISOLAMENDUA

0

0

0

15

14

5

0

34

2022-ESIN-000018-01

FLEMING HERRI ESKOLA

FLEMINGUNE NATURALA: ESKOLAKO ARNASGUNEA

15

6

6

12

9

5

0

53

2022-ESIN-000019-01

SCIENTIA KARMELO, S.L.

LUR BERDEA - ESPACIO ECOSOSTENIBLE Y COEDUCATIVO

12

7

4

5

5

3

0

36

2022-ESIN-000020-01

ARANZADI IKASTOLA

ESKOLA BARATZA EKOLOGIKO ETA BIZIA

16

7

5

12

12

4

0

56

2022-ESIN-000021-01

AEG ARROKA, S.L.

GARAPEN JASANGARRIKO 4.0. LABORATEGIA

10

5

3

0

3

1

0

22

2022-ESIN-000022-01

OÑATI BHI

BIZI-E

13

6

4

15

10

4

3

55

2022-ESIN-000023-01

EZKIO-ITSASOKO HERRI ESKOLA

IZAKI NATURALAK, NATURAREN IZAKIAK

14

8

8

0

10

4

0

44

2022-ESIN-000024-01

SALESIANO URNIETA

ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

5

2

2

16

12

5

0

42

2022-ESIN-000025-01

CPEIPS MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA HLBHIP

EREMU DEGRADATUA BIRGAITUZ, URMAELA ERAIKI

15

7

7

16

9

4

0

58

2022-ESIN-000026-01

ASOCIACIÓN DE LAS ESCUELAS LEGAZPI

ZORIONEKO ESKUBIDAK

10

2

2

14

8

3

0

39

2022-ESIN-000027-01

CPEIPS MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA HLBHIP

IHESI DOAN BEROA, GALDUTAKO GEROA

14

6

3

14

10

4

0

51

2022-ESIN-000028-01

CIFP USURBIL LHII

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA: PARQUE DE EERR-USURBIL

15

8

7

13

10

4

0

57

2022-ESIN-000029-01

FUNDACION MARIA RIVIER URNIETA

MAGALEKO LORATEGI EKOLOGIKOA

15

7

5

12

12

4

0

55

2022-ESIN-000030-01

ORERETA IKASTOLA KOOP.E.

BASO ESKOLA

14

8

7

13

6

4

0

52

2022-ESIN-000031-01

MIGUEL ALTUNA LHII

ANTOLIÑA ERREKA (BERRABE GUNEA) MIGUEL ALTUNA LH

15

8

6

13

6

2

0

50

2022-ESIN-000032-01

COLEGIO MARY WARD

LORATEGI SENTSORIALA

12

7

6

12

8

4

0

49

2022-ESIN-000033-01

MIGUEL ALTUNA LHII

MIGUEL ALTUNA BARRUKO BERRIAK.

10

6

4

11

9

3

0

43

2022-ESIN-000034-01

JOSE DOMINGO EPELDE FUNDAZIOA

NATUR ONDAREAREN BABESA.

12

7

6

12

11

5

0

53

2022-ESIN-000037-01

JUNTA ADMINISTRATIVA CG SAN MARTIN LOINA

ESKOLA JASANGARRI, GU BITARTEKARI

12

7

6

14

7

4

0

50

2022-ESIN-000039-01

COLEGIO MARIA Y JOSE DE ZUMAYA-PROV VITORIA-CARMELITAS DE LA CARIDAD

IPURTARGI PROIEKTUA

16

8

6

13

10

3

0

56

2022-ESIN-000040-01

LANGILE IKASTOLA HLH

1 PROIEKTUA: INGURUA ETA PARKEAK BERRITZEA

17

7

4

11

11

4

0

54

2022-ESIN-000057-01

SALESIANO URNIETA

PLAKA SOLARRAK IKASTETXEAN

11

6

4

17

11

5

0

54

2022-ESIN-000058-01

PEDRO MIGUEL URRUZUNO KOOP.ELK. (ELGOIBAR IKASTOLA)

ESKOLA BARATZA ELGOIBAR IKASTOAN

16

8

7

11

10

4

0

56

2022-ESIN-000059-01

LANGILE IKASTOLA HLH

2 PROIEKTUA: URMAELA

13

8

6

12

9

3

0

51

 

II ERANSKINA: EMANDAKO DIRULAGUNTZAK

 

ANEXO II: SUBVENCIONES CONCEDIDAS

 

Esp.

Exp.

Erakunde eskatzailea

Entidad solicitante

Jarduketa

Actuación

Jarduketaren kostu diruz lagungarria (€)

Coste subvencionable de la actuación (€)

Lortutako puntuak

Puntuación

obtenida

Emandako dirulaguntzaren zenbatekoa (€)

Cuantía subvención

concedida (€)

Aurrekontuko partida

Partida presupuestaria

2022-ESIN-000025-01

CPEIPS MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA HLBHIP

EREMU DEGRADATUA BIRGAITUZ, URMAELA ERAIKI

14.808,53

58

8.588,95

1.0310.120.770.00.01.2022

2022-ESIN-000011-01

PELLO ERROTA IKASTETXEA (LARRAULGO ESKOLA)

LARRAUL, NATUR-GUNEAK BERRESKURATZEN

1.446,28

57

824,38

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000028-01

CIFP USURBIL LHII

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA: PARQUE DE EERR-USURBIL

15.000,00

57

8.550,00

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000006-01

IES TXINGUDI BHI

TXINGUDI BERRIZTUZ

39.723,08

56

22.244,92

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000020-01

ARANZADI IKASTOLA

ESKOLA BARATZA EKOLOGIKO ETA BIZIA

16.829,75

56

9.424,66

1.0310.120.770.00.01.2022

2022-ESIN-000039-01

COLEGIO MARIA Y JOSE DE ZUMAYA-PROV VITORIA-CARMELITAS DE LA CARIDAD

IPURTARGI PROIEKTUA

30.480,00

56

17.068,80

1.0310.120.770.00.01.2022

2022-ESIN-000058-01

PEDRO MIGUEL URRUZUNO KOOP.ELK (ELGOIBAR IKASTOLA)

ESKOLA BARATZA ELGOIBAR IKASTOAN

25.788,20

56

14.441,39

1.0310.120.770.00.01.2022

2022-ESIN-000005-01

KURTZEBARRI ESKOLA HLHI

ORTU EKOLOGIKOA KURTZEBARRI ESKOLAN

3.070,00

55

1.688,50

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000022-01

OÑATI BHI

BIZI-E

9.280,80

55

5.104,44

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000029-01

FUNDACION MARIA RIVIER URNIETA

MAGALEKO LORATEGI EKOLOGIKOA

20.153,67

55

11.084,52

1.0310.120.770.00.01.2022

2022-ESIN-000008-01

IES TALAIA BHI

TALAIA AUTOKONTSUMORANTZ

36.554,88

54

19.739,64

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000013-01

LARDIZABAL HERRI IKASTETXEA

ESKOLA INGURU ETA NATUR EREMUAK EGOKITZEN.

16.973,00

54

9.165,42

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000015-01

CIFP IZARRAITZ LANBIDE HEZIKETA LHII

ETXE JASANGARRIA, ETXE BIZIA

44.183,26

54

23.858,96

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000040-01

LANGILE IKASTOLA HLH

1 PROIEKTUA: INGURUA ETA PARKEAK BERRITZEA

26.405,60

54

14.259,03

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000057-01

SALESIANO URNIETA

PLAKA SOLARRAK IKASTETXEAN

98.258,99

54

35.000,00

1.0310.120.770.00.01.2022

2022-ESIN-000004-01

FELIX SAMANIEGO HLHI

GUZTIONTZAKO JOLASTOKI JASANGARRI ETA ERAIKITZAILEA

18.199,17

53

9.645,56

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000012-01

IRURAKO IKASTOLA KOOPERATIBA ELKARTEA

OSASUNA ETA INGURUMENA

7.314,39

53

3.876,63

1.0310.120.770.00.01.2022

2022-ESIN-000014-01

HAZITIK KOOPERATIBA INTEGRALA KOOP.ELK HAZITIK KOOPERATIBA

GARAPEN JASANGARRIA HEZI ETA ERAGITEKO LANKIDETZA AKTIBOA

3.606,89

53

1.911,65

1.0310.120.770.00.01.2022

2022-ESIN-000018-01

FLEMING HERRI ESKOLA

FLEMINGUNE NATURALA: ESKOLAKO ARNASGUNEA

9.009,00

53

4.774,77

1.0310.120.740.09.01.2022

2022-ESIN-000034-01

JOSE DOMINGO EPELDE FUNDAZIOA

NATUR ONDAREAREN BABESA.

33.536,30

53

17.774,24

1.0310.120.770.00.01.2022

2022-ESIN-000030-01

ORERETA IKASTOLA KOOP.E.

BASO ESKOLA

7.272,72

52

2.973,54

(1)

1.0310.120.770.00.01.2022

(1) Onartutako diru-laguntza txikiagoa da lortutako puntuazioaren arabera legokiokeena baino, aurrekontu-eskuragarritasunik ez dagoelako eta beste eskabide batzuek lehentasuna dutelako /

(1) La subvención reconocida es inferior a la que le correspondería en base a la puntuación obtenida, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

III ERANSKINA: BAZTERTUTAKO ESKAERAK

ANEXO III: SOLICITUDES EXCLUIDAS

Esp.

Exp.

Erakunde eskatzailea

Entidad solicitante

Jarduketa

Actuación

Lortutako puntuak

Puntuación obtenida

Baztertzeko arrazoia

Motivo de denegación

2022-ESIN-000027-01

CPEIPS MARIAREN LAGUNDIA IKASTOLA HLBHIP

IHESI DOAN BEROA, GALDUTAKO GEROA

51

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000059-01

LANGILE IKASTOLA HLH

2 PROIEKTUA: URMAELA

51

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000031-01

MIGUEL ALTUNA LHII

ANTOLIÑA ERREKA (BERRABE GUNEA) MIGUEL ALTUNA LH

50

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000037-01

JUNTA ADMINISTRATIVA CG SAN MARTIN LOINA

ESKOLA JASANGARRI, GU BITARTEKARI

50

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000016-01

ORIOKO HERRI IKASTOLA, KOOP.E.

EGUZKI PLAKEN INSTALAZIOA ETA IKASLEEKIN LANKETA JASANGARRITASUNAREN INGURUAN

49

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000032-01

COLEGIO MARY WARD

LORATEGI SENTSORIALA

49

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000001-01

LAUAIZETA IKASTOLA BHI

LAUAIZETAN LED BIDEZKO ARGIZTAPENA EZARTZEA

48

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000003-01

PEDRO MARIA OTAÑO HERRI ESKOLA

ELIKAGAIEN XAHUKETA MURRIZTEN

47

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000007-01

UDARREGI IKASTOLA IKE

UDARREGI BASO ESKOLA 2022

46

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000023-01

EZKIO-ITSASOKO HERRI ESKOLA

IZAKI NATURALAK, NATURAREN IZAKIAK

44

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000033-01

MIGUEL ALTUNA LHII

MIGUEL ALTUNA BARRUKO BERRIAK

43

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000024-01

SALESIANO URNIETA

ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

42

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000002-01

AZPEITIKO IKASTOLA IKASBERRI KOOPERATIBA

SOINKETA GELAKO ARGIZTAPEN ALDAKETA

40

Aurrekontu-erabilgarritasunik eza eta beste eskabide batzuek lehentasuna izatea/

Falta de disponibilidad presupuestaria y carácter preferente de otras solicitudes

2022-ESIN-000026-01

ASOCIACIÓN DE LAS ESCUELAS LEGAZPI

ZORIONEKO ESKUBIDAK

39

Eskabideak ez du lortu dirulaguntza lortzeko oinarri arautzaileek ezarritako gutxieneko puntuazioa/

La solicitud no ha obtenido la puntuación mínima que establecen las Bases Reguladoras para obtener subvención

2022-ESIN-000019-01

SCIENTIA KARMELO, S.L.

LUR BERDEA - ESPACIO ECOSOSTENIBLE Y COEDUCATIVO

36

Eskabideak ez du lortu dirulaguntza lortzeko oinarri arautzaileek ezarritako gutxieneko puntuazioa/

La solicitud no ha obtenido la puntuación mínima que establecen las Bases Reguladoras para obtener subvención

2022-ESIN-000017-01

SAN BENITO IKASTOLA KOOP.ELK.

LEHEN HEZKUNTZAKO GELEN ISOLAMENDUA

34

Eskabideak ez du lortu dirulaguntza lortzeko oinarri arautzaileek ezarritako gutxieneko puntuazioa/

La solicitud no ha obtenido la puntuación mínima que establecen las Bases Reguladoras para obtener subvención

2022-ESIN-000009-01

JOXEMIEL BARANDIARAN HLHI

JASANGARRITASUNA UHINETAN

23

Eskabideak ez du lortu dirulaguntza lortzeko oinarri arautzaileek ezarritako gutxieneko puntuazioa/

La solicitud no ha obtenido la puntuación mínima que establecen las Bases Reguladoras para obtener subvención

2022-ESIN-000021-01

AEG ARROKA, S.L.

GARAPEN JASANGARRIKO 4.0. LABORATEGIA

22

Eskabideak ez du lortu dirulaguntza lortzeko oinarri arautzaileek ezarritako gutxieneko puntuazioa/

La solicitud no ha obtenido la puntuación mínima que establecen las Bases Reguladoras para obtener subvención