2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

0285 LI/2022 Foru Agindua, maiatzaren 14koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideentzako diru laguntzen 2022ko deialdia erabakitzekoa.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko foru diputatuak 2022ko maiatzaren 14an ondorengo agindua eman du:

Diputatuen Kontseiluaren 2021eko otsailaren 16ko Erabakiaren bidez Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideentzako diru laguntzen oinarri arautzaileak onartu ziren (2021eko otsailaren 22ko 34 zk. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala). Diputatuen Kontseiluaren 2022ko urtarrilaren 25eko Erabakiaren bidez dirulaguntza horien 2022ko deialdia onartu zen (2022ko otsailaren 9ko 26 zk. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala), guztira 1.300.000,00 euroko zenbatekoarekin.

7.2. zk. oinarri arautzaileak ezartzen duenez, aurkezten diren eskaerak ebaluazio batzorde batek aztertu eta ebaluatuko ditu, eta ondoren ebazpen proposamena igorriko dio Departamentuko foru diputatuari. Deialdian jasotako eskaerak aztertu ondoren, 8. oinarri arautzaileak ezarritako balorazio irizpideen arabera, Ebaluazio Batzordeak deialdiaren ebazpen proposamena egin du.

Diru laguntza jarduketa amaitzen denean ordainduko da, 13. oinarrian zehaztutako dokumentazio zurigarria aurkeztu ondoren. Diruz lagundutako jarduera batean egiaztatutako gastu erreala hasiera batean aurreikusitakoa baino txikiagoa bada, ordainduko den diru laguntza kalkulatzeko gastu errealari ebazpen honetan adierazitako ehunekoa aplikatuko zaio.

10. oinarriak ezartzen duen bezala, diru laguntzei buruzko ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egintzat hartuko da lege ondorio guztietarako argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Hori horrela, foru diputatu honek,

EBAZTEN DU

Lehenengoa.    Ematea jarraian adierazitako diru laguntzak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideen exekuzioa finantzatzeko (2022ko deialdia), 1.0440.400.761.01.03.2022 eta 5.0440.400.761.01.03.2023 kontu sailetan baimendutako gastuaren kargura:

Erakundea

Entidad

Bidea

Camino

Gastu lagungarria

Gasto subvencionable

(€)

Lag.

Subv.
(%)

2022

2023

Laguntza

Subvención

(€)

ABALTZISKETA

Olano txikiko bidea

7.835,96

85

6.660,57

0,00

6.660,57

Sasiain

28.974,97

75

21.731,23

0,00

21.731,23

Guztira / Total ABALTZISKETA

28.391,80

0,00

28.391,80

AIA

Etxeberri

18.098,58

65

11.764,08

0,00

11.764,08

Illarramenditik Uztata baserrira

35.513,50

65

23.083,78

0,00

23.083,78

Guztira / Total AIA

34.847,86

0,00

34.847,86

ALBIZTUR

Aizkorri handiko errepidea

49.440,60

71

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total ALBIZTUR

35.000,00

0,00

35.000,00

ALTZAGA

Altzagarate eta Abali artetik San Juan iturrirako bidea

12.297,48

75

9.223,11

0,00

9.223,11

Guztira / Total ALTZAGA

9.223,11

0,00

9.223,11

AMEZKETA

Urkulaparte auzora doan baserri bidea

111.603,75

31

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total AMEZKETA

35.000,00

0,00

35.000,00

ANDOAIN

Leizotz-Sorabilla

22.061,93

35

7.721,68

0,00

7.721,68

Guztira / Total ANDOAIN

7.721,68

0,00

7.721,68

ANTZUOLA

Lizarraga (032)

10.150,69

65

0,00

6.597,95

6.597,95

Pikunieta (043)

4.148,19

65

0,00

2.696,32

2.696,32

Untzarriko bidea (015)

4.250,00

65

0,00

2.762,50

2.762,50

Guztira / Total ANTZUOLA

0,00

12.056,77

12.056,77

ARAMA

AU-08 landa bidea

10.272,90

75

7.704,68

0,00

7.704,68

AU-09 landa bidea

11.979,00

75

8.984,25

0,00

8.984,25

AU-14

4.114,00

75

3.085,50

0,00

3.085,50

AU-16

5.929,00

75

0,00

4.446,75

4.446,75

AU-23 landa bidea

14.081,37

75

10.561,03

0,00

10.561,03

Guztira / Total ARAMA

30.335,46

4.446,75

34.782,21

ARRASATE / MONDRAGÓN

Erenuzketa baserriko bidea

9.170,59

45

4.126,77

0,00

4.126,77

Haritza baserriko bidea

37.987,95

45

0,00

17.094,58

17.094,58

Guztira / Total ARRASATE/MONDRAGÓN

4.126,77

17.094,58

21.221,35

ASTEASU

Zabale baserrietara doan bidea

44.103,63

65

28.667,36

0,00

28.667,36

Guztira / Total ASTEASU

28.667,36

0,00

28.667,36

ATAUN

Ubelarain bidea

56.130,45

62

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total ATAUN

35.000,00

0,00

35.000,00

AZPEITIA

09.- Abitain (31) - Alabier (35) - Urreta (44) - Etxe Alai

17.330,61

45

7.798,77

0,00

7.798,77

22. Aitzumarriagagoikoa (184) -Pagotxeta

6.383,11

45

2.872,40

0,00

2.872,40

30. Oñatz-Gerranzuri (161) -Urrestilla-Antxieta (234)

53.480,02

45

24.066,01

0,00

24.066,01

Guztira / Total AZPEITIA

34.737,18

0,00

34.737,18

BALIARRAIN

Abali Goeneko bidea

8.376,22

85

0,00

7.119,79

7.119,79

Guztira / Total BALIARRAIN

0,00

7.119,79

7.119,79

BEASAIN

Erauskin Zahar - San Andres bidea

5.936,26

45

0,00

2.671,32

2.671,32

Gantzarain, Abarizketa, Basarte bideen konponketak

8.329,64

45

3.748,34

0,00

3.748,34

Guztira / Total BEASAIN

3.748,34

2.671,32

6.419,66

BERASTEGI

Herri buelta - Amerialdeko bidea

6.680,48

65

4.342,31

0,00

4.342,31

Herri buelta - Izotzalde

35.060,96

65

22.789,62

0,00

22.789,62

Linosiñeta bidea

10.452,32

65

6.794,01

0,00

6.794,01

Guztira / Total BERASTEGI

33.925,94

0,00

33.925,94

BERGARA

Itsasmendi eta Zabaleta arteko bide publikoaren konponketa

140.945,12

25

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total BERGARA

35.000,00

0,00

35.000,00

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Errotazar

64.185,35

45

28.883,41

0,00

28.883,41

Guztira / Total DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

28.883,41

0,00

28.883,41

EIBAR

Gaztelu

76.677,55

45

34.504,90

0,00

34.504,90

Guztira / Total EIBAR

34.504,90

0,00

34.504,90

ELGETA

Arraoz bidea

5.808,00

65

3.775,20

0,00

3.775,20

Guztira / Total ELGETA

3.775,20

0,00

3.775,20

ELGOIBAR

Beoin

19.550,75

45

8.797,84

0,00

8.797,84

Erreizabal

19.880,30

45

8.946,14

0,00

8.946,14

Olazarraga

33.653,38

45

11.465,00

3.679,02

15.144,02

Guztira / Total ELGOIBAR

29.208,98

3.679,02

32.888,00

ERREZIL

Solakatik Urdalleta baserrira

48.351,00

72

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total ERREZIL

35.000,00

0,00

35.000,00

ESKORIATZA

Apotzaga Gellao bidea konpontzea

8.718,05

55

4.794,93

0,00

4.794,93

Guztira / Total ESKORIATZA

4.794,93

0,00

4.794,93

EZKIO-ITSASO

Berroeta bidea

26.644,93

75

19.983,70

0,00

19.983,70

Mendiguren bidea

12.194,19

75

9.145,64

0,00

9.145,64

Urteaga haundi bidea

7.809,72

75

5.857,29

0,00

5.857,29

Guztira / Total EZKIO-ITSASO

34.986,63

0,00

34.986,63

GABIRIA

Igeribar Garakoa bidea

66.141,63

53

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total GABIRIA

35.000,00

0,00

35.000,00

GETARIA

Azuko herribidea, Meagas auzoa

38.720,00

55

21.296,00

0,00

21.296,00

Getariatik Zumairako herribidea, Askizu auzoa

15.984,10

55

0,00

8.791,26

8.791,26

Getariatik Zumairako herribidea, San Prudentzio auzoa

6.993,80

55

0,00

3.846,59

3.846,59

Guztira / Total GETARIA

21.296,00

12.637,85

33.933,85

HERNANI

Usategieta bidea

82.992,24

42

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total HERNANI

35.000,00

0,00

35.000,00

HERNIALDE

Herri osoko seinaleztapena

28.123,51

65

18.280,28

0,00

18.280,28

Guztira / Total HERNIALDE

18.280,28

0,00

18.280,28

HONDARRIBIA

Moskenea2

26.075,67

45

0,00

11.734,05

11.734,05

Oilurtazpi

38.865,13

45

17.489,31

0,00

17.489,31

Guztira / Total HONDARRIBIA

17.489,31

11.734,05

29.223,36

IBARRA

Belabieta bidea

14.883,00

55

8.185,65

0,00

8.185,65

Guztira / Total IBARRA

8.185,65

0,00

8.185,65

IDIAZABAL

Urbizuko bidea

27.808,44

65

18.075,49

0,00

18.075,49

Guztira / Total IDIAZABAL

18.075,49

0,00

18.075,49

IRUN

Meakar

59.567,66

45

26.805,45

0,00

26.805,45

Guztira / Total IRUN

26.805,45

0,00

26.805,45

ITSASONDO

Iraolako bidea

4.095,85

75

0,00

3.071,89

3.071,89

Saroko bidea

6.255,70

75

4.691,78

0,00

4.691,78

Urkiko bidea

20.538,24

75

15.403,68

0,00

15.403,68

Guztira / Total ITSASONDO

20.095,46

3.071,89

23.167,35

ITZIAR

Uraintziar bidea

79.456,45

44

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total ITZIAR

35.000,00

0,00

35.000,00

LARRAUL

Iturtasarobe-Olotzaga

48.367,94

72

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total LARRAUL

35.000,00

0,00

35.000,00

LEABURU

Mahala bidea

6.382,52

75

0,00

4.786,89

4.786,89

Guztira / Total LEABURU

0,00

4.786,89

4.786,89

LEGAZPI

Urtatza bidea

30.281,21

55

16.654,67

0,00

16.654,67

Guztira / Total LEGAZPI

16.654,67

0,00

16.654,67

MENDARO

Arnoate bidea

111.643,75

31

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total MENDARO

35.000,00

0,00

35.000,00

MUTILOA

Barnaola eta Kortzu Azpiko bidea egokitzea

8.273,25

75

6.204,94

0,00

6.204,94

Urbizuaran eta Eguzkitza baserriko bideak egokitzea

29.800,00

75

22.350,00

0,00

22.350,00

Guztira / Total MUTILOA

28.554,94

0,00

28.554,94

MUTRIKU

Galdona bidea

128.260,00

27

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total MUTRIKU

35.000,00

0,00

35.000,00

OIARTZUN

Oiartzabal bidea

103.882,99

34

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total OIARTZUN

35.000,00

0,00

35.000,00

OÑATI

Larraña auzoko 9528 auzobidea

18.354,44

45

8.259,50

0,00

8.259,50

Murgia auzoko 9658 auzobidea

47.121,01

45

0,00

21.204,45

21.204,45

Urrexola auzoko 9576 auzobidea

10.479,81

45

4.715,91

0,00

4.715,91

Guztira / Total OÑATI

12.975,41

21.204,45

34.179,86

ORENDAIN

Zelaietako harri lubeta

12.786,07

75

9.589,55

0,00

9.589,55

Guztira / Total ORENDAIN

9.589,55

0,00

9.589,55

ORIO

Benta bidea

364.988,08

10

0,00

35.000,00

35.000,00

Guztira / Total ORIO

0,00

35.000,00

35.000,00

TOLOSA

San Esteban - Malaka 2147 herribidea

61.835,43

45

0,00

27.825,94

27.825,94

Guztira / Total TOLOSA

0,00

27.825,94

27.825,94

URNIETA

Beheko Barkaiztegi

26.741,00

55

14.707,55

0,00

14.707,55

Olazar-Bezkita

18.407,73

55

10.124,25

0,00

10.124,25

Guztira / Total URNIETA

24.831,80

0,00

24.831,80

URRETXU

Beibakar

4.709,32

55

0,00

2.590,13

2.590,13

Guztira / Total URRETXU

0,00

2.590,13

2.590,13

ZALDIBIA

Miranda bidea

104.667,42

33

35.000,00

0,00

35.000,00

Guztira / Total ZALDIBIA

35.000,00

0,00

35.000,00

ZERAIN

Bengoetxea baserrirako bidea

44.956,44

75

0,00

33.717,33

33.717,33

Guztira / Total ZERAIN

0,00

33.717,33

33.717,33

ZESTOA

Urdanetabidea

35.319,88

55

19.425,93

0,00

19.425,93

Guztira / Total ZESTOA

19.425,93

0,00

19.425,93

ZIZURKIL

Peuskateko bidea

17.278,00

55

9.502,90

0,00

9.502,90

Guztira / Total ZIZURKIL

9.502,90

0,00

9.502,90

ZUMAIA

Artabilla bidea

17.024,30

55

9.363,37

0,00

9.363,37

Guztira / Total ZUMAIA

9.363,37

0,00

9.363,37

ZUMARRAGA

Leturiondo-Igaraberri-Olarte

7.331,39

55

4.032,26

0,00

4.032,26

Urruti Soraitz I eskollera

9.104,04

55

5.007,22

0,00

5.007,22

Urruti Soraitz II bazterra

41.735,93

55

22.954,76

0,00

22.954,76

Guztira / Total ZUMARRAGA

31.994,24

0,00

31.994,24

Guztira / Total

1.100.000,00

199.636,76

1.299.636,76

 

Bigarrena.    Ezeztatzea oinarrietako baldintza bete arren, laguntza jaso ahal izateko behar adina baloraziorik izan ez duten eskaerak, 8. oinarriko balorazio irizpideak aplikatu ondoren sortutako hurrenkeraren arabera:

Hurrenkera

Orden

Erakundea

Entidad

Bidea

Camino

1

DEBA

Etxeberri

2

ASTIGARRAGA

Santio Zeharra

3

LEINTZ-GATZAGA

Astaisolorako bidea

4

ARRASATE/MONDRAGÓN

Andamarizuri baserriko bidea

5

LAZKAO

Imaz baserria eta Ibarlaburu arteko bidea

6

EREÑOTZU

Larregain

7

SEGURA

Ermanasoro bidea

8

URRETXU

Beain

9

GAZTELU

Zapatari-Etxeberriko bidea

10

BELAUNTZA

Belauntzako Arretxe bordara doan bidea

11

ALEGIA

(Naparetxeberri) Galarreta bidea

12

LIZARTZA

Basaitzaldea

13

LIZARTZA

Asuraldea

14

MUTILOA

Agirieta, Iparragirre eta Elorritarako bidea

15

ESKORIATZA

Mazmelako Urixon baserriko bide konponketa

16

ANDOAIN

Eguaras

17

ESKORIATZA

Lete auzora doan bidean hobekuntzak

18

URRETXU

Ipeñarrieta

19

IKAZTEGIETA

Larrunbeko bidea

20

ALTZO

Amabiñe baserrira bidea

21

LIZARTZA

Lezialde

22

ESKORIATZA

Mazmelako Urasandi baserrira hobekuntzak

23

VILLABONA

Agaraitzetik Soroaundi eta Agaraitz berriko karretera

24

GAINTZA

Ardubieta bidea

25

BEIZAMA

Sorogoena baserrirako bidea

26

SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS

Irure auzoko baserri bidea konpontzeko lanak

27

ZEGAMA

Zatizabal Handi eta Txiki bidea

28

ELGETA

Beizu

29

ZUMAIA

Basustagain (Otalora - Xoxokua)

30

IRURA

Loatzo mendira doan landa bidea

31

BEASAIN

Gantzarain bidean areka sortu

32

BEASAIN

Gantzarain bideko lubizia konpondu

33

ANDOAIN

Zalbide

34

ERRENTERIA

Er-1.XIV Aizpitarte baserria, Susperregi

35

LEGORRETA

Legorretazar

36

AIZARNAZABAL

Iturribide eta Etxabeko bideak eta Azpiazuko eskollera

37

ADUNA

Gelitako bidea

38

BEIZAMA

Elormizpillagasaletxe (Bide Alde) baserrirako bidea

39

ZIZURKIL

Zarateko Benta doan bidea

40

OREXA

Legasako bidea

41

IDIAZABAL

Goatseko bidea

42

ADUNA

Azpikota bidea

43

IBARRA

Maitagoikoa bidea

44

VILLABONA

Amasako karreteratik Usamendi Zahar etxerako karretera

45

BERROBI

Bista baserrirako bidea

46

AZKOITIA

Egurbide baserriko bidea

47

VILLABONA

Villabonako elizatik Borda Beheko karretera (16)

48

ORMAIZTEGI

Ojarbide bidea

49

ARETXABALETA

Oro auzoko Agirre baserrira doan bidea

50

ADUNA

Ursalto bidea

51

ADUNA

Adunamendi bidea

52

BALIARRAIN

Bostaitzeta

53

IDIAZABAL

Goeneko dantzaleku

54

ARRASATE/MONDRAGÓN

Osiñagalde baserriko bidea

 

Hirugarrena.    Ezeztatzea jarraian adierazitako eskaerak, kasu bakoitzean adierazitako arrazoiengatik:

Erakundea

Entidad

Bidea

Camino

Ezeztateko arrazoia

Motivo de desestimación

AIA

Agerresoro Haundi baserritik Sarobezabal baserrira doan bidea

1

AIA

Mañarinzelai baserritik Arbela baserrira doan bidea

1

ALTZO

Bordaberri nekazal ustiategira herribidea

1

ANDOAIN

Mendiola

1

ARRASATE/MONDRAGÓN

Asubeazpiko baserriko bidea

1

ATAUN

Aitzio bidea

1

ATAUN

Bordagaztelu bidea

1

ATAUN

Ertzillegi bidea

1

ATAUN

Muñoeta bidea

1

AZPEITIA

18. Larrea (197) - Zabale (201)

1

AZPEITIA

32. Altzasu (211) - Bikendi (246)

1

BERASTEGI

Eguzkialdeko bidea

1

BERASTEGI

Muhagako bidea

1

EIBAR

Egiguren

1

EIBAR

Iteriaga

1

EIBAR

Pagaegi

1

ELGOIBAR

Musillo

1

ELGOIBAR

Oa Nagusi

1

GABIRIA

Eiz Etxea bidea

1

GETARIA

Getariatik Oikirako herribidea, San Prudentzio auzoa

1

HERNANI

Fagollaga bidea

1

HONDARRIBIA

Moskenea 1

1

OÑATI

Garagaltza auzoko 9595 auzobidea

1

OÑATI

Garibai auzoko 9515 auzobidea

1

ORENDAIN

Murgi baserriko bidea

1

TOLOSA

Aldabazhar-Mareagin

1

URNIETA

Zubaltzeta

1

ZALDIBIA

Urtsutxiki

1

ZEGAMA

Aierdi bidean harri lubeta egin eta bidea egokitu

1

ZERAIN

Urruzti bidea

1

ZUMAIA

Arbasta bidea (Muniosoro)

1

1. Bide horren diru laguntzarekin, entitatearen beste laguntza batekin/batzuekin batera, 9. oinarri arautzailean ezarritako gehieneko zenbatekoa (35.000,00 €) gainditzen da.

1. La subvención a este camino, sumada a otra u otras de la misma entidad, superaría el máximo subvencionable previsto en la la base reguladora 9: 35.000,00 euros.

 

Laugarrena.    Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea.

Foru agindu hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Erabaki honen aurka, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete interesatuek, zuzenean, Donostiako administrazioarekiko auzietarako epaitegietan. Horretarako, bi hilabeteko epea dute, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.

Hala ere, aukera dute horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkezteko foru diputatu honi hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezezpena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke.       

Donostia, 2022ko maiatzaren 14a.—Segundo Díez Molinero, idazkari teknikoa.            (3215)