Aldizkaria 2022-04-13, 71 Zenbakia

 • 2.  GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

 • 3.  TOKI ADMINISTRAZIOA

  • ALBIZTURKO UDALA
   • Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren errolda jendaurrean jartzea. Ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 21 KB  - 1 Orri. )
  • ALEGIAKO UDALA
   • Ondasun higiezinen gaineko zergan ez ohiko etxebizitzen errekarguaren jakinarazpena.
    PDF ( 36 KB  - 1 Orri. )
  • ANDOAINGO UDALA
   • Biztanleen udal erroldan alta ematearen jakinarazpena.
    PDF ( 25 KB  - 1 Orri. )
   • Karrerako funtzionarioaren izendapena (Iturgin Ofiziala).
    PDF ( 18 KB  - 1 Orri. )
  • ANOETAKO UDALA
   • Hobeki Elkartera atxikitzeko akordioaren hasierako erabakia jendaurrean jaratzea.
    PDF ( 32 KB  - 1 Orri. )
  • ASTIGARRAGAKO UDALA
   • Ergobiako UJU 2-4 Bortoeneako Xehetasun-Azterketaren hasierako onespena.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
  • AZKOITIKO UDALA
   • HE 26 Oinartxo sektoreko AI-26.1 jarduketa integratuaren (1 E.U.) ituntze-hitzarmen proposamena jendaurrean jartzea.
    PDF ( 62 KB  - 4 Orri. )
  • BERGARAKO UDALA
   • Ur-hornidura, zabor-bilketa eta estolderia tasaren 2022ko lehenengo hiruhilekoaren ordainagiriak ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
  • DONOSTIAKO UDALA
   • Zurriola Martítimo-ZM eraikinaren erabilera lagatzeko lizitazioa, ostalaritza-zerbitzuetarako (taberna-jatetxea) edo/eta jarduera nautikoekin lotutako formakuntza ikastaroak emateko eta materiala biltzeko.
    PDF ( 54 KB  - 2 Orri. )
  • ELGOIBARKO UDALA
   • Eguneko zentroko zerbitzuaren Araudiaren aldaketaren hasierako onespena.
    PDF ( 32 KB  - 1 Orri. )
  • GETARIAKO UDALA
   • Kirola sustatzeko (ohiko jarduerak) eta herriko auzoetan festak antolatzeko, elkarte eta banakakoei zuzendutako dirulaguntzen 2022ko deialdia.
    PDF ( 334 KB  - 8 Orri. )
  • IBARRAKO UDALA
   • Premiamenduzko prozedura administratiboan jakinarazpena bertaratuta jasotzeko deia.
    PDF ( 34 KB  - 1 Orri. )
  • IDIAZABALGO UDALA
   • Zigorrak komunitatearen aldeko lanekin betetzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin sinatu beharreko lankidetza-hitzarmenaren onespena.
    PDF ( 17 KB  - 1 Orri. )
  • IRURAKO UDALA
   • Hiri-Antolamenduko Arau Subsidiarioetako 20-2 Ibaiondo arean (A-27 eremua) partzela zati batzuk desafektatzeko espedientea jendaurrean jartzea.
    PDF ( 24 KB  - 1 Orri. )
  • LEABURUKO UDALA
   • 2022ko aurrekontu orokorraren, plantilla organikoaren eta lanpostuen zerrendaren hasierako onespena.
    PDF ( 35 KB  - 1 Orri. )
   • Etxebizitza eskatzaileen erregistroa sortzeko eta arautzeko araudiaren behin betiko onespena.
    PDF ( 192 KB  - 9 Orri. )
  • OIARTZUNGO UDALA
   • Altzibar auzoko ALT 2B Matxillendane eremuari dagokion Xehetasun-Azterketaren hasierako onespena.
    PDF ( 29 KB  - 1 Orri. )
   • 2022rako soldata-igoeraren onespena.
    PDF ( 20 KB  - 1 Orri. )
   • 2021eko enplegu publikoaren eskaintzaren aldaketa.
    PDF ( 41 KB  - 1 Orri. )
   • Biztanleen udal erroldan baja ofizioz ematearen jakinarazpena.
    PDF ( 23 KB  - 1 Orri. )
  • OÑATIKO UDALA
   • Herritarrei zuzendutako diruz lagundutako erosketa bonuen oinarri arautzaileak eta 2022ko deialdia (Oñati.bonoak.eus).
    PDF ( 323 KB  - 7 Orri. )
   • Gizarteratze eta laneratze prozesuetatik datozen pertsonak kontratatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2022ko deialdia.
    PDF ( 77 KB  - 7 Orri. )
   • Pertsona langabetuak kontratatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2022ko deialdia.
    PDF ( 78 KB  - 8 Orri. )
  • PASAIAKO UDALA
   • 2022ko martxoko erroldak jendaurrean jartzea: azokak, higiezinen errenta, higiezinen kanona, Nabarra Bouako garajeen kanona, etxez etxeko laguntza, tutoretzapeko apartamentuak eta eguneko arreta zerbitzua (Eliz-Gain). Ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 26 KB  - 1 Orri. )
  • SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASKO UDALA
   • Biztanleen udal erroldan baja ofizioz ematearen jakinarazpena.
    PDF ( 17 KB  - 1 Orri. )
  • TOLOSAKO UDALA
   • Tokiko jabari publikoaren erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketaren hasierako onespena.
    PDF ( 23 KB  - 1 Orri. )
   • Akatsen zuzenketa: Udaltzain Ofizial plaza bat hornitzeko hautaketa-prozesuan onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, Epaimahai Kalifikatzailearen izendapena eta proben data.
    PDF ( 27 KB  - 2 Orri. )
  • URNIETAKO UDALA
   • Akatsen zuzenketa: ezkontza zibila ospatzeko alkatearen ahalmena eskuordetzea.
    PDF ( 30 KB  - 1 Orri. )
  • URRETXUKO UDALA
   • Araututako aparkalekuen udal zerbitzuaren Ordenantzaren aldaketaren hasierako onespena.
    PDF ( 14 KB  - 1 Orri. )
  • ZARAUZKO UDALA
   • Karrerako funtzionarioaren izendapena (Udaltzaingoko Udaltzaina).
    PDF ( 17 KB  - 1 Orri. )
   • Trakzio mekanikozko ibilgailuak bide publikoetan aparkatzeagatik ordaindu beharreko tasak (TAO) arautzen dituen Ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onespena.
    PDF ( 22 KB  - 1 Orri. )
  • ZESTOAKO UDALA
   • 2022rako soldata-igoeraren onespena.
    PDF ( 30 KB  - 1 Orri. )
  • DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA
   • 2022ko plantilla organikoaren eta lanpostuen zerrendaren behin betiko onespena.
    PDF ( 313 KB  - 10 Orri. )
  • GIPUZKOA ETA ARABAKO PARTZUERGO OROKORRA
   • Akatsen zuzenketa: Partzuergoko mendien erabilera eta aprobetxamenduei buruzko Ordenantzaren aldaketaren hasierako onespena.
    PDF ( 33 KB  - 1 Orri. )
 • 4.  AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOA

©2022  Gipuzkoako Foru Aldundia