3
TOKI ADMINISTRAZIOA

LEZOKO UDALA

3.000 €tik gorako 2021eko ekitaldiko dirulaguntzak

Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18.2 artikuluari jarraiki, jakinarazi nahi da 2021eko ekitaldiko 3.000,00 eurotik gorako dirulaguntza hauek eman direla.

Lezo, 2022ko otsailaren 8a.—Jesus Maria Martiarena Jaca, alkatea.                (864)

Aurrekontuaren ap./

Aplicación pptaria.

CIF/

FIK

Entitatea/

Entidad

Deskribapena

Descripción

Erabilia/

Dispuesto

Onar. ob./

Ob. recon.

1 471.01.231.70 2021 (2566)

G20448049

BEHEMENDI

BEHEMENDI: GARRAIO ZERBITZUA

BEHEMENDI: SERVICIO DE TRANSPORTE

6.000,00

4.200,00

1 471.01.323.00 2021 (2132)

F20074878

PASAIA-LEZO LIZEOA, IRAK. KOOP. ELK.

HITZARMENA PASAIA-LEZO LIZEOA

CONVENIO PASAIA-LEZO LIZEOA

100.000,00

100.000,00

1 481.03.330.00 2021 (2150)

G71187991

EGIARI ZOR FUNDAZIOA

ELKARTEEI DIRULAGUNTZAK

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES

3.944,00

3.944,00

1 481.06.335.00 2021 (2161)

G20461190

GIPUZKOAKO BERTSOZALE ELKARTEA

DIRULAGUNTZAK: TXIRRINDULARI ESKOLA

SUBVENCIONES: TXIRRINDULARI ESKOLA

4.297,60

4.297,60

1 481.01.326.20 2021 (2143)

G20134037

HEZIKUNTZA

ESKOLA KIROLA: HEZIKUNTZA

DEPORTE ESCOLAR: HEZIKUNTZA

50.000,00

35.000,00

1 481.01.330.00 2021 (2139)

G20655874

ORRATX! KULTUR ELKARTEA

ORRATX ANTZERKI TALDEA HITZARMENA

CONVENIO GRUPO DE TEATRO ORRATX

4.500,00

3.150,00

1 481.01.335.00 2021 (2140)

F95222816

EUSKARAZ KOOP.E.

HITZARMENA: AEK

CONVENIO: AEK

15.000,00

0,00

1 481.01.337.10 2021 (2141)

G20302337

AITON BORDA

AITON BORDA HITZARMENA

CONVENIO AITON BORDA

15.000,00

10.500,00

1 481.03.231.50 2021 (2149)

G20713434

GAXUXA LEZOKO EMAKUME TALDEA

GAXUXA HITZARMENA

CONVENIO GAXUXA

14.500,00

14.500,00

1 481.01.230.20 2021 (2138)

G48772487

EUSKAL FONDOA

EUSKAL FONDOA: NAZIOARTEKO ELKARTASUNA

EUSKAL FONDOA: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

6.300,00

6.300,00

1 481.04.335.00 2021 (2155)

B20811428

OIARTZUALDEKO HEDABIDEAK, S.L.

HITZARMENA: "HITZA"

CONVENIO: "HITZA"

14.000,00

12.257,80

1 481.01.433.00 2021 (3539)

G20812434

LEZOKOAK, DENDARI ELKARTEA

HITZARMENA: LEZOKOAK ELKARTEA

CONVENIO: LEZOKOAK ELKARTEA

4.000,00

2.800,00

1 481.05.335.00 2021 (2159)

A20934485

DONOSTIALDEKO IKUS ENTZUNEZKOAK, S.A.

HITZARMENA: DONOSTIALDEKO IKUSENTZUNEZKOAK

CONVENIO: DONOSTIALDEKO IKUSENTZUNEZKOA

6.100,00

4.270,00

1 481.07.335.00 2021 (2326)

G20733416

BADIHARDUGU EUSKARA ELKARTEA

HITZARMENA: BADIARDUGU E.E.

CONVENIO: BADIARDUGU E.E.

3.200,00

2.240,00

1 481.08.335.00 2021 (2993)

G20134037

HEZIKUNTZA

HITZARMENA: HEZIKUNTZA (EUSKARA TALAIA)

CONVENIO: HEZIKUNTZA (EUSKARA TALAIA)

8.000,00

4.800,00

1 481.11.340.00 2021 (2168)

G20210597

ALLERRU, FUTBOL SAILA

KIROLAKO DIRULAGUNTZAK: JARDUERA ARRUNTA

SUBVENCIONES DEPORTIVAS: ACTIVIDADES COM.

22.024,44

15.417,11

1 481.11.340.00 2021 (2168)

G75159830

LEZOKO KURKUBI SASKIBALOI KLUBA

KIROLAKO DIRULAGUNTZAK: JARDUERA ARRUNTA

SUBVENCIONES DEPORTIVAS: ACTIVIDADES COM.

5.119,01

3.583,31

1 481.11.340.00 2021 (2168)

G75140970

MUNTTARPE ESKUBALOI KLUBA

KIROLAKO DIRULAGUNTZAK: JARDUERA ARRUNTA

SUBVENCIONES DEPORTIVAS: ACTIVIDADES COM.

5.588,90

3.912,23

1 481.03.340.00 2021 (2153)

G75141044

ARKIRUN PILOTA KLUBA

DIRULAGUNTZAK:ETXANDI PILOTA TXAPELKETA

SUBVENCIONES: CAMPEONATO PELOTA ETXANDI

14.000,00

12.285,00