3
TOKI ADMINISTRAZIOA

DONOSTIAKO KIROLETAKO UDAL PATRONATUA

Iragarkia

Donostiako Kiroletako Udal Patronatuko Lehendakariak, 2021eko urriaren 27an emandako Ebazpenaren bidez, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu beharreko Kiroletako Udal Patronatuaren prezio publikoen eranskinaren aldaketa onartu du, honako azalpenarekin:

·  Kirol Txartelerako (KT) abonuak gehitzea, KT soziala izan ezik, honako proportzio honetan:

*  Helduak, familiakoak eta eguerdikoak: % 5.

*  Adingabea eta gaztea: % 4.

*  Minusbaliatua, 65 banakako eta familiako plusa: % 3.

*  Familia ugaria, guraso bakarrekoa eta harrera-etxeak: % 2,5.    

— Hilean: % 8.

·  KT Osoa ongarria ezabatzea.

·  Kirol Txartelaren (KT) modalitate berri bat sortzea:

*  Hilekoa txikia: 16 urtetik beherakoei zuzendutako banakako abonua. Kudeaketa online baino ez da. Bonuak 30 egun naturaleko iraupena du, kontratatzen edo berritzen denetik kontatzen hasita.

— Hileko kuota: 16,00 €.

— Sarrera kuota: 0,00 €.

·  «Hilekoa» abonuaren izena aldatzea, «Hileko heldua»-ren ordez.

·  Sarrera-kuotaren salbuespenetan aldaketa hauek aplikatzea:

*  2022an, Kirol Txartelaren alta berri bat izapidetzen duten eta Altza auzoan egoitza duten pertsonen salbuespena mantentzen jarraitzea.

*  Zuhaiztiko abonatuen sarrera-kuotaren salbuespena ezabatzea.

·  Sarrera-salbuespenen deskribapenaren xehetasuna sinplifikatzea:

*  Ordeztu deskribapen hau:

— «Benjamin eta alebin kategorietako ikasleak, Eskola Kirolaren programako jardueretarako.

— Entrenamenduetarako eta lehiaketa ofizialetarako erreserbetan federatutako taldeak eta/edo kirolariak.

— Hiriko lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetako gorputz-hezkuntzako jardueretara joaten diren ikasleak.          

— Desgaitasun fisiko eta/edo psikologikoak dituzten kolektiboetan jarduera fisikoa eta kirola sustatzen duten erakundeek antolatutako jarduerak.»

*  Testu honen bidez:

— «Denboraldiko instalazioen erreserbak arautzen dituen araudiaren arabera, erabilera-erreserba ordaintzetik salbuesteko eskubidea duten klub, federazio, ikastetxe edo erakundeen jarduera, programa eta lehiaketetan parte hartzen duten kirolariak.»               

·  Miniestadioaren erabilerari buruzko prezioak aldatzea, honela aplikatuz:

*  Belar-zelaia. 49,00 euro / ordua.

*  Belar-zelaia, errugbi federatuen entrenamenduak (neguko denboraldirako erreserben deialdia): 22,55 euro / ordua.

·  Gimnasioen atalean ziklo indoorreko aretoen alokairua sartzea, kardio- eta muskulazio-aretoei dagokien prezioaren barruan, eta prezioa orduko 20 € arte igotzea.

·  Mahai-tenisa erabiltzeari buruzko prezioa kentzea.    

·  Kirol lehiaketari eta/edo erakustaldiari (harmailak) buruzko prezioen deskribapena zehaztea:

*  Kirol erabilera alokatzea:

— «150-3.000 arteko edukiera federatu gabea edo 150 federatutik gorakoa federatua».

*  Ezohiko kirol-ekitaldia:

— «3.000tik gorako edukiera federatu gabe».

·  Padelaren inguruko zerbitzuak merkatuko prezioetara egokitzea, honako hauek aplikatuz:

*  Padel-pisten alokairuaren prezioa % 10 igotzea.

*  Kirol Ekintzak 2022/23ko padelaren prezioak % 10 jaistea abonatu ez direnei.

·  Abonatuak ez direnentzako entrenamendu plus pertsonalizatuaren prezioa ezabatzea.

·  Gainerako prezioak orokorrean % 2,5 igotzea.

Zehaztu gabeko hainbat pertsonari zuzendutako administrazio-egintza denez, egintza hau argitaratu egingo da, eta jakinarazpenaren ondorioak izango ditu, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluaren arabera.   

KUPeko estatutuetako 10.5 artikuluaren arabera, lehendakariak esleituta dituen eginkizunak betez egiten dituen egintzek administrazio-bidea amaitzen dute. Beraz, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Donostiako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, hilabeteko epean, jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera. 


Donostia, 2021eko azaroaren 4a.—Ana Salustiano Esnoz, KUPeko Antolamenduaren, Administrazioaren eta Pertsonen arduraduna.          (7185)

Donostiako Kiroletako Udal Patronatuaren Prezio Publikoak. 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo den eranskina.

 

PREZIO PUBLIKOAK

 

1. -  HARPIDETZAK (2022)

KIROL TXARTELA

1.1

Heldua

Sarrera

56,10 €

1.2

Urteko kuota *

222,70 €

1.3

Txikia (adingabea)

Sarrera

25,20 €

1.4

Urteko kuota *

86,75 €

1.5

Gaztea

Sarrera

40,50 €

1.6

Urteko kuota *

135,00 €

1.7

Familiarra

Sarrera

91,60 €

1.8

Urteko kuota *

382,50 €

1.9

Familia ugaria

Sarrera

87,30 €

1.10

Urteko kuota *

286,50 €

1.11

Guraso bakarreko familiak

Sarrera

87,30 €

1.12

Urteko kuota *

231,40 €

1.13

Ezgaitua

Sarrera

0,00 €

1.14

Urteko kuota *

85,90 €

1.15

65+ Banakakoa

Sarrera

22,15 €

1.16

Urteko kuota *

126,65 €

1.17

65+ Familiarra

Sarrera

22,15 €

1.18

Urteko kuota *

223,40 €

1.19

Gizarte

Sarrera

0,00 €

1.20

Urteko kuota

23,70 €

1.21

Harrera-etxeak

Sarrera

87,30 €

1.22

Urteko kuota *

364,40 €

1.23

Eguerdikoa

Sarrera

56,10 €

1.24

Urteko kuota *

155,95 €

1.25

Hilekoa heldua

Sarrera

0,00 €

1.26

Urteko kuota

27,00 €

1.27

Hilekoa txikia

Sarrera

0,00 €

1.28

Urteko kuota

16,00 €

- Lauhileroko ordainketak.

% 10eko igoera eragingo du lauhileroko 3 kuotatan ordaintzeak.

-  Sarrera kuotaren salbuespena.

Altzako auzoan bizi diren pertsonek 2022an Kirol Txartelako alta berria egin nahi badute.

65+ harpidetza eskatzen duten pertsonek sarrera kuotaren salbuetsita egongo dira, bere errentak LGSa baino 2,5 aldiz handiagoak ez badira.

4 hilabetez KT Hilekoa izan eta urte berean beste KT modalitatera igarotzen direnak.

-  Urteko kuotan deskontuak.

65+ eta 65+ familiako harpidetzako jabeen errentak LGSa baino 2,5 aldiz handiagoak ez badira, urteko kuotaren % 80 ordainduko dute.

-  Urteko kuotaren salbuespenak.

Sozial izaera duten udal programetan (errefuxiatuen harrera, oporrak bakean…) parte hartzen duten pertsonak prezioak ordaintzeko salbuetsita egon ahal izango dira, aldez aurretik eskera aurkeztuta.

Urtero bere kirol lorpenei esker Urrezko Kirol Txartela jasotzen duten kirolariek hurrengo urterako doako Kirol Txartelako harpidetza eskatu ahal izango dute.

 

2 .-  SARRERAK

Instalazioak

2.1

Egunekoa, heldua

6,75 €

2.2

Egunekoa, txikia

3,65 €

2.3

Bonua, heldua

10 erabilera

50,50 €

2.4

Bonua, txikia

10 erabilera

27,20 €

2.5

Taldeak (gutxienez 15 lagun)

€ / (lagun)

4,40 €

Padela eta pilotalekuak

2.6

Sarrera, heldua

1,20 €

2.7

Sarrera, txikia

0,55 €

Aldagelen erabilera esklusiboa (lasterketak)

2.8

300 lagunetik aurrera

€ / (lagun)

0,95 €

- Sarreren prezioen salbuespenak.

5 urte baino gutxiago dutenak.

Denboraldiko instalazioen erreserbak arautzen dituen araudiaren arabera, erabilera-erreserba ordaintzetik salbuesteko eskubidea duten klub, federazio, ikastetxe edo erakundeen jardueretan, programetan eta lehiaketetan parte hartzen duten kirolariak.

 

 

3. -  ZERBITZUAK

+ BEZ

Sauna-hidromasajea

3.1

Saioa

3,14 €

3,80 €

3.2

Bonua

10 saio

23,02 €

27,85 €

Spa Intxaurrondo

3.3

Saioa

4,05 €

4,90 €

3.4

Bonua

10 saio

28,80 €

34,85 €

 

 

4. -  INSTALAZIOEN ERABILERA

4.1.

KIROL ERABILERARAKO ALOKAIRUA

Miniestadioa

4.1.1

Belar-zelaia

Ordua

49,00 €

4.1.2

Belar-zelaia, errugbi federatuen entrenamenduak (neguko denboraldirako erreserben deialdia)

Ordua

22,55 €

Pilotalekuak

4.1.3

Pilotaleku estalia/ Trinkete

Ordua

15,10 €

4.1.4

Pilotaleku txikia

Ordua

2,40 €

Igerilekuak

4.1.5

50 metroko igerilekua

Ordua kaleko

44,70 €

4.1.6

25 metroko igerilekua

Ordua kaleko

18,05 €

Kirol pistak

4.1.7

Osoa

Ordua

25,80 €

4.1.8

Modulua

Ordua

15,10 €

4.1.9

Irekia

Ordua

11,70 €

Gimnasioak

4.1.10

Jarduera-aretoak

Ordua

15,10 €

4.1.11

Ziklo indoor-, kardio- eta muskulazio-aretoak

Ordua

20,00 €

Padel pistak

4.1.12

Estalia

Ordua

22,00 €

4.1.13

Erabilera gutxiko ordua**

Ordua

15,00 €

4.1.14

Irekia

Ordua

15,00 €

4.1.15

Erabilera gutxiko ordua**

Ordua

10,00 €

** Astelehenetik ostiralera, 17:00ak arte; asteburutan eta jaiegunetan, egun osoa

Kirol txapelketa edota erakustaldia (harmaila)

4.1.16

150etik 3.000arteko edukiera federatu gabea edota 150etik aurrera federatua

Ordua

111,50 €

4.1.17

Eguna

792,30 €

Argia

Miniestadioa

4.1.18

Entrenamendua

Ordua

14,00 €

4.1.19

Txapelketa

Ordua

28,00 €

4.1.20

Telebista

Ordua

56,00 €

Pilotalekua eta kirol pista osoa

4.1.21

Entrenamendua

Ordua

3,70 €

4.1.22

Txapelketa

Ordua

5,30 €

4.1.23

Telebista

Ordua

14,00 €

4.1.24

Padel pista eta kirol pista modulua

Ordua

2,85 €

Alokatzeko prezioen salbuespenak.

Donostiako talde ezberdinak (klubak, eskolak...) denboraldien erreserbetan emateko araudian ezartzen denaren arabera.

Argia ordaintzeko salbuespena.

Erreserbetako on-line aplikazioaren bidez eginten direnak, argiaren prezioa ordaintzeko salbuetsita daude.

 

4.2.

EZ OHIKO EKITALDIAK

4.2.1.

KIROL EKITALDIAK

Kirol txapelketa edota erakustaldia (harmaila)

4.2.1.1

3.000 baino gehiagoko aforoa ez federatua

Eguna

3.290,00 €

4.2.2.

KIROL EZ BESTEKO EKITALDIAK

+ BEZ

Belodromoa

4.2.2.1

Pellousse

1.go eguna

3.782,85 €

4.577,25 €

4.2.2.2

Pellousse + harmaila bat

1.go eguna

4.974,96 €

6.019,70 €

4.2.2.3

Osoa (Pellouse + 2 harmaila)

1.go eguna

5.470,21 €

6.618,95 €

J.A. Gasca / Atano III / Carmelo Balda / Paco Yoldi

4.2.2.4

Pista

1.go eguna

2.485,41 €

3.007,35 €

4.2.2.5

Pista + harmaila

1.go eguna

3.659,01 €

4.427,40 €

4.2.2.6

Ordua edo frakzioa

527,44 €

638,20 €

Kirol pistak/ Miniestadioa

4.2.2.7

Pista

1.go eguna

1.788,26 €

2.163,80 €

4.2.2.8

Pista + harmaila

1.go eguna

2.091,07 €

2.530,20 €

4.2.2.9

Ordua edo frakzioa

527,44 €

638,20 €

Pilotalekuak eta kanpoko pistak

4.2.2.10

1.go eguna

497,60 €

602,10 €

4.2.2.11

Ordua edo frakzioa

59,71 €

72,25 €

Beste areto batzuk (bilera gela, taberna…)

4.2.2.12

1.go eguna

109,63 €

132,65 €

4.2.2.13

Ordua edo frakzioa

15,04 €

18,20 €

Deskontuak.

Bigarren eta hurrengo egunak, ikuskizun bera (muntaia, desmunataia...): % 50.

Udal entitate eta erakundeak: % 50.

Kirolarekin zerikusia duten ekitaldiak (korrikalarien feriak...): % 40.

Auzo-jaietako programetan eta pilotalekuetan antolatzen diren ekitaldiak eta irabazi-asmorik gabeko herri-ekitaldiak: Dohainik.

Fidantza ala banku-abala.

1.go egunaren alokairuaren % 50 (gutxienez 500 €).

 

4.2.3.

EZ OHIKO GASTUAK

+ BEZ

Ezohiko kontsumoak

4.2.3.1

Argindarra

kwh

0,34 €

0,41 €

4.2.3.2

Gasolioa

litro

0,76 €

0,92 €

4.2.3.3

Gas naturala

kwhpcs

0,17 €

0,21 €

4.2.3.4

Ura

m3

2,75 €

3,33 €

Ezohiko langileria

4.2.3.5

Ohiko ordua

Ordua edo frakzioa

30,54 €

36,95 €

4.2.3.6

Jaieguneko ordua (igandea eta jai-egunak)

Ordua edo frakzioa

60,74 €

73,50 €

4.2.3.7

Gaueko ordua (22:00tik aurrera)

Ordua edo frakzioa

37,49 €

45,36 €

4.2.3.8

Jai eguneko gau-ordua

Ordua edo frakzioa

69,26 €

83,80 €

 

 

5 .-  HAINBAT

+ BEZ

5.1

Bulegoen alokairua (kirol elkarteak)

m2 / urtea

22,64 €

27,40 €

5.2

Kirol biltegia

m2 / urtea

11,36 €

13,75 €

5.3

Kirol biltegia (Belodromoa)

Urtea

240,99 €

291,60 €

5.4

Armairuen alokairua

Urtea

63,76 €

77,15 €

5.5

Giltza galtzea

9,83 €

11,90 €

5.6

Galtzea ala hondatzeagatik txartela berriaren eskaera

5,00 €

6,05 €

Kopiak

5.7

Planoak DIN A0

4,63 €

5,60 €

5.8

Planoak DIN A1/A2

2,23 €

2,70 €

5.9

DIN A3

0,26 €

0,32 €

5.10

DIN A4

0,13 €

0,16 €

 

 

6.-   KIROL EKINTZAK

6.1.- ARETOA ***

Ikasturtea (gutxienez 30 saio)

Ikastaroa

6.1.1

Astean saio bat

Harpidedunak

82,90 €

6.1.2

Ez harpidedunak

165,75 €

Gimnasia 65+

6.1.3

Astean saio bat

Harpidedunak

24,10 €

6.1.4

Ez harpidedunak

48,20 €

***Oharra.

Astean saio bat baino gehiago duten ikastaroak: prezioa proportzionalki handituko da.

Astean hiru saio edo gehiago duten ikastaroak: %10 deskontua

 

 

6.2.

IGERILEKUA

Hiruhilabetea (gutxienez 10 saio)

 

Heldua

6.2.1

Astean saio bat

Harpidedunak

49,80 €

6.2.2

Ez harpidedunak

99,60 €

 

3 urte arte

6.2.3

Astean saio bat

Harpidedunak

93,40 €

6.2.4

Ez harpidedunak

186,75 €

 

3-14 urte

6.2.5

Astean saio bat

Harpidedunak

77,10 €

6.2.6

Ez harpidedunak

154,20 €

 

Gimnasia urean 65+

6.2.7

Astean saio bat

Harpidedunak

20,00 €

6.2.8

Ez harpidedunak

40,00 €

6.3.

PADELA

Hiruhilabetea (gutxienez 10 saio)

6.3.1

Astean saio bat

Harpidedunak

100,75 €

6.3.2

Ez harpidedunak

140,00 €

6.4.

BESTELAKO IKASTAROAK

Saio 1

6.4.1

Aretoa

Harpidedunak

2,80 €

6.4.2

Ez harpidedunak

5,60 €

6.4.3

Igerilekua

Harpidedunak

7,75 €

6.4.4

Ez harpidedunak

15,50 €

6.4.5

Padela

Harpidedunak

10,10 €

6.4.6

Ez harpidedunak

14,00 €

6.5.

AUKERAN

Harpidedunak

6.5.1

Saio bat

3,20 €

6.5.2

Astean gehienez 3 saio

Hilekoa

26,30 €

 

Plus

6.5.3

Egunean gehienez 2 saio

Hilekoa

38,95 €

 

 

7. -  NORBERARI EGOKITUTAKO ENTRENAMENDUA

 

Plus

7.1

Harpidedunak

Hiruhilekoa

33,20 €