3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena

Lankidetza hitzarmena: Baratze-Parke Sarea eta Errenteriako baratze-parkea sustatzeari buruzkoa.      

Sinatzaileak: Errenteriako Udala eta Kutxagestion Zerbitzuak SL.

Espediente erreferentzia: 2021ZHIT0006.

Errenteriako Udalak, 2021eko abuztuaren 12ko Ingurumeneko zinegotziaren ebazpenaren bidez, Errenteriako Udalaren eta Kutxagestion Zerbitzuak SL-ren arteko lankidetza-hitzarmena onartu du, Baratze-Parke Sarea eta Errenteriako baratze-parkea sustatzeari buruzkoa eta hitzarmena bi aldeek sinatu dute 2021eko urriaren 27an.               

Hitzarmenaren testua udal webgunean argitaratua dago (https://errenteria.eus/udala/hitzarmenak/).     

Hau da guztien ezagutzarako argitara ematen dena.

Errenteria, 2021eko azaroaren 3a.—Alazne Korta Zulaika, Antolaketako ordezkaria. (7153)