3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena

Iragarkia

Lankidetza hitzarmena: Arditurriko Bide Berdearen korridore ekoturistikoa.

Sinatzaileak: Errenteriako Udala eta Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila.

Espediente erreferentzia: 2021ZHIT0010.

Errenteriako Udalak, Tokiko Gobernu Batzarraren 2021eko irailaren 7ko erabakiaren bidez, Errenteriako Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren arteko lankidetza-hitzarmena onartu du, Arditurriko Bide Berdearen Korridore Ekoturistikoari buruzkoa eta hitzarmena bi aldeek sinatu dute 2021eko irailaren 16an.             

Hitzarmenaren testua udal webgunean argitaratua dago (https://errenteria.eus/udala/hitzarmenak/).

Hau da guztien ezagutzarako argitara ematen dena.

Errenteria, 2021eko irailaren 22a.—Alazne Korta Zulaika, Antolaketako ordezkaria.       (6169)