3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Euskara ikasteko dirulaguntzak

Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak 2021eko abuztuaren 30ean egindako bilkuran, segidan jasotzen den ebazpen-proposamena egin du 2020/2021 ikasturtean euskara ikasi dutenentzako dirulaguntzen inguruan.

Interesatuek, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik kontatzen hasita 10 eguneko epea dute ebazpen-proposamen honi alegazioak aurkezteko, beharrezko ikusten badute.

Usurbil, 2021eko abuztuaren 30a.—Agurtzane Solaberrieta Mesa, alkatea.     (5773)

EBAZPEN-PROPOSAMENA

Ikusirik

2021eko ekainaren 18an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2020-2021 ikasturtean euskara ikasi dutenek dirulaguntzak eskatzeko deialdia. Eskaerak aurkezteko epea ekainaren 28an hasi, eta uztailaren 9an amaitu zen.

Epea amaituta, 51 eskaera jaso ditu Udalak.

Eta kontuan harturik

— Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.

— Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2008/07/01).

— Usurbilgo Udalaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (2020/01/30).

— 2020-2021 ikasturtean euskara ikasi dutenek dirulaguntzak eskatzeko deialdia (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2021/06/18).           

EBAZPEN PROPOSAMENa

Hori guzti hori kontuan izanik, Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, 2021eko abuzturen 30eko bilkuran, Ebazpen Proposamen hau egiten dio alkate-lehendakariari:

Lehenengoa: 2020-2021 ikasturtean euskara ikasi izanagatik dirulaguntza eskatu dutenei honako zenbatekoak ematea.

Izen abizenak

Proposamena (€)

Oharrak

1

CALVO CASTRO, GREGORIO

467,00

2

UDABE AGUIRRE, YOSUNE

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

3

ESPINA ROMAN, FRANCISCO JAVIER

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

4

SANTOS PIRES, RORANIA

485,55

5

PEREZ FRAISO, CARLOS

485,55

6

MENDIZABAL BARREDA, ANA MARIA

571,00

7

IÑARRA FERREIRA, JOSE MANUEL

485,55

8

BUCHER MELGAR , CARLOTA

311,00

9

FALAGAN VAZQUEZ, MARIA PILAR

580,14

10

HAMADI RGUEBI, FAMIMETOU

467,00

11

GRACIAS MOSQUERA, YULY JANETH

571,00

12

FERNANDEZ BUSTAMANTE, EDISON MARTIN

344,00

13

DELGADO CAMINERO, MIGUEL ANGEL

467,00

14

CAIÑA FERNANDERZ, ANDREA

571,00

15

TENA ESCRIBANO, MARINA

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

16

TIL LERIN, MARIA ALEJANDRA

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

17

UDABE MAIZ, UNAI

170,00

18

ESTELLA ARRANZ, MARIMAR

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

19

ESTELLA ARRANZ, ANE ELISABETH

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

20

ESTELLA ARRANZ, MIREN JOSUNE

283,00

21

MENA AZPILLAGA, MARIBEL

580,14

22

SCARINCI ZABALETA, DANA

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

23

LIZASO OLASAGASTI, IÑAKI

299,00

24

QUIROZ COLINDRES, GREYSY FABIOLA

467,00

25

LIZASO OLASAGASTI, ZUHAITZ

299,00

26

VIZOSO SALEGUI, JON

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

27

RODRIGUEZ ERRONDOSORO, ITOITZ

299,00

28

GIMENEZ AIZPURUA, GARAZI

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

29

GALAN GONZALEZ, NAIA

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

30

AGIRRESAROBE AZKUE, ASIER

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

31

REGUERA SEBASTIAN, AMAYA

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

32

MADRID RUBIO, PATRICIA LORETO

467,00

33

MARTINEZ CASTILLO, VERONICA

299,00

34

PUJOL FAJARDO, SONIA

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

35

DIEZ LURE, ANE

467,00

36

ARBIZU ZABALA,EKIA

299,00

37

CEDILLO RODRIGUEZ, ERIKA

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

38

LAZKANO MARTIJA, BEGOÑA

205,00

Udako ikastaroa

39

GARMENDIA MORENO, JONATHAN

252,00

40

PUIBERT GRIMA, ANNA

571,00

41

FERNANDEZ DELKADER, MARIA

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

42

ELIZALDE ISASA, BORJA

145,00

Udako ikastaroa

43

KORTAXARENA MONREAL. JOSE MANUEL

467,00

44

ARREGUI LOPETEGUI, LOURDES

467,00

45

SIERRA MORON, GURUTZE

467,00

46

ARREGUI LOPETEGUI, JONE

467,00

47

MARTINEZ CASTILLO, VERONICA

145,00

Udako ikastaroa

48

DAR RHAISSA, AMINA

571,00

49

ALBISU MUGICA, MIREN EDURNE

600,00

9. artikulua: Ezin da 600 euro baino gehiago jaso.

50

MARTIN GRANADOS, ION

328,00

51

GARCIA MARTINEZ, CELANIA ROSA

305,00

GUZTIRA

23.724,93

 

 

Bigarrena: Dirulaguntzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira: 1.4200.480.335.00.01 2021 (A 818/2021).  

Hirugarrena: Ordainketak bideratzerakoan Udalarekin zorrik duenari Udalak ez dio dirulaguntzarik emango.

Laugarrena: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dute ebazpen-proposamena, eta biharamunetik hasita 10 eguneko epea izango dute interesatuek alegazioak aurkeztu ahal izateko.        

Bosgarrena: Udaleko iragarki-taulan eta www.usurbil.eus webgunean behin-behineko proposamenaren eta behin betiko ebazpenaren berri emango da.

Seigarrena: Aipatutako epean alegaziorik aurkeztuko ez balute, Tokiko Gobernu Batzarrak dagokion erabakia hartuko du.