3
TOKI ADMINISTRAZIOA

DEBABARRENA ESKUALDEKO MANKOMUNITATEA

Iragarkia

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak bere bitarteko pertsonifikatuaren bidez Badesa SAU

IRAGARTZEN DU

2020ko azaroaren 25ean, Badesako Administrazio Kontseiluako orokorreko bileran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

1.  Onartzea hiri hondakinen zerbitzuaren gaueko arduradunaren lanpostua txandako lan kontratu mugagabearen bidez betetzeko hautaketaren oinarri arautzaileak.            

Oinarriak Badesako web orrian argitaratuko dira: www.badesa.eus.

Instantziak aurkezteko epea, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lan-egunetik aurrera, hamar lan-eguneko epea izango du.

Eibar, 2021eko urtarrilaren 19a.—Iosu Arraiz Aramburu, presidentea.            (394)