3
TOKI ADMINISTRAZIOA

DEBABARRENA ESKUALDEKO MANKOMUNITATEA

Iragarkia

2021ko urtarrilaren 27an, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko Batzar orokorreko bileran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

1.  Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesua.

Gaueko Hiri Hondakinen bilketa zerbitzuko peoi-lanpostua betetzeko langilea hautatzeko prozesuaren deialdia eta oinarri arautzaileak onartzea. Lanpostu hau hutsik dago plantillan, oposizio-lehiaketa libre bidez betetzeko.      

Lanpostu hau 2019ko Lan Eskaintza Publikoari dagokio, eta oposizio libreko lehiaketa bidez hornituko da, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuen esparruan, 2019-2023 urteetarako enplegu-planaren esparruan onartu baitzen.      

Oinarriak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko web orrian argitaratuko dira: www.debabarrena.eus.

Instantziak aurkezteko epea, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lan-egunetik aurrera, hamar lan-eguneko epea izango du.

Eibar, 2021eko urtarrilaren 28a.—Iosu Arraiz Aramburu, presidentea.            (321)