3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUMAIAKO UDALA

Iragarkia

Tokiko Gobernu Batzordeak 2020ko uztailaren 28an honako erabaki hauek hartu zituen:

Lehena.  Aldi baterako enplegua egonkortzeko Enplegu Publikoaren Eskaintza onartzea, honako plaza zerrenda honekin:

*  Karrerako funtzionarioei gordetako lanpostuak:

1.  Lanpostuaren izena: Ingurumen teknikaria.

Eskala: Administrazio Berezia.

Azpieskala: Teknikoa.

Klasea: Erdi mailako teknikaria.

Sailkapen taldea: A2.

Hizkuntza eskakizuna: 3. HE, derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposaketa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

2.  Lanpostuaren izena: Pertsonaleko / Euskarako administraria.

Eskala: Administrazio orokorra.

Azpieskala: Administraria.

Sailkapen taldea: C1.

Hizkuntza eskakizuna: 3. HE derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposizioa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

3.  Lanpostuaren izena: Haur teknikari laguntzailea.

Eskala: Administrazio berezia.

Azpieskala: Teknikoa.

Klasea: Teknikari laguntzailea.

Sailkapen taldea: C1.

Hizkuntza eskakizuna: 3. HE, derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposizioa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

4.  Lanpostuaren izena: Ludotekako hezitzailea.

Eskala: Administrazio berezia.

Azpieskala: Teknikoa.

Klasea: Teknikari laguntzailea.

Sailkapen taldea: C1.

Hizkuntza eskakizuna: 3. HE, derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 2.

Lanaldia: %70.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposizioa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

5.  Lanpostuaren izena: Administrazio Orokorreko teknikaria.    

Eskala: Administrazio orokorra.

Azpieskala: Teknikoa.

Sailkapen taldea: A1.

Hizkuntza eskakizuna: 4. HE, derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposizioa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

6.  Lanpostuaren izena: Informatika teknikari-laguntzailea.         

Eskala: Administrazio berezia.

Azpieskala: Teknikoa.

Klasea: Teknikari laguntzailea.

Sailkapen taldea: B.

Hizkuntza eskakizuna: 3. HE, derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposizioa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

7.  Lanpostuaren izena: Kulturako teknikari laguntzailea.

Eskala: Administrazio berezia.

Azpieskala: Teknikoa.

Klasea: Teknikari laguntzailea.

Sailkapen taldea: C1.

Hizkuntza eskakizuna: 3. HE, derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposizioa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

8.  Lanpostuaren izena: Partaidetza, Migrazio, Berdintasun eta Gazteria teknikaria.

Eskala: Administrazio berezia.

Azpieskala: Teknikoa.

Klasea: Erdi mailako teknikaria.

Sailkapen taldea: A2.

Hizkuntza eskakizuna: 4. HE derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposizioa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

9.  Lanpostuaren izena: Ikastetxeko atezaina.

Eskala: Administrazio orokorra.

Azpieskala: Zerbitzu bereziak.

Klasea: Mendekoa.

Sailkapen taldea: E.

Hizkuntza eskakizuna: 2. HE derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposizioa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

10.  Lanpostuaren izena: Gizarte Zerbitzuetako administraria.     

Eskala: Administrazio orokorra.

Azpieskala: Administraria.

Sailkapen taldea: C1.

Hizkuntza eskakizuna: 3. HE derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposizioa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

11.  Lanpostuaren izena: Kirol Patronatuko gerentea.  

Eskala: Administrazio Berezia.

Azpieskala: Teknikoa.

Klasea: Goi mailako teknikaria.

Sailkapen taldea: A1.

Hizkuntza eskakizuna: 4. HE, derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposaketa, enplegua egonkortzeko jardunbidea.

Bigarrena.  Birjarpen Tasari dagokion Enplegu Publikoaren Eskaintza onartzea, honako plaza-zerrenda honekin:

1.  Lanpostuaren izena: Kiroletako teknikaria.

Eskala: Administrazio Berezia.

Azpieskala: Teknikoa.

Klasea: Erdi mailako teknikaria.

Sailkapen taldea: A2.

Hizkuntza eskakizuna: 3. HE, derrigorrezkoa.

Lanpostu kopurua: 1.

Txanda: Irekia.

Hautatze sistema: Lehiaketa-oposaketa.

Hirugarrena.  Zumaiako Udalaren egoitza elektronikoan [https://zumaia.eus], Euskadiko autonomia-erkidegoko aldizkari ofizialean eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Laugarrena.  Enplegu Publikoaren Eskaintza hau betetzeko eskainitako plazen deialdia egitea, hiru urteko epe luzaezinaren barruan, argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita.

Zumaia, 2020ko abuztuaren 4a.—Iñaki Ostolaza Esnal, alkatea.      (4069)