Aldizkaria 2020-08-10, 150 Zenbakia

 • 2.  GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

  • GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
   • 1114/2020 Foru Agindua, abuztuaren 5ekoa, Gipuzkoako herritar erakundeek herritarren partaidetza sustatzeko 2020ko deialdiari dagozkion dirulaguntzak ematekoa.
    PDF ( 90 KB  - 4 Orri. )
  • KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
   • 40-106/2020 Foru Agindua, uztailaren 14koa, Gipuzkoako euskal pilota modalitateko kirol klubei dirulaguntzak emateko 2020ko deialdia ebazten duena (kirol arloko dirulaguntzak: B.5. eranskina).
    PDF ( 92 KB  - 3 Orri. )
   • 10-107/2020 Foru Agindua, uztailaren 14koa, Gipuzkoako arraunketa modalitateko kirol klubei dirulaguntzak emateko 2020ko deialdia ebazten duena (kirol arloko dirulaguntzak: B.3. eranskina).
    PDF ( 79 KB  - 3 Orri. )
   • 10-108/2020 Foru Agindua, uztailaren 14koa, Gipuzkoako txirrindularitza modalitateko kirol klubei dirulaguntzak emateko 2020ko deialdia ebazten duena (kirol arloko dirulaguntzak: B.4. eranskina).
    PDF ( 96 KB  - 3 Orri. )
 • 3.  TOKI ADMINISTRAZIOA

  • AIZARNAZABALGO UDALA
   • Zabor bilketa zerbitzuaren Ordenantza fiskalaren behin betiko onarpena.
    PDF ( 67 KB  - 2 Orri. )
   • Biztanleen udal erroldan baja ofizioz ematearen jakinarazpena.
    PDF ( 36 KB  - 1 Orri. )
  • ALKIZAKO UDALA
   • Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren errolda jendaurrean jartzea. Ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 39 KB  - 1 Orri. )
  • ALTZAGAKO UDALA
   • 2020ko 2. hiruhileko ur-hornidura tasaren errolda jendaurrean jartzea. Ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 36 KB  - 1 Orri. )
  • ARAMAKO UDALA
   • 2020ko 2. hiruhileko ur-hornidura tasaren errolda jendaurrean jartzea. Ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
  • ARRASATEKO UDALA
   • Ezkontza zibila ospatzeko alkatearen ahalmena eskuordetzea.
    PDF ( 28 KB  - 1 Orri. )
   • Sailkatutako jardueraren lizentzia-eskaera: galdarategia.
    PDF ( 33 KB  - 1 Orri. )
  • ATAUNGO UDALA
   • 2019ko Kontu Orokorraren hasierako onarpena.
    PDF ( 30 KB  - 1 Orri. )
  • AZPEITIKO UDALA
   • Alkatetzaren eskumenak eskuordetzea.
    PDF ( 33 KB  - 1 Orri. )
   • Mahai eta aulkien urteko errolda jendaurrean jartzea.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
   • Ordenantza fiskalen behin betiko onarpena.
    PDF ( 39 KB  - 1 Orri. )
  • BERGARAKO UDALA
   • Plan Orokorraren 2. aldaketa puntualaren onarpena.
    PDF ( 71 KB  - 6 Orri. )
  • DEBAKO UDALA
   • Landa eta hiri izaerako ondasun higiezinen gaineko zerga ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 32 KB  - 1 Orri. )
  • DONOSTIAKO UDALA
   • Sailkatutako jardueraren lizentzia-eskaera: pub.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
  • EIBARKO UDALA
   • Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra berrikusteko espedienteari hasiera ematea eta herritarrek parte hartzeko programaren onarpena.
    PDF ( 44 KB  - 3 Orri. )
   • Errekatxu 124.01 jarduera integratuaren Urbanizazio Proiektuaren hasierako onarpena.
    PDF ( 35 KB  - 1 Orri. )
  • ERRENTERIAKO UDALA
   • Hondakin bilketa, ibilgailuen sarrera eta toki publikoko lurzoruaren erabilpen pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatiko tasen erroldak jendaurrean jartzea.
    PDF ( 39 KB  - 1 Orri. )
  • IDIAZABALGO UDALA
   • Kultur proiektuak eta jarduerak sustatzeko dirulaguntzen oinarriak eta 2020ko deialdia.
    PDF ( 58 KB  - 4 Orri. )
  • IRUNGO UDALA
   • Udal Haurreskola, Marrazki eta Pintura Udal Akademia, Udal Zeramika Tailerra eta Udal Kontserbatorioaren tasen aldaketaren behin betiko onarpena.
    PDF ( 60 KB  - 5 Orri. )
   • Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantzaren aldaketaren behin betiko onarpena.
    PDF ( 46 KB  - 2 Orri. )
   • Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen Ordenantza fiskalaren aldaketaren behin betiko onarpena.
    PDF ( 40 KB  - 1 Orri. )
  • ITSASONDOKO UDALA
   • 2020ko 2. hiruhileko ur-hornidura tasaren eta 2. lauhileko zabor bilketa eta ezabaketa tasaren erroldak jendaurrean jartzea. Ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 44 KB  - 1 Orri. )
   • Udaleko dokumentuetan dauden helbideetan aurkitu ezin izan diren zergadunentzako jakinarazpena.
    PDF ( 61 KB  - 2 Orri. )
  • LASARTE-ORIAKO UDALA
   • 2019ko lan eskaintza publikoa.
    PDF ( 36 KB  - 1 Orri. )
  • LEGAZPIKO UDALA
   • Alkateordea izendatzea.
    PDF ( 29 KB  - 1 Orri. )
   • Gobernu Batzordeko kide berria izendatzea.
    PDF ( 29 KB  - 1 Orri. )
   • Alkatetzaren eskumenak eskuordetzea.
    PDF ( 31 KB  - 1 Orri. )
  • MUTRIKUKO UDALA
   • 2020/2 zenbakidun kreditu-aldaketarako espedientearen behin betiko onarpena.
    PDF ( 45 KB  - 1 Orri. )
  • PASAIAKO UDALA
   • Azokak, higiezinen errentak, higiezinen kanona, Nabarra Bouako kanona eta etxez etxeko laguntza tasen 2020ko uztaileko erroldak jendaurrean jartzea. Ordaintzeko borondatezko epea.
    PDF ( 39 KB  - 1 Orri. )
  • OÑATIKO UDALA
   • 2020ko egutegi fiskalaren aldaketa.
    PDF ( 33 KB  - 1 Orri. )
  • USURBILGO UDALA
   • Liburutegiko Laguntzaile lanpostua betetzeko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda eta Epaimahaiaren izendapena.
    PDF ( 45 KB  - 3 Orri. )
 • 6.  JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

 • 7.  BESTE BATZUK

©2020  Gipuzkoako Foru Aldundia