7
BESTE BATZUK

GIPUZKOAKO HONDAKINEN KONTSORTZIOA

Hondakinen goi kudeaketa zerbitzugintzaren 2020 ekitaldirako tarifa.

Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioaren Batzar Orokorrak, 2019ko abenduaren 16ko Ez-Ohiko Bilkuran, ondokoa onartu du:

2020 ekitaldirako hiri hondakinen goi kudeaketa zerbitzuak eskaintzeko proposatutako tarifa onartzea. Aipatutako tarifa honako hauxe da:

— Mankomunitate bakoitzari dagokion Biohondakinen goi-kudeaketarako tarifa, ondorengoa da:

Mankomunitateen tarifak                                               Bio

Debagoiena                                        118,15

Sasieta                                               118,15

Tolosaldea                                         127,24

Urola Erdia                                        127,24

Urola Kosta                                       127,24

San Marko                                         145,42

Debabarrena                                      136,33

Txingudi                                            145,42

— Errefusaren goi-kudeaketarako tarifa: ehun eta laurogeitabat eta hirurogeitamazortzi zentimo (181,78 euro) tonako tarifa bakarra ezarriko da.

Hondakinen goi kudeaketa zerbitzugintzaren tarifa Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak fakturatuko du indarrean sartzen denetik aurrera, 2020ko urtarrilaren 1an.

Donostia, 2019ko abenduaren 16a.—José Ignacio Asensio Bazterra, presidentea.         (8095)