Aldizkaria 2019-11-19, 221 Zenbakia

 • 2.  GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

  • DIPUTATU NAGUSIA
   • Ebazpena, 2019-2021eko deialdian herri edo eskualde mailako euskarazko hedabideentzako dirulaguntzak ematekoa.
    PDF ( 100 KB  - 4 Orri. )
  • MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
   • Gai/ez gai izendatutako izangaien behin betiko zerrenda, bidaiarien eta salgaien errepideko garraioa egiten duten zenbait ibilgailuren gidarien hasierako trebakuntza egiaztatzen duen gaitasun profesionalaren ziurtagiria lortzeko Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2019ko iraileko probetan.
    PDF ( 45 KB  - 3 Orri. )
   • Usurbilgo "Ugartondo A-59" Eremuko Jarduera Unitatearen Hitzarmen Batzarraren zuzendaritza organo-kide berrien izendapena Gipuzkoako Hirigintzako Entitate Laguntzaileen Erroldan inskribatzeko eskaera (GHI-205/10-J12).
    PDF ( 39 KB  - 1 Orri. )
  • GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
   • Akats zuzenketa. 789/2019 Foru Agindua, urriaren 7koa, Gizarte Politiketako Departamentuko gizarte ekimenerako laguntzen 2019ko deialdia erabakitzekoa.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
 • 3.  TOKI ADMINISTRAZIOA

  • ANDOAINGO UDALA
   • Akats zuzenketa. Udaltzaingoko Ofizialorde lanpostua betetzeko lehiaketa-oposizio librea; behin betiko zerrenda, epaimahaia eta azterketen datak.
    PDF ( 92 KB  - 1 Orri. )
  • BERGARAKO UDALA
   • Aurri-adierazpenaren jakinarazpena.
    PDF ( 36 KB  - 1 Orri. )
  • DONOSTIAKO UDALA
   • Udaltzaingoko Agente batek praktiketako funtzionarioa izendatzeari uko egitea.
    PDF ( 41 KB  - 2 Orri. )
   • Mugikortasuneko Agente batek praktiketako funtzionarioa izendatzeari uko egitea.
    PDF ( 41 KB  - 2 Orri. )
   • Udaltzaingoko Agente lanpostua betetzeko praktiketako funtzionarioaren izendapena.
    PDF ( 46 KB  - 2 Orri. )
   • Mugikortasuneko Agente lanpostua betetzeko praktiketako funtzionarioaren izendapena.
    PDF ( 43 KB  - 2 Orri. )
   • "AÑ.01 Atotxa Erreka" (Añorga) hiri eremuko Xehetasun Azterketaren hasierako onarpena, a.400.7 eta a.500.95.A lursail elkartzea.
    PDF ( 43 KB  - 1 Orri. )
   • IN.03.1 El Pilar Klinika Azpi-Eremua Urbanizatzeko Jarduketa-Programaren behin betiko onarpena.
    PDF ( 40 KB  - 1 Orri. )
  • LEGORRETAKO UDALA
   • Udal zerga eta tasak ordaintzeko dirulaguntzak emateko kudeaketa arauak.
    PDF ( 28 KB  - 1 Orri. )
  • PASAIAKO UDALA
   • Ezkontza zibila ospatzeko alkatearen ahalmena eskuordetzea.
    PDF ( 34 KB  - 1 Orri. )
  • TOLOSAKO UDALA
   • Koordinazio lantalde bat eta lan-esparru bakoitzeko lantalde bat sortzeari buruzko 2019/1208 dekretuaren aldaketa.
    PDF ( 43 KB  - 2 Orri. )
   • 2019/13 zenbakidun kreditu-aldaketarako espedientearen behin betiko onarpena.
    PDF ( 33 KB  - 1 Orri. )
  • ZUMAIAKO UDALA
   • Udaltzain lanpostu bi betetzeko karrerako funtzionarioen izendapena.
    PDF ( 34 KB  - 1 Orri. )
   • Igogailuak jartzeko dirulaguntzak eskatzeko 2019ko deialdia.
    PDF ( 37 KB  - 2 Orri. )
  • TXINGUDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA
   • Irungo 1. sektoreko etxe hondakinak atalaren 2019ko laugarren hiruhilekoari eta etxekoa ez den sektoreko 2019ko urriari dagozkien hiri hondakinak kudeatzeko tasen erroldaren onarpena.
    PDF ( 63 KB  - 2 Orri. )
 • 6.  JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

 • 7.  BESTE BATZUK

©2019  Gipuzkoako Foru Aldundia