Aldizkaria 2019-06-10, 108 Zenbakia

 • 2.  GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

  • DIPUTATU NAGUSIA
   • 2019ko deialdiko Etorkizuna Eraikiz - GipuzkoaLab programaren diru laguntzak ematea.
    PDF ( 223 KB  - 9 Orri. )
   • Anton Abbadia sariaren deia egitea 2019. urterako, euskararen erabilera sustatzeko alorrean nabarmendu izan diren pertsona edo elkarteen jarduna saritzeko asmoz.
    PDF ( 49 KB  - 3 Orri. )
  • OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
   • Foru Ogasun honetako agirietan azaltzen diren helbideetan aurkitu ezin izan diren zergadunei zuzendutako jakinarazpena.
    PDF ( 68 KB  - 2 Orri. )
   • Foru Ogasun honetako agirietan azaltzen diren helbideetan aurkitu ezin izan diren zergadunei zuzendutako jakinarazpena.
    PDF ( 46 KB  - 2 Orri. )
 • 3.  TOKI ADMINISTRAZIOA

  • ANDOAINGO UDALA
   • Idazkaritza Orokorra: Garapen bidean dauden herrialdeekiko lankidetza programen Udal Ordenantzaren behin betiko onespena.
    PDF ( 38 KB  - 2 Orri. )
   • Idazkaritza Orokorra: Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren Udal Araudi erregulatzailearen behin betiko onespena.
    PDF ( 48 KB  - 3 Orri. )
   • Idazkaritza Orokorra: Andoaingo udalerrian euskara sustatzeko jardueretarako dirulaguntzen emakida arautzen duen berariazko Ordenantzaren behin betiko onespena.
    PDF ( 36 KB  - 1 Orri. )
   • Idazkaritza Orokorra: Diru-Sarrerak Bermatzeko eta gizarte inklusiorako udal laguntzak emateko Ordenantzaren behin betiko onespena.
    PDF ( 39 KB  - 2 Orri. )
   • Idazkaritza Orokorra: Udal jabetzako etxebizitzak gizarte errentapetze araubidean esleitzeko Ordenantzaren behin betiko onespena.
    PDF ( 46 KB  - 3 Orri. )
   • Idazkaritza Orokorra: Gizarte Zerbitzuetako alorrean diharduten erakunde eta elkarteei diru laguntzak emateari buruzko Araudiaren behin betiko onespena.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
  • ARETXABALETAKO UDALA
   • Ezkontza zibila ospatzeko alkatearen ahalmena eskuordetzea.
    PDF ( 28 KB  - 1 Orri. )
  • AZKOITIKO UDALA
   • Akats zuzenketa: 26 sektoreko, Oinartxo, Plan Partzialaren Aldaketaren Hasierako onarpena.
    PDF ( 33 KB  - 1 Orri. )
  • BELAUNTZAKO UDALA
   • 2019/1 Kreditu zenbakidun aldaketarako espedientearen behin betiko onarpena.
    PDF ( 34 KB  - 1 Orri. )
   • Belauntzako Hiri Antolaketako Plan Orokorreko (HAPO) "Gure Txokoa" 12 H.E.ko Hiri Antolaketako Plan Bereziaren hasierako onespena.
    PDF ( 35 KB  - 1 Orri. )
  • BERGARAKO UDALA
   • Oposizio lehiaketa bidez Agorrosin eta Kiroletako koordinatzaile plaza betetzeko deialdia eta hautaketa-prozesuaren oinarrien iragarkia.
    PDF ( 104 KB  - 13 Orri. )
  • ELGOIBARKO UDALA
   • Euskara arloko dirulaguntzak emateko deialdia. I. Eranskina. - Elgoibarko Udal Euskaltegia ez den beste euskaltegi batean edo barnetegian euskara ikasteko dirulaguntzak.
    PDF ( 42 KB  - 1 Orri. )
   • Euskara arloko dirulaguntzak emateko deialdia. III. Eranskina.- Establezimenduko errotulu nagusia euskara hutsean edota irudi korporatiboa euskaraz edo ele bietan jartzeko dirulaguntzak.
    PDF ( 42 KB  - 1 Orri. )
   • Euskara arloko dirulaguntzak emateko deialdia. II. Eranskina.- Udako Euskal Unibertsitateak (UEU), Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) eta Hik Hasik euskara hutsean antolatzen dituzten ikastaroak egiteko dirulaguntzak.
    PDF ( 43 KB  - 1 Orri. )
   • Euskara arloko dirulaguntzak emateko deialdia. IV. Eranskina.- Euskarazko irakaskuntzaren aldeko jaietarako dirulaguntzak. 2019 urtea.
    PDF ( 42 KB  - 1 Orri. )
   • Euskara arloko dirulaguntzak emateko deialdia. V. Eranskina.- Herriko enpresetan euskararen erabilera bultzatzeko dirulaguntzak.
    PDF ( 42 KB  - 1 Orri. )
  • ERRENTERIAKO UDALA
   • Akats zuzenketa: Hiru ofizial plaza txanda murriztuan betetzeko deialdia.
    PDF ( 82 KB  - 9 Orri. )
  • ESKORIATZAKO UDALA
   • 2019ko apirilaren 29ko B19/528 Alkatearen Erabakia jakinaraztea.
    PDF ( 35 KB  - 1 Orri. )
   • 2019ko apirilaren 16ko B19/0529 Alkatearen Erabakia jakinaraztea.
    PDF ( 35 KB  - 1 Orri. )
  • LARRAULGO UDALA
   • 2019/1 zenbakidun kreditu-aldaketarako espedientearen behin betiko onarpena.
    PDF ( 32 KB  - 1 Orri. )
  • OIARTZUNGO UDALA
   • Zarata eta dardaretatik babesteko Udal Ordenantzaren hasierako onarpena.
    PDF ( 29 KB  - 1 Orri. )
   • Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamenduaren behin betiko onarpena.
    PDF ( 207 KB  - 33 Orri. )
   • Ibilgabetuta dauden ibilgailuen titularrentzako errekerimendua.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
  • SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMASKO UDALA
   • 2019ko hirugarren hiruhileko zabor bilketa tasaren errolda.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
  • URNIETAKO UDALA
   • Tasa eta prezio publikoei buruzko ordenantza fiskalen aldaketaren hasierako onarpena.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
  • URRETXUKO UDALA
   • Udal jabetzapeko lursail baten doako lagapenaren hasierako onarpena.
    PDF ( 35 KB  - 1 Orri. )
  • ZERAINGO UDALA
   • 2019/2 kreditu zenbakidun aldaketarako espedientearen behin betiko onarpena.
    PDF ( 37 KB  - 1 Orri. )
  • ZIZURKILGO UDALA
   • Ezkontza zibila ospatzeko alkatearen ahalmena eskuordetzea..
    PDF ( 28 KB  - 1 Orri. )
  • LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA
   • 2018ko Kontu Orokorra jendeaurren jartzea.
    PDF ( 31 KB  - 1 Orri. )
 • 4.  AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOA

 • 6.  JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

 • 7.  BESTE BATZUK

©2019  Gipuzkoako Foru Aldundia