7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

TOLOSA ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZORDEA

Iragarkia

Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Batzordeak aditzera ematen du aldaketa bat izan duela beren osaeran, Ángela Gago García andrea izendatua izan baita batzordeko Idazkari, Raquel Fernández Martínez andrearen ordez.        

Tolosa, 2019ko maia­tza­ren 13a.—Ángela Gago García, Tolosako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkaria.       (3184)