7
BESTE BATZUK

2019KO UDAL HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

TOLOSAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZORDEA

Akats zuzenketa

Aka­tsak an­tze­man direnez Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagozkion udalerrietan Udal Hauteskundeetara aldarrikatutako hautagaien zerrendei buruz 2019ko apirilaren 30eko 80 zk. duen Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkian, jarraian ager­tzen den eran zuzen­tzen da:

18. orrialdean:

— Hurrengo hau dioenean:

ELDUAIN

EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)

Titularrak.

1.  Oihana Amundarain Zubillaga.

2.  Eider Mugica Ormazabal.

3.  Leire Talavera Etxeberria.

4.  Joel Wepsiec Mariezcurrena.

5.  Alain Barandiaran Ayerza.

Ordezkoak.

1.  Jose Angel Urkizu Odriozola.

2.  Maite Bizkarrondo Arzallus.

— Beste hau esan behar du:

ELDUAIN

EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)

Titularrak.

1.  Oihana Amundarain Zubillaga.

2.  Eider Mugica Ormazabal.

3.  Leire Talavera Etxe­berria.

4.  Joel Wepsiec Mariezcurrena.

5.  Alain Barandiaran Ayerza.

35. orrialdean:

— Hurrengo hau dioenean:

OREXA

EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)

Titularrak.

1.  Eneko Maioz Ganboa.

2.  Gurutze Etxe­zabal Iturrioz.

3.  Joaquin Iturrioz Ibarlucea.

4.  Ainhoa Nazabal Atxe­ga.

5.  Garikoitz Balerdi Atxe­ga.

Ordezkoak.

1.  Onintza Zubeldia Altuna.

2.  Manex Malkorra Iturrioz.

3.  Urtzi Iturrioz Pozueta.

— Beste hau esan behar du:

OREXA

EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu)

Titularrak.

1.  Eneko Maioz Ganboa.

2.  Gurutze Etxe­zabal Iturrioz.

3.  Joaquin Iturrioz Ibarlucea.

4.  Ainhoa Nazabal Atxe­ga.

5.  Garikoitz Balerdi Atxe­ga.

Tolosa, 2019ko maia­tza­ren 13a.        (3183)