7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

AZPEITIKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Ediktua

Shelley Gallina Foster, anderea, Azpeitiko Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkaria.

Ziurta­tzen dut, gaur ospatutako bilkuran Hauteskunde Ba­tzor­dea, honela osatuta geratu dela behin-betiko:    


Ba­tzor­deburua:

— Maria de Blas Piñeiro, anderea. Azpeitiko Dekano­tza­ko epailea eta lehen auzialdiko eta instrukzioko 2. Epaitegiko epailea.

Ba­tzor­dekide Judizialak:

— Leyre Perez Rodriguez, anderea. Azpeitiko lehen auzialdiko eta instrukzioko 1. Epaitegiko epailea.

— Lucia Arzuaga Etxa­niz, anderea. Zumaiako bake epaitegiko bake epailea.

Ba­tzor­dekide Ez Judizialak:

— Eneko Guedejo Izagirre jauna.

— Irati Labaca Garmendia andrea.

Idazkaria:

— Shelley Gallina Foster, anderea. Azpeitiko dekano­tza­ko justizia administrazioaren letradua eta Azpeitiko lehen auzialdiko eta instrukzioko 2. Epaitegiko justizia administrazioaren letradua.

Gi­puz­koako Aldizkari Ofizialean argitara­tze­ko, Hautes-Erregimen Orokorren Lege Organikoak arauzten duen 11.1.b artikulua betez, ediktu hau sina­tzen dut.

Azpeitia, 2019ko apirilaren 16a.—Shelley Gallina Foster, Azpeitiko Eskualde Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkaria.       (2603)