7
BESTE BATZUK

2019KO UDAL HAUTESKUNDEAK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

AZPEITIKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Ediktua

Shelley Gallina Foster andreak, Azpeitiako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkariak, hurrengoa.

ZIURTA­TZEN DUT: Hauteskunde Erregimen Orokarri buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 47.1 eta 187.4 artikuluekin bat etorriz, Hauteskunde Ba­tzor­de honi dagozkion toki entitate txi­kietan, auzo-alkateetarako 2019eko hauteskundeetara aurkeztu diren hautagai­tzak direla zigilatuta eta izenpedunak sinatuta honekin batera doazenak.

Eta hala ager bedi, eta zabal­tze­aren eta argitara­tze­aren eraginetara, ziurtagiri hau luza­tzen da lehendakari jaunaren oneri­tzi­arekin batera, Azpeitian 2019eko apirilaren 23an.—O.E. lehendakaria.—Idazkaria.           (2652)

 

ITZI­AR

DENON HERRIA (DENON HERRIA).

Titularrak/Titulares.

1.  MARIA ARANZAZU EGAÑA ALDALUR.

Ordezkoak/Suplentes.

Hautagairik gabe/Sin candidatos.