7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

TOLOSALDEKO HAUTESKUNDE BA­TZOR­DEA

Ediktua

Raquel Fernandez Martínez anderea, Tolosaldeko Hauteskunde Ba­tzor­deko Idazkaria.

Honen bidez jakinarazten dut 2019ko udal, Europa eta Ba­tzar Nagusietarako hauteskunde kanpainetako ekitaldiak doan egiteko areto ofizialen eta leku publikoen zerrenda, Tolosaldeko Barrutian dauden udalherrietakoak.    

ABAL­TZI­SKETA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Udalaren behekaldean tabloi ba­tzuk daude, eta hor eta bere inguruan kartelak koka­tze­a egongo da.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udaleko Bilkuretako gela aurrez ordua erreserbatuta.      

ALBIZTUR

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Udalaren Herriko plazan, pilotalekuaren eserlekuen atze­kaldean, enparan­tza­ra begira (10 m²).

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Kultur Etxe­ko gelatan. Gaueko 8:00tik aurrera, egunero. 

ALEGIA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Udalak ohol ba­tzuk jarriko ditu:

Herriko Enparan­tza Nagusia (Udale­txe­a aurrean).

Larraitz Auzoan (Herri ikastola aurrean).

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Kultur Etxe­ko Areto Nagusia eta Pilotatokia.

Orduategia: 19:00-21:00.

ALKIZA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Udalak San Martin plazan horretarako jarriko dituen Panelak (9 m²).

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Areto ofizialak: Juanena jaunaren lokaletan, hauteskunde kanpainako astegunetan 20:00etatik 22:00etara.

AL­TZA­GA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Herriko enparan­tzan ezarriko diren paneletan, kandidatura bakoi­tzak 1 m²ko espazioa izango du, aurrez eskaera egin beharko da.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Al­tza­gako Artegain frontoia, astegunetan, 19:00 – 21:00, aurrez ordua erreserbatuta.

AL­TZO

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Panel berezi ba­tzuk eginda dituela eta panel horiek. Al­tzo­ko hiru hiri guneetan jar­tzen direla: Al­tzo Muinon, Al­tzo Azpin eta Amategi aldean.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udale­txe­ko Ekin­tza aretoa eta Udal Frontoia, aurrez ordua erreserbatuta.

AMEZKETA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Ugarten.

Bel­tza­ren plaza (Haur parkearen ondoan).

Fernando Amezketarraren plazan.

Ergoiena (Eskola eremuaren ondoan).

4 eremu hauetan panel fenolikoak jarriak daude Amezketako Udalaren iragarkiak jar­tze­ko Amezketako Udalaren eremua errespetatu eta horren alboan nahiz atze­ko zatia erabili daiteke propaganda jar­tze­ko. Kandidatura bakoi­tzak 1 m²-ko panel-gunea izango du. Eraikun­tzen fa­txa­detan ez da kartelak jar­tze­ko aukerarik izango.    

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Amezketako Udalaren Erabilera Ani­tze­ko Herri Zentroan.

Bartolome Deunaren kaleko 37 zenbakiaren behe solairuan.

Kanpainak legez irauten duen epean, astelehenetik igandera, asteko egun guzietan, goizeko 10:00tatik gaueko 22:00tara.

ANDOAIN

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Kokagune bakoi­tze­an alderdi politikoak 2 m² panela izango du prest:

Berrozpe Etxe­a (Kale­txi­ki, 17).

Ama Kandida Etorbidea (Denak industrigunean).

Rikardo Arregi kalea, 7.

Mimendi Kalea 16-18.

Pio Baroja Kalea (San Martin Elizaren atze­kaldean).

Agustin Lei­tza kalea, 5-7.

La Salle Etorbidea (La Salle-Berrozpe Ikaste­txea).

Kale Nagusia (Ondarreta Ikaste­txe­ko sarreraren ondoan).

Kale Berria (Leizaur Parkean).

Karrika kalea (Autobusaren geltoki ondoan).

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Goiko Plaza, Arrate Plaza, Bekoplaza (Andoaingo Udala, telf. 943.300.830, fax: 943.300.828).

ANOETA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

San Juan kalea Etxa­bururekin iskina eginez. 4 panel.

Herriko Sarrerako zubia. 8 panel.

Idiakaitz Auzoa 3 panel.

Itur­txu­lo Kalea 4 panel.

Errotaldea Auzoa 4 panel.

Hozpel Kalea 2 panel.

Panel bakoi­tza­ren azalera 4 m x 1 m-koa da.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Herriko frontoia. Herriko Frontoia hau, erabili ahal izango da larunbat eta igandetan, 18:00etatik 21:30etara.

ARAMA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Herriko enparan­tzan ezarriko diren paneletan, kandidatura bakoi­tzak 1 m²ko espazioa izango du. Aurrez eskaera egin beharko da.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Loi­tza frontoia, astegunetan 19:00 – 21:00, aurrez ordua erreserbatuta.

ASTEASU

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Kale Berriako taulak (6 eta 14 zenbakien ondoan), sarreraren rotondan eta Elizmendi auzoan eskola eta enpara­tza­ren inguruko tauletan (48 m).

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Ikus en­tzu­neko aretoa, astelehenetik ostiralera, 20:00etatik 22:00etara bitarteko ordutegian.

ATAUN

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Panelak: 1,20 x 2,40 metrokoak, honako leku hauetan kokaturik:

Elbarrena: 8.

Arrondoan: 1.

San Gregorion: 3.

Ergoienan: 1.

Arinberriagan: 1.

Aian: 1.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

San Martin Auzoan. Udale­txe­ko Ganbara (7etatik 10etara) Aforoa: 50 per­tso­na.

San Gregorio Auzoan. San Gregorio elkarguneko aretoa (7etatik 10etara). Aforoa: 50 per­tso­na.

Aia Auzoan.- Hai­tza­rri lokala (7etatik 10etara). Aforoa: 30 per­tso­na.

BALIARRAIN

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Udalaren behekaldean tabloi ba­tzuk daude, eta hor eta bere inguruan kartelak koka­tze­a egongo da.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udaleko Bilkuretako gela, ordua aurrez eskatuta.            

BEASAIN

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

1.  Igar­tza Oleta, 8 zenbakaiaren parean.

2.  Dolarea kalea, parkearen parean.

3.  Barrendain plaza.

4.  CAFen ondoko parkean.

5.  Ezkiaga Etorbidea, 3. zenbakiaren parean errekaren barandillan.

6.  Bideluze zubiko baranda.

7.  Aran­tza­zu-Mariarats bideguru­tzea.

8.  J.M. Barandiaran parkearen goialdean.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udale­txe­ko ba­tzar areto nagusia, ostegun arra­tsa­ldetan ez ezik.

BELAUN­TZA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Herriko Enparan­tza, eta frontoi ondoa.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Kultur etxea.

BERASTEGI

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

3 metroko zabalera duten 6 ohol jarriko ditu alderdi politikoen aukeran Berastegiko Udalak, herriko plazan eta Udale­txe azpiko karrapean.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udal pilotalekua eta audio lokala, Kale nagusiko 8 zkian eskein­tzen dira eskaera egiten duten alderdi politiko guztiei.  Ekitaldiak egiteko ordutegia: Goizeko 10:00etatik gabeko 22:00ak arte. Pilotalekuan gu­txi gora behera 200 per­tso­na bildu daitezke.

BERROBI

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Berrobiko Udalak horretarako jarriko dituen panelak, Plaza Zaharrean Udale­txe­aren ondoan eta Iriarte Erretegiaren ondoan dagoen aparkalekuan.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Urralburu Udal pilotalekua.

ELDUAIN

— Debaldeko iragarkiak jar­tze­ko erabilgarri diren tokiak:            

1,5 metroko zabalera duten 3 ohol herriko plazan. Guztira 4,5 metro.

— Ekitaldi politikoak aurrera eramateko tokia:              

Larte Kultur Etxea, 10:00etatik 22:00ak arte.

GAIN­TZA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Herriko plazako panelak.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Herriko pilotaleku estalia erreserba­tzea, gaueko 8:30etatik aurrera.

GAZTELU

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Gazteluko Udalak horretarako kalean jarriko dituen panelak.          

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udalba­tzar aretoa. Astearte eta ostiralak. 8:30 – 15:00.    

HERNIALDE

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Hiru panel, Santa Kruz Apaizaren Enparan­tza­ko sarreran.               

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Kultura Aretoa, Hernialdeko Udale­txe­ko 2. Oinean dagoena, edozein egunetan.

IBARRA

— Ibarrako herrian hauteskunde kartelak ezar­tze­ko lekuak:          

Emeterio Arrese Parkean: hiru bakun 4,8 m x 1,60 m.    

San Bartolome Plazan: bi bikoitz alde bakoi­tze­an 3,2 x 1,6 m.

Euskal Herria Kalea 2. zenbaki ondoan: bi bakun 1,6 x 1,6 m.        

Euskal Herria Kalea 16. zenbaki ondoan bakun bat 1,6 x 1,6 m.     

Euskal Herria Kalea 32-38 bitartean: bi bakun 3,2 x 1,6 m.             

Kultur etxe parean: bakun bat 1,6 x 1,6 m.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta lekuak:

Txo­ntxo lokala.

Udal areto nagusia.

IDIAZABAL

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Panel ba­tzuk jarriko dira Plaza Nagusiko kioskoan, gu­txi gorabehera 5 x 1 m²-koak.

Panel ba­tzuk jarriko dira Txo­menarena-Etxe­an, gu­txi gorabehera 5 x 1 m²-koak.

Panel ba­tzuk jarriko dira Eskola Publikoetan, gu­txi gorabehera 5 x 1 m²-koak.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Gurasoen elkartea, Pilarrenea Etxe­aren Ganbara, udale­txe­ko areto nagusia eta Plaza Nagusia, hauteskunde kanpainako egun eta ordu guztietan. Gurasoen elkartearen Areto eta Pilarrenea Etxe­aren Ganbararen aforoa: 75 lagun. Udale­txe­ko arteo nagusia: 40 personas.

IKAZTEGIETA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Panel berezi ba­tzuk jarriko dira bi kokapenetan: San Lorenzo, 14 aurrean, eta Ostatuaren aurrean. 

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Ez dira erabil­tzen.

IRURA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

1,5 x 2,5 m²-tako 12 panelak zabalduko dira herrian zehar, 6 San Miguel Plazan eta 6 Kale Nagusian.          

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

San Miguel Plazako 5 zka.-dun Kultur Etxe­ko Ekitaldi. Aretoa hautagaien ezku egongo dela, honako ordutegiarekin: Egunero, astelehenetik ostiralera, 19:00tik 22:00ra, larunbatetan. 10:00etatik 14:00era eta 17:00etatik 20:00etara, eta igandeetan 10:00 etatik 14:00etara.

ITSA­SONDO

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Herriko enparan­tzan ezarriko diren paneletan, kandidatura.

bakoi­tzak 1 m²ko espazioa izango du. Aurrez eskaera egin beharko da.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Errota frontoian, astegunetan 19:00 – 21:00 aurrez ordua erreserbatuta.

LARRAUL

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Herriko plazako panelak, guztira 9 m².

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Larraulgo Kultur Etxe­a 20:00etatik 22:00etara, astelehenetik ostiralera.

LAZKAO

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Panelak: Panel bakoi­tzak 2 x 10 mt. ditu.

1, San Pruden­tzi­ora igoera, San Josetik.

1, Santa Magdalenako errotonda.

1, Mikelar lorategian (Santander Banke­txea).

1, Irigoien, 14 (Itza­la Taberna).

1, Irigoien, 30.

2, Areso - SanInazio arteko lorategietan.

1, Elosegi kalea.

1, Ibabe Industrialdea.

1, Iturgai­tza­ga 5.

Farol handiak: Ibabe Industrialdean, Olaberrirako bideguru­tze­an eta Jose Lasatik San Inaziorako sarreran kokaturik daudenak.

Gainerako farolak berriz, Senperetik Hirigoieneraino eta Olaberriko bideguru­tze­tik udal mugaraino ezarritakoak.

Pankartak: Bost eremu xeda­tzen dira, hauetan partidu bakoi­tzak pankarta bat bakarrik jar­tze­ko aukera duelarik:

Senpere-Azkar eremua.

Azkar-Iturgai­tza­gako eremua.

Iturgai­tza­gako bideguru­tzea-Frontoia.

Frontoia-San Pruden­tzi­o eremua.

Frontoia-Hirigoien eremua.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Kultur Etxea: larunbatetan 8:00tatik 14:00ra.   

Areria Kulturgunearen erabilera ani­tze­ko Gela: asteartetan eta asteazkenetan 9:00tatik 21:00tara.

Udale­txe­ko Pleno Aretoa, ordutegia kon­tsu­ltatu.

LEABURU-TXA­RAMA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Herri guztian.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udale­txe­ko pleno aretoa. Astelehena, asteazkena eta ostiraletan, 8:30 – 15:00.

LEGORRETA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Korta eta Zapas Plaza panelak.

Kale Nagusia 11 panelak.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko aretoofizialak eta leku publikoak:

Kultur Etxea.

LIZAR­TZA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Plaza eta Alhondigan.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udaleko Areto Nagusia eta Kultur Gunea erreserba­tzen dira; eguna eta ordua ezar­tze­ko, aurrez, Udalarekin harremanetan jarri behar da.

OLABERRIA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

2 m x 1 m neurritako panelak jarriko dira iragarki kartelak erasteko asmoz, ondorengo lau lekuetan:

*  Kaskoan:

Bikario-etxe­ko bideguru­tze­an.

*  Iuirre Auzoa:

Karrefourren gasolindegia aurrean.

Beheko errotonda.

*  Errekalde Auzoan:

Beko-etxe ondoko zubian.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

*  Kaskoan:

50 per­tso­na bertan egoteko kapazitatea duen multimedia aretoa.

*  Ihurre Auzoan:

50 per­tso­na bertan egoteko kapazitatea duen Ludoteka lokala.

ORDIZIA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Ohol 1 zb., 7,50 x 1,25 m-ko azalerakoa, Kirol zelaian. Zumalakarregiren Etorbidean.

Ohol 1 zb., 7,50 x 1,25 m-ko azalerakoa, Kirol zelaian.   

Ohol 1 zb., 7,50 x 1,25 m-ko azalerakoa, Gi­puz­koa kalea (Sarreran).

Ohol 1 zb., 7,50 x 1,25 m-ko azalerakoa, Filipineta kalean.             

Ohol 1 zb., 7,20 x 1,25 m-ko azalerakoa, Ordizia kalea.  

Ohol 1 zb., 7,50 x  1,25 m-ko azalerakoak, Joseba Rezolaren pasealekuan (Diego Rivera Sarrera).

Ohol 1 zb., 7,50 x 1,25 m-ko azalerakoak, Joseba Rezolaren Pasealekuan (Renfe-geltokia).

Ohol 1 zb., 7,50 x 1,25 m-ko azalerakoa, San Bartolome.               

Ohol 1 zb., 7,50 x 1,25 m-ko azalerakoa, Araba kalean.  

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Doan: Barrena kultur etxe­ko aretoa (Igandeetan eta larunbat arra­tsa­ldeetan izan ezik).

Erabil­tze­ko ezarrita dauden baldin­tza orokorretan:           

Udal pilotalekua.

Herri An­tzo­kia.

ORENDAIN

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Udalaren behekaldean tabloi ba­tzuk daude, eta hor eta bere inguruan kartelak koka­tze­a egongo da.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udaleko Bilkuretako gela, aurrez ordua erreserbatuta.     

OREXA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Herri guztian.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udaleko Areto Nagusia erreserba­tzen da; eguna eta ordua ezar­tze­ko, aurrez, Udalarekin harremanetan jarri behar da.

TOLOSA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Panelak:

7, bi aldeetara, Trianguloa Plazan.

2, bi aldeetara, Iturri­txi­ki Plazan.

2, bi aldeetara, San Fran­tzi­sko pasealekuan.

3, bi aldeetara, Martin J. Iraola kalean.

5, alde batera, Santa Klara Errotondan.

4, alde batera, Zezen Plazan.

2, bi aldeetara, Amaroz Auzoan.

2, bi aldeetara, Araba etorbidean.

4, alde batera, Araba etorbideko errotondan.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Tolosako Kultur etxe­ko ekitaldi aretoa, beti ere ekitaldiak bateragarri badira aretoan aurreikusita dauden ekitaldiekin.   

Zezen Plaza.

Beotibar pilotalekua, profesionalen pilota jaialdirik ez dagoen bitartean.

Zerkausia.

Triangulua plaza.

Udal Pleno Aretoa.

Euskal Pizkundea Plaza.

San Francisko pasealekua (Ar­txi­bo Probin­tzi­alaren aurrean).

Plaza Zaharra.

Berdura plaza.

Alondegia Plaza.

Plaza Berria.

VILLABONA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

1,80 m²ko azalerako 50 panel jarriko dira:

Kale Berria 13.

Erreboteko plaza zg (Urbanizazioko obren arabera).        

Kale Nagusia 79.

Larrea Auzoa 2.

Larrea Auzoa 5-6.

Larrea sakabanatua 6.

Amasako plaza 1.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Berdura plaza.

Gurea zine aretoa.

BearZana frontoia.

Egunak eta orduak hauteskunde-taldeek nahi dituztenak izango dira, horietako zenbait lokalen ohiko jarduera kontutan hartuz eta errespetatuz.

Edonola ere, Espazio publikoetan publizitatearen eta propagandaren erabilera arau­tze­ari buruzko Udal Ordenan­tzak xedatutakoa bete beharko da.

ZALDIBIA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Mendi Ondo.

Farmazia-Nazabal Taberna.

Irazustabarrena Etxea.

Kultur Etxea.

Albi­tsu Etxea.

Mariaundi-Iztueta Plaza.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Herriko Politaleku estalia eta an­tzo­kia erreserba­tze­a gaueko 19:30tik 22:00etara.

ZIZURKIL

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Zizurkilgo Udalak kalean jarriko dituen panelak.             

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiaz egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Iriarte Kultura Etxe­a (Zizurkil Goikoa), Elbarrena auzoko Kultura Etxe­a edo Udal Pilotalekua. Egunak eta orduak alderdiek berek eskatu beharko dituzte aldez aurretik.         

EZKIO-ITSA­SO

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Ez dago leku berezirik erreserbatuta.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Anduaga Etxe­ko Balioani­tze­ko Aretoa. Santa Luzia Auzoa.

GABIRIA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Gabiria herrigunean kokatutako panelak.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Kultur Etxea.

LEGAZPIA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Panel guztiek 2 m-ko 6 unitate dituzte.

Brinkola Renfe geltokian.

Telleriarte bus geltokia.

Bikuña, biribilgune pareko barandan.

Urola kalea, biribilguneko baranda parean.

Urtatza ur-biltegi parean.

San Inazio auzoa, zelaia.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

*  Leku ofizialak:

KulturE­txe­ko Sala: Astelehenetik ostiralera, 18:00tatik 20:00tara, La­txa­rtegi, 3 (aurretiaz eskatuta).

Eskolak: Astelehenetik ostegunera, 17:30tatik 19:30tara, Domingo Agirre Eskola Publikoa eta Haztegi Ikastola (Leku hauen erabilpena bertako zuzendari­tzen baimenaren araberakoa da).

La­txa­rtegi Zinema: Astelehenetik ostegunera, 18:00tatik 20:00tara, La­txa­rtegi, 10 (aurretiaz eskatuta).

*  Leku publikoak:

Plazak: Guztiak, Orduak Guztiak, Euskal Herria plaza.   

Oinezkoen­tza­ko lekuetan: Guztiak, Orduak Guztiak, Gernikako Arbola enparan­tza.

Parkeak: Guztiak, Orduak Guztiak, La­txa­rtegi.

MUTILOA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Herrigunea Plaza Publikoa.

Lierni auzoko Plaza Publikoa.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udal Pilotalekua. kapazitatea: 500 per­tso­na.

Udale­txe­ko aretoa. Kapazitatea 60 per­tso­na.

ORMAIZTEGI

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Zumalakarregi plaza.

Zumalakarregi etorbidea.

Gabirialde kalea.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Zubipe kiroldegia.

Kultur Aretoa.

SEGURA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

German-ene aldea.

Haurreskolaren parean dagoen parkea.

Frontoiko Patioaren hesia.

Bekosoroa (komentuko pareta).

Kale Nagusia-42 etxe­ko aldameneko hesia.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

San Juan Plaza, 600 per­tso­nen­tzako kapazitatearekin.

Kultur aretoa, 100 per­tso­nen­tzako kapazitatearekin.

URRE­TXU

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Aparicio Auzoa - 2.

Pagoeta Auzoa - 4.

Labeaga, 25 - 3.

Abenida Berria - 4.

San Martin Auzoa - 2.

Santa Barbara Auzoa - 2.

Mundo Mejor Auzoa - 2.

Kalerrota - 4.

Basagasti - 2.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Labeaga aretoa; Labeaga kalea, 18. Igandeetan izan ezik.

Areizaga Plaza.

ZEGAMA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Olaberria auzoa 1.

Juan Telleria, 1.

Olaran 2.

Leku hauetan 1 m x 0,70 m-ko neurria duten bina panel jarriko dira.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udal kiroldegia 1.200 per­tso­na.

Enparan­tza 550 per­tso­na.

Kultur-Etxe­a 60 per­tso­na.

Orduak: Egunero 8:00etatik 20:00etara.

ZERAIN

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Pilotaleku kanpoko hesian.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

Udal pilotalekua (kapazitatea 500 per­tso­na) eta Kultur Etxe­a (kapazitatea 50 per­tso­na).

ZUMARRAGA

— Kartelak doan jar­tze­ko libre egongo diren lekuak:     

Panelak:

Euskadi Plaza 11.

Etxe­berri 6.

Islas Filipinas Kalean(zubían) 6.

Jai-Alai kalean (frontoiaren atze­an) 6.

Urdaneta etorbidea 15, 6.

Artiz Auzoa (Legazpi Etxe­aldean), 6.

Busca Sagastizabal (igoerako paretan) 6.

Plaza de los Leturia 6.

Antonio Oraa (tabernaren aurrean) 6.

Grupo Izazpi (tabernako plaza txi­kiko paretan) 6.

Panelak eskumatik ezkerretara zenbaki­tzen dira.

— Hauteskunde kanpainako ekitaldiak egiteko areto ofizialak eta leku publikoak:

San Gregorio Parkeko frontoi irekia.

Legazpi dorre­txea, (ekitaldi kulturalen edo eta festaren bat aurreikusita izan ezik).

Euskadi Plaza (ekitaldi kulturalen edo eta festaren bat aurreikusita izan ezik).

Geltokietako Plaza.

Leturien Plaza.

Kalebarren Plaza (ekitaldi kulturalen edo eta festaren bat aurreikusita izan ezik).

Zelai-Arizti Zine-An­tzo­kia (ekitaldi kulturalen edo eta festaren bat aurreikusita izan ezik).

Zelai-Arizti Kultur Etxe­ko Areto Nagusia, (ekitaldi kulturalen edo eta festaren bat aurreikusita izan ezik).

Tolosa, 2019ko apirilaren 12a.—Ba­tzor­deko Idazkaria.  
                (2514)