7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

DONOSTIAKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Ediktua

Maria Rosario Redondo Fernandez andrea, Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko Idazkaria.

Ziurta­tzen dut, gaur ospatutako bilkuran, Hauteskunde Ba­tzor­dea ondorengo moduan geratu dela osatua, Pablo Garcia Abad jaunaren dimisioaren eta Donostia-Irungo Hauteskunde Ba­tzor­dearen honen onarpenaren ondorioz:          

Elisabet García Alegre andrea, Donostiako Lehen Auzialdiko 3 Epaitegiko Magistratua.

Enrique Rodriguez Trigueros jauna, Donostiako Argibideko 1 Epaitegiko Magistratua.

Silvia Villanueva Hormías andrea, Donostiako Argibideko 5 Epaitegiko Magistratua.

Idazkaria, María Rosario Redondo Fernández andrea, Donostiako Zerbi­tzu Erkide Prozesal Orokorreko Letradu Zuzendaria.

Aho batez Elisabet García Alegre andrea aukeratu da ba­tzor­deburu.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tze­ko, jakinaraztea ematen da behar diren ondorioetarako.        

Donostia, 2019ko mar­txo­aren 8a.—Donostiako Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkaria.   (1569)