7
BESTE BATZUK

HAUTESKUNDE ADMINISTRAZIOA

AZPEITIKO ESKUALDEKO
HAUTESKUNDE BATZOR­DEA

Ediktua

Shelley Gallina Foster, anderea, Azpeitiko Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deko idazkaria.

Ediktu honen bidez jakinarazten da Azpeitiko Eskualdeko Hauteskunde Ba­tzor­deak, gaurko egunez egin duen bileran, be­ra honela geratu dela osatua:

Ba­tzor­deburua:

— Maria de Blas Piñeiro, anderea. Azpeitiko Dekano­tza­ko epailea eta lehen auzialdiko eta instrukzioko 2. Epaitegiko epailea.

Ba­tzor­dekideak:

— Leyre Perez Rodriguez, anderea. Azpeitiko lehen auzialdiko eta instrukzioko 1. Epaitegiko epailea.

— Lucia Arzuaga Etxa­niz, anderea. Zumaiako bake epaitegiko bake epailea.

Idazkaria:

— Shelley Gallina Foster, anderea. Azpeitiko dekano­tza­ko justizia administrazioaren letradua eta Azpeitiko lehen auzialdiko eta instrukzioko 2. Epaitegiko justizia administrazioaren letradua.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tze­ko, Hautes-Erregimen Orokorren Lege Organikoak arauzten duen 14.3 artikulua betez, ediktu hau sina­tzen dut.         

Azpeitia, 2019ko mar­txo­aren 8a.—Shelley Gallina Foster, idazkaria.              (1546)