3
TOKI ADMINISTRAZIOA

BEASAINGO UDALA

Beasaingo Udaleko 2019. urterako plantila organikoa.

Lanpostuaren izena

Lanpostu kopurua

Taldea/Azpitaldea 5/2015 Testu bateratua 76. art.

Egoera

Destinu osagarriaren maila

Oharrak

KARRERAKO FUNTZIONARIOAK

Gaikuntza Nazionaleko Eskala

Idazkaritzako Subeskala

IDAZKARIA

1

A1

BB

27

 

Kontuhartzailetzako Subeskala

KONTUHARTZAILEA

1

A1

BB

27

 

Diruzaintzako Subeskala

DIRUZAINA

1

A1

H

24

 

 

 

17

Foru Aldundiak 2018-03-01ean eginiko izendapèna, Diruzain postua behin behineko izaerarekin betetzeko, C1 Taldeko langile baten bidez, legezko horniketa gauzatu arte. (2018ko martxoaren 12ko GAOn argitaratua)

Administrazio Orokorreko Eskala

Subeskala Teknikoa

Klasea: Goimailako Teknikariak

ANTOLAKUNTZA-/ TEKNIKARIA ANTOLAKUNTZA eta GIZA BALIABIDETAKO TEKNIKARIA

1

A1

H

26

Bere horniketarekin “Antolakuntza Teknikaria” ezabatu da; horrela ez bada, mantenduko da

Klasea: Erdimailako Teknikaria

ARLO EKONOMIKORAKO TEKNIKARIA(PROFIL JURIDIKOA)

1

A2

H

20

 

Administrarien Subeskala

HARRERA BULEGOKO KOORDINATZAILEA

1

C1

J

19

 

ADM. OROKORREKO ADMINISTRARIA /ARTXIBOZAINA

1

C1

J

17

 

ADM. OROKORREKO ADMINISTRARIA

4

4

C1

J

H

17

 

ADM. OROKORREKO ADMINISTRARIA

1 (% 50)

C1

H

17

% 50eko lanaldian

ADM. OROKORREKO ADMINISTRARIA, PERTSONAL GAIAK ETA NOMINAK

1

C1

H

19

Bere horniketarekin lanpostu hau hartzen duen langileak utzitako plaza amortizatuko da.

Administrazio Bereziko Eskala

Subeskala Teknikoa

Klasea: Goimailako Teknikariak

INFORMATIKA TEKNIKARIA

1

A1

H

21

Behin behinekoa

Klase: Erdimailako Teknikariak

APAREJADOREA

1

A2

J

22

 

Klasea: Teknikari Laguntzaileak

DELINEATZAILEA

1

C1

J

17

 

Zerbitzu Berezietako Subeskala

Klasea: Udaltzaingoa eta beronen laguntzaileak

OFIZIAL-ONDOKOA (BURUA)

1

C1

J

22

 

AGENTE LEHENA

3

C1

J

17

 

AGENTEA

7

C1

J

14

 

AGENTEA

1

C2

H

14

Hutsik:

- B motako gidabaimena.

- A2 motako gidabaimena.

AGENTEA

1

C2

H

14

- B motako gidabaimena.

- A2 motako gidabaimena.

AGENTEA

2

C2

H

14

Izendatuak praktikaldian daude

Klasea: _Eginkizun Anitzetako Lanpostua

ASISTENTE SOZIALA / GIZARTE LANGILEA (Buruzagitza)

1

A2

J

21

 

ASISTENTE SOZIALA / GIZARTE LANGILEA

1

A2

J

19

 

ASISTENTE SOZIALA / GIZARTE LANGILEA

2

A2

H

19

 

GIZARTE ERAGILEA

1

A2

J

19

 

KULTURA ETA EUSKARA TEKNIKARIA

1

A2

J

19

 

GAZTERIAKO TEKNIKARIA

1

A2

J

20

 

MANTENIMENDU ETA OBRETAKO LANGILEA

1

C2

H

12

 

LIBURUTEGIKO ARDURADUNA

1

A2/C1

H

18

 

BEHIN BEHINEKO PERTSONALA

KOMUNIKAZIO TEKNIKARIA

1

A1

Behin behinekoa

22

 

PERTSONAL LABORALARENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

ZERBITZUBURUA

1

A2

F

22

 

GARBIKETAKO ARDURADUNA

1

C2

F

15

 

KALE GARBITZAILEAK (Balioanitza)

3

E

F

11

 

MANTENIMENDU ETA OBRAK TALDEKO BURUA

1

C2

F

15

 

BIGARREN MAILAKO OFIZIAL IGELTSEROA

1

C2

F

13

 

MANTENIMENDU ETA OBRETAKO LANGILEA

1

C2

F

13

 

EUSKARA eta KULTURA KOORDINATZAILEA

1

A1/A2

F

22

 

LIBURUTEGIKO ADMINISTRARIA

1

C1

F

17

 

KULTURAKO ADMINISTRARIA

1

C1

F

17

 

 

2019. Urterako Beasaingo Udaleko karrerako fun­tzio­narien­tzat, behin behineko langileen­tzat eta per­tso­nal laboralen­tzat gordetako lanpostuen zerrenda.

Orden zka

Izena

Lanpostu kopurua

Lanpostu mota

Hornitzeko era

Lanpostuaren maila

Ordainketa osagarriak

Bulegoak

Lanpostu horretarako exijitutako ukanbeharrak

Oharrak

Destinu osagarriaren
 Maila

Osagarri espezifikoa

Adskripzioa

 

Exijitutako titulazioa

Tramo orokorra

Dedikazio bereziko

tramoa

Talde edo eskala

Azpi-eskala

Mota

Hizkuntza eskakizuna

Derrigorrezkotasun data

KARRERAKO FUNTZIONARIOAK

019.01.01

Idazkaria

1

B

Meritu bereziak (I. Eranskina espedientearekin batera doa)

A1

27

10

01

 

IDAZ

EG

IDAZ

4

1992-7-1

ZL edo G

Behin behinekoa

019.02.01

Kontuhartzailea

1

B

Meritu bereziak (II. Eranskina espedientearekin batera doa)

A1

27

10

01

-

KH

EG

KH

4

1990-2-1

ZL edo G

Behin behinekoa

019.02.02

Diruzaina

1

B

Meritu bereziak (III. Eranskina espedientearekin batera doa)

A1

24

10

03

-

DZ

EG

DZ

4

1990-2-1

ZL edo G

Hutsik. C1 Taldeko langile batek Zerbitzu eginkizunetan beteta.

C1

17

06

02

AO

AA

 

3

 

 

Foru Aldundiak 2018-03-01an egindako Diruzainaren behin behineko izendapena C1 taldekolangile baten alde, legezko horniketa gauzatu arte. (2018-03-12ko GAO)

019.02.03

Arlo ekonomikorako Teknikaria (Profil juridikoa)

1

B

OL

A2

20

08

06

 

KH

AO

TE

TE

4

2018-3-27

Gradoa

Hutsik.

Hautaketa prozesuan

(2018ko LEP).

019.05.01

Antolakuntza Teknikaria

1

E

OL

A1

24

10

03

-

ANT. eta INF

AO

GT

GT

4

2001-7-19

ZL edo G

Antolakuntza eta Giza Baliabideen Teknikaria postua hornitzen denean iraungitzera izendatua; ez bada hornitzen mantendu egingo da.

019.05.02

Antolakuntza eta Giza Baliabideen Teknikaria

1

B

Barneko lehiaketa espezifikoa

A1

26

10

04

 

ANT,Eta GB

AO

GT

GT

4

2018-3-27

L edo G

Hutsik.

Bere horniketarekin Antolakuntza Teknikaria postua ezabatu da.

(2018ko LEP). Gaur egun Zerbitzu Ekinkizunetan.

019.05.03

Informatika Teknikaria

1

E

OL

A1

21

10

02

-

ANT. eta GB

AB

GT

GT

3

2017-2-23

Ingeniari informatikoan gradua edo informatikan lizentziaduna edo aurreko planeko baliokideak

Behin behinekoa

019.01.03

Harrera Bulegoko Koordinatzailea

1

E

-

C1

19

06

06

-

IDAZ

AO

AA

 

3

2017-2-23

Bedo G

 

019.04.07

A. Orokor. Administraria

1

E

OL

C1

17

06

07

-

GO

AO

AA

 

3

2017-2-23

Bedo G

 Hutsik.

Hautaketa prozesuan.

(2018ko LEP)

019.02.03

A. Orokor Administraria

1

E

-

C1

17

06

07

-

ZB

AO

AA

 

2

1992-7-1

B edo G

 

019.02.05

A. Orokor. Administraria

1

E

OL

C1

17

06

07

-

KH

AO

AA

 

2

1992-7-1

Bedo G

Hutsik

019.03.03

A. Orokor Administraria

1

E

-

C1

17

06

07

-

HB

AO

AA

 

2

1991-7-1

B edo G

 

019.04.06

A. Orokor. Administraria

1

E

 

C1

17

06

07

-

GO

AO

AA

 

3

2005-12-1

Bedo G

 

019.01.04

A. Orokor. Administraria/ Artxibozaina

1

E

 

C1

17

06

07

-

IDAZ

AO

AA

 

3

2005-12-1

Bedo G

 

019.05.04

A. Orokor. Administraria /Pertsonala eta nominak

1

E

Barne Promozia

C1

19

06

06

-

ANT. eta GB.

AO

AA

 

3

2018-3-27

B edo G

Hutsik.

Bere hornikuntzarekin plaza hau hartzen duen langileak utzitako plaza hutsa iraungitzera izendatuko da.

(2018ko LEP). Gaur egun Zerbitzu Eginkizunetan.

019.01.05

A. Orokor. Administraria

1

E

 

C1

17

06

07

-

IDAZ

AO

AA

 

3

2005-12-1

Bedo G

 

019.07.02

A. Orokor. Administraria

1

E

 

C1

17

06

07

-

BT

(Zerbi­tzuak)

AO

AA

 

3

2007-12-31

Bedo G

Hutsik

019.02.04

A. Orokor. Administraria

1

E

 

C1

17

06

07

-

KH

AO

AA

 

3

2005-12-1

Bedo G

Iraungitzea izendatua.

 

019.02.06

A.Orokor. Administraria/ Zergabilketa

1

E

LO

C1

17

06

07

-

KH

AO

AA

-

3

2018-3-27

B edo G

Hutsik

Hautaketa prozesuan

(2018ko LEP)

019.04.08

A. Orokor. Administraria

1

E

LO

C1

17

06

07

-

GO

AO

AA

-

3

2017-2-23

B edo G

%50eko lanaldia.

Hutsik

Hautaketa prozesuan

(2018ko LEP)

019.03.01

Aparejadorea

1

E

 

A2

22

08

01

Erabateko Erabilgarritasuna

9.306,09 €

HB

AB

TE

TE

4

1994-7-1

AT

 

019.03.02

Delineantea

1

E

 

C1

17

06

07

-

HB

AB

TL

TL

2

1994-7-1

DL

 

019.06.01

Ofizial ondokoa

(Burua)

1

E

 

C1

22

06

04

Erabateko Erabilgarritasuneko Lanaldi Luzatua

9.731,36 €

UD

AB

ZB

UD

3

1996-2-29

B edo G

 

019.06.02

Agente Lehena

1

E

 

C1

17

06

06

03

09

 

UD

AB

ZB

UD

3

1999-2-29

EG edo G

 

019.06.03

019.06.04

Agente Lehena

2

E

 

C1

17

06

03

 

UD

AB

ZB

UD

3

2007-12-28

EG edo G

 

019.06.05

Agente

2

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1992-7-1

EGedo G

 

019.06.06

Agente

2

E

 

C2

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1992-7-1

EGedo G

Hutsik.

 

019.06.07

Agente

1

E

 

C2

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1998-11-26

EG edo G

Hutsik.

Hautaketa prozesuan.

(2018ko LEP)

019.06.09

Agente

1

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1999-12-31

EG edo G

 

019.06.08

Agente

1

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

2001-7-19

EG edo G

 

019.06.10

Agente

1

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1999-4-29

EG edo G

 

019.06.11

019.06.12

Agente

2

E

 

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

2007-12-28

EG edo G

 

019.06.13

Agente

1

E

OL

C1

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

2012-02-16

EG edo G

 

019.06.14

Agente

1

E

OL

C2

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

2013-12-05

EG edo G

Praktikaldia

019.06.15

Agente

1

E

OL

C2

14

06

05

 

UD

AB

ZB

UD

2

1992-7-1

EG edo G

Praktikaldia

019.04.01

Asistente soziala / Gizarte Langilea (Buruzagitza)

1

E

 

A2

21

08

03

 

GO

AB

ZB

TE

3

1992-7-1

GL

 

019.04.02

Asistente soziala / Gizarte Langilea

1

E

 

A2

19

08

02

-

GO

AB

ZB

TE

3

1992-7-22

GL/G Lang

 

019.04.03

Asistente soziala / Gizarte langilea

1

E

OL

A2

19

08

02

 

GO

AB

ZB

TE

3

2017-02-23

GL/G Lang

Hutsik.

Hautaketa prozesuan

(2018ko LEP)

019.04.04

Asistente soziala / Gizarte Langilea

1

E

OL

A2

19

08

02

 

GO

AB

ZB

TE

3

2017-02-23

GL/G Lang

Hutsik.

Hautaketa prozesuan

(2018ko LEP)

019.04.05

Gizarte Langilea / Gizarte Eragilea

1

E

 

A2

19

08

02

-

GO

AB

ZB

TE

3

2001-7-19

GS edo H / G Lang

 

019.08.02

Kultura eta Euskara Teknikaria

1

E

 

A2

19

08

02

 

Euskara eta Kultura

AB

ZB

TE

4

2010-12-03

TE

 

019.09.01

Liburutegiko Arduraduna

1

E

OL

A2/C1

18

07

01

 

LIB.

AB

ZB

 

3

2018-03-27

B edo G

Hutsik

019.10.01

Gazteriako Teknikaria

1

E

 

A2

20

08

05

 

Gazteria

AB

ZB

TE

4

2007-12-28

TE

 

019.11.04

Mantenimen-du eta Obretako Langilea

1

E

OL

C2

12

04

04

 

OL

AB

ZB

OP

1

-

EG edo G

Hutsik

BEHIN BEHINEKO PERTSONALA

019.13.01

Komunikazio Teknikaria

1

 

 

A1

22

 

 

 

ALK

 

 

 

4

 

 

Komunikazioaren berezkoak, bai barnekoak, bai kanpokoak.

PERTSONAL LABORALA

019.07.01

Zerbitzuburua

1

B

 

A2

22

 

 

Erabateko Erabilgarrita-suna

9.306,09 €

BT

AB

ZB

TE

3

1994-7-13

TE

 

019.12.01

Zeregin anitzeko langilea

 

1

B

 

C2

15

 

 

 

GB

AB

ZB

OP

2

1999-12-31

EGedo G

 

019.12.02
019.12.03

Kale garbitzaileak (balioanitza)

2

E

 

E

11

 

 

 

GB

AB

ZB

OP

1

-

EZ

 

019.12.04

Kale garbitzaileak (balioanitza)

1

E

 

E

11

 

 

 

GB

AB

ZB

OP

1

-

EZ

Obra Taldera atxikita

019.11.01

Mantenimendu eta Obrak taldeko Burua

 

1

E

 

C2

15

 

 

 

OBRAK

AB

ZB

OP

2

2005-6-23

EG edo G

 

019.11.02

Bigarren mailako Ofizial igeltseroa

1

E

 

C2

13

 

 

 

OBRAK

AB

ZB

OP

1

2009-6-26

EG edo G

 

019.11.03

Mantenimendu eta Obretako Langilea

 

1

E

 

C2

13

 

 

 

OBRAK

AB

ZB

OP

1

 

EG edo G

 

019.08.01

Euskera eta Kulturako Koordinatzailea

1

B

 

A1/A2

22

 

 

 

Euskara eta Kultura

AB

ZB

GMB/TE

4TG

2007-12-28

GT/TE

Titularra erretiro partzialean.

(Lanaldia %25a) errelebo kontratuarekin.

019.08.03

Kultur Administraria

1

E

 

C1

17

 

 

 

KUL

AB

ZB

 

3

2007-12-31

B eta G

 

019.09.02

Liburutegiko Administraria

1

E

 

C1

17

 

 

 

LIB

AB

ZB

 

3

2005-12-1

B eta G

 

 

ALDI BATERAKO PERTSONALA

 

Postuaren izena

Postu kopurua

Lanaldia

Bulegoak

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

1

%100

Igunea (Informazio Bulegoa)

ADMINISTRARIA

1

%50

Igunea (Informazio Bulegoa)

ADMINISTRARIA

1

%77,20

Antolakuntza eta GB

KULTUR TEKNIKARIA

1

%100

Kultura-Euskara

Kultura eta Euskara errelebista

MERKATARITZA TEKNIKARIA

1

%54,55

Kultura-Euskara

 

TAULA/TABLA (1)

 

OSAGARRI ESPEZIFIKOA (TRAMO OROKORRA)

COMPLEMENTO ESPECÍFICO (TRAMO GENERAL)

 

Kodea/Código

Urteko diru-kopurua

Importe anual

10

01

27.957,57

10

02

19.355,40

10

03

21.849,61

10

04

26.611,20

08

01

23.949,22

08

02

17.352,73

08

03

20.893,79

08

05

18.715,24

08

06

17.813,92

07

01

16.701,31

06

01

24.244,22

06

02

23.439,77

06

03

21.215,57

06

04

21.144,44

06

05

17.907,51

06

06

16.796,08

06

07

15.143,06

06

09

591,84

04

04

14.074,76

03

02

14.789,23

 

Denek jakiteko adierazten dena, Erregimen Lokaleko gaietan indarrean dauden legezko xedapenak onar­tzen dituen apirilaren 18ko 781/86 Erret Dekretu Legearen 127. artikuluan xedatutakoa betez; jende aurreko erakustaldian 15 egunez egon beharko delarik alegazio aurkezteko eta aurkeztuko ez balira behin betiko onartua geratuko da.    

Beasain, 2018ko azaroaren 29a.—Aitor Aldasoro Iturbe, alkatea.    (8490)