Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

10. zenbakia Data 2012-01-16 89 orria

7 Udal Administrazioa

ASTEASUKO UDALA
2012. urteko ordenantza fiskalak. Akats zuzenketa

ASTEASUKO UDALA

Aka­tsen zuzenketa

2011ko abenduaren 30, 247. zenbakia duen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean erderaz argitaratutako iragarkian zenbait akats ikusirik, honako honen bidez hauek honela zuzen­tzen dira:

— Honakoa esaten duenean:

«Udalba­tza­rrak, 2011ko azaroaren 27an eginiko osoko bilkuran 2011 urteko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko diren Ordenan­tza Fiskalak alda­tzeko onarturiko hasierako onespena, indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenan­tza Fiskalen aldaketak hauek izango direlarik:»         

— Honakoa behar du:

«Udalba­tza­rrak, 2011ko azaroaren 27an eginiko osoko bilkuran 2012 urteko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko diren Ordenan­tza Fiskalak alda­tzeko onarturiko hasierako onespena, indarrean egongo diren tipo, kuota, tarifa eta Ordenan­tza Fiskalen aldaketak hauek izango direlarik:»         

Asteasu, 2012ko urtarrilaren 11.—Maria Pilar Legarra Cortajarena, Alkatea.

(29)      (332)

.