Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

78. zenbakia Data 2005-04-27 9049 orria

7 UDAL ADMINISTRAZIOA

ZUMAIAKO UDALA
Izaera pertsonaleko datuen fitxeroak sortu, aldatu eta deusezteko udal erregelamendua. Haserako onespena eta jende aurreko erakusketa.

ZUMAIAKO UDALA

Iragarkia

2004-09-30eko Udal Batza Osoko bilkuran, Zumaiako Udaleko izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxeroen eratze, aldatze eta indargabetzeari buruzko erreglamendua, haserako izaeraz onartu zen.

Jendaurreko agerraldi epean murtzilo edo oharpenik ez da aurkeztu.

Beraz, Araudiaren behin betiko textua, 7/1985eko apirilak 2ko Toki eraentzako oinarriak arautzen dituen 70,2 artikuloan xedatutakoarekin bat argitaratzen da.

Zumaia, 2005eko apirilaren 18a.—Maria Eugenia Arrizabalaga Olaizola, Alkatea. (3843)

Izaera pertsonaleko datuak dituzten fitxeroen eratze, aldatze eta indargabetzeari buruzko Udal Araudia.

ZIOEN AURKEZPENA

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 13ko 1999/15 Lege Organikoaren 20. artikuluaren arabera, Administrazio Publikoetako fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatzeko Estatuko Aldizkari Ofizialean edo dagokion egunkari ofizialean argitaratutako xedapen orokorrari jarraitu beharko zaio. Era berean, DBLOaren lehen xedapen gehigarriak fitxategien arduradunak diren Administrazio Publikoei agintzen die fitxategiak sortzeko xedapena onartzea edo jada dagoena Legeak aurreikusitakora egokitzea.

Eskuartean dugun Araudiaren helburua Zumaiako Udalaren ardurapean dauden izaera pertsonaleko datuak sortzea edo aldatzea da.

I. KAPITULUA

ZUMAIAKO UDALEKO FITXATEGIAK

1. artikulua.

Izaera pertsonaleko datuak gorde edo prozesatzen dituzten Zumaiko Udaleko fitxategiak honako hauek dira:

1.Ludoteka.

2.Udalekuak.

3.Gaztetxola.

4.Dokumentuen sarrera-irteeren erregistro nagusia.

5.Merkatariak.

6.Atestatuak.

7.Hilerria.

8.Zergadunak.

9.Artxibo Orokorra.

10.Hirigintza espedienteak.

11.Bertaratze kontrola.

12.Langile aukeraketa.

13.Biztanleen udal errolda.

14.Errolda fiskalak.

15.Kontabilitatea.

16.Langileria.

17.Lege-hausketak, isunak eta salaketak.

18.Udal espedienteen kudeaketa.

19.Udal liburutegia.

20.Gizarte fitxa.

21.Etxez-etxeko laguntza.

22.Adin gabeei laguntzeko programak.

23.Ezinduei laguntzeko programak.

24.Oinarrizko errenta.

25.Gizarte-larrialdirako laguntzak.

26.Familia parte-hartze programak.

27.Polikiroldegia.

II. KAPITULUA

FITXATEGI SORTUBERRIAK

2. artikulua.

Fitxategia: Ludoteka

—Deskripzioa: Ludotekaren erabiltzaileen identifikazio datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Ludoteka kudeatzeko fitxategi nagusia.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Banketxeko datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Oinarrizkoa.

3. artikulua.

Fitxategia: Udalekuak

—Deskripzioa: Udaletxeak antolatutako udako udalekuetan izena emandakoen identifikazio datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Udalekuen kudeaketa eta administraziorako fitxategi nagusia.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Banketxeko datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo hoien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Oinarrizkoa.

4. artikulua.

Fitxategia: Gaztetxola

—Deskripzioa: Eskolaz kanpoko ekintzetako parte hartzaileen identifikazio datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Eskolaz kanpoko ekintzen kudeaketa, administrazio eta fakturaziorako fitxategi nagusia.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Banketxeko datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Oinarrizkoa.

5. artikulua.

Fitxategia:
Dokumentuen sarrera-irteeren erregistro nagusia

—Deskripzioa: Udaletxean aurkeztutako udal espedienteen eta eskaeren pertsona titularren datuen fitxategi nagusia, Udaletxetik egindako jakinarazpenekin batera.

a)Helburua: Dokumentuen sarrera-irteera erregistro orokorraren kudeaketa eta administrazioa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

6. artikulua.

Fitxategia: Merkatariak

—Deskripzioa: Merkatarien identifikazio datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Merkatalguneen jabeak aurkitzeko fitxategi nagusia, segurtasunarekin edo beren merkatalgunearekin zerikusia duen beste edozein motatako gora-behera gertatuz gero.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia, edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Oinarrizkoa.

7. artikulua.

Fitxategia: Atestatuak

—Deskripzioa: Zirkulazio istripuetan inplikatutako eta udaltzaingoko agenteek bildutako egoera eta pertsonen inguruko datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Justiziari laguntzea eta trafiko gaietan udal eskuduntzen jarduera.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

8. artikulua.

Fitxategia: Hilerria

—Deskripzioa: Udal hilerrian hilobia emandako titularren identifikazio datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Hilerriaren kudeaketa eta administrazioa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Banketxeko datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Oinarrizkoa.

9. artikulua.

Fitxategia: Zergadunak

—Deskripzioa: Udalarekin zerga-betebeharrak dituzten pertsonen datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Udal zergen kobraketa eta ordainketen kudeaketa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeren datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

10. artikulua.

Fitxategia: Artxibo Orokorra

—Deskripzioa: Zumaiko Udaleko Artxibo orokorra.

a)Helburua: Udal informazioaren dokumentu historikoa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

11. artikulua.

Fitxategia: Hirigintza espedienteak

—Deskripzioa: Hirigintza departamenduan aurkeztutako udal espedienteen eta eskatzaile titularren identifikazio datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Hirigintza zerbitzuen kudeaketa eta administrazioa, hirigintza lizentziak ematea, lan publikoak, etab.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Banketxe datuak.

—Gizarte egoeren datuak.

—Datu akademikoak eta profesionalak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Ertaina.

12. artikulua.

Fitxategia: Bertaratze kontrola

—Deskripzioa: Langileen datuak eta beren lan jardueraren betekizuna mekanikoki kontrolatzeko.

a)Helburua: Langileen ordutegi kontrola.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Ertaina.

13. artikulua.

Fitxategia: Langile aukeraketa

—Deskripzioa: Hautaketa prozesuan diren hautagaien fitxategi nagusia.

a)Helburua: Hautaketa prozesuetan jarrera profesionalen ebaluazioa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Ertaina.

14. artikulua.

Fitxategia: Biztanleen udal errolda

—Deskripzioa: Udaletxean erroldatutakoen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Bizileku edo ohiko-bizitoki proba eta Hauteskunde Errolda osatzea.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Oinarrizkoa.

15. artikulua.

—Fitxategia: Errolda fiskalak.

—Deskripzioa: Errolda fiskalen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Udalak bere zerga eskumenak gauzatzea.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

16. artikulua.

Fitxategia: Kontabilitatea

—Deskripzioa: Kontabilitate kudeaketaren fitxategi nagusia.

a)Helburua: Udalaren kontabilitatea eramatea.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Datu ekonomikoak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Ertaina.

17. artikulua.

Fitxategia: Langileria

—Deskripzioa: Udaleko langileen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Langileen kudeaketa, ordezkapenen kudeaketa, oporrak eta gora-beherak, eta udaletxeko langileen nomina eta aseguru ordainketa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

18. artikulua.

Fitxategia: Lege-hausteak, isunak eta salaketak

—Deskripzioa: Lege-hausleen eta salatzaileen datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Bide segurtasunaren, udal aginduen eremuetan edo bestelakoetan, lege-hauste eta salaketen inguruko datuen erregistroa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

19. artikulua.

Fitxategia: Udal espedienteen kudeaketa

—Deskripzioa: Udaletxean aurkeztutako udal espedienteen eta eskatzaile titularren datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Espedienteen kudeaketa eta administrazioa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

20. artikulua.

Fitxategia: Udal liburutegia

—Deskripzioa: Udal liburutegiaren erabiltzaileen datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Udal liburutegiaren kudeaketa eta administrazioa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Oinarrizkoa.

21. artikulua.

Fitxategia: Gizarte fitxa

—Deskripzioa: Gizarte ongizate programen eskatzaileen datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Gizarte Ongizate programen kudeaketa, jarraipen eta aplikaziorako gizarte fitxa osatzea.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu akademiko eta profesionalak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

22. artikulua.

Fitxategia: Etxez-etxeko laguntza

—Deskripzioa: Etxez-etxeko laguntza programen eskatzaileen datudun fitxategi nagusia.

a)Helburua: Etxez-etxeko laguntza programak kudeatzera bideratutako fitxategia.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datu uztea: Gipuzkoako Foru Aldundia.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

23. artikulua.

Fitxategia: Adin gabeei laguntzeko programak

—Deskripzioa: Adin gabeei laguntzeko programen eskatzaileen datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Adin gabeen laguntza programak kudeatzera bideratutako fitxategia.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datu uztea: Gipuzkoako Foru Aldundia.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

24. artikulua.

Fitxategia: Ezinduen laguntza programak

—Deskripzioa: Ezinduen laguntza programen eskatzaileen datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Ezinduen laguntza programak kudeatzera bideratutako fitxategia.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datu uztea: Gipuzkoako Foru Aldundia.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

25. artikulua.

Fitxategia: Oinarrizko errenta

—Deskripzioa: Oinarrizko errentaren jasotzaileen identifikazio datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Oinarrizko errenta emate eta banaketa kudeatzera bideratutako fitxategia.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeren datuak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datu uztea: Gipuzkoako Foru Aldundia.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

26. artikulua.

Fitxategia: Gizarte-larrialdirako laguntzak

—Deskripzioa: Gizarte larrialdietarako laguntzen eskatzaileen identifikazio dautuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Gizarte larrialdietako laguntzak kudeatzera bideratutako fitxategia.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Izaera pertsonaleko datuak.

—Gizarte egoeraren datuak.

—Datu ekonomikoak.

—Osasun datuak.

e)Datu uztea: Eusko Jaurlaritza.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Handia.

27. artikulua.

Fitxategia: Familia parte-hartze programak

—Deskripzioa: Familia parte-hartze programen eskatzaileen identifikazio datuen fitxategi nagusia.

a)Helburua: Familia bitartekotzako kanpo terapiak kudeatzera bideratutako fitxategia.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Datu ekonomikoak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Ertaina.

28. artikulua.

Fitxategia: Polikiroldegia

—Deskripzioa: Kiroldegiko bazkide erabiltzaileen identifikazio izaerako datuen fitxategia.

a)Helburua: Kiroldegiko zerbitzuen kudeaketa, administrazioa eta fakturazioa.

b)Izaera pertsonaleko datuak eman diezazkiguten nahi dugun pertsonak edo taldeak edo ematera behartuak daudenak: Interesatua eta haren lege-ordezkaria.

c)Datuak jasotzeko prozedura: Galdetegia edo adierazpena.

d)Fitxategiaren oinarrizko egitura eta izaera pertsonaleko datuen deskribapena:

—Izaera identifikatzailea duten datuak.

—Datu ekonomikoak.

e)Datuak ematea: Ez dago aurreikusirik.

f)Fitxategiaren arduraduna: Zumaiako Udala.

g)Datuetan sarbidea izateko, aldatzeko, ezabatzeko edo horien aurka egiteko eskubidea zein zerbitzu edo unitatetan gauzatu daitekeen: Zumaiako Udala, Foruen Enparantza 1 (20750) (Gipuzkoa).

h)Segurtasun-maila: Oinarrizkoa.

III. KAPITULUA

ZUMAIKO UDALAREN DATU PERTSONALDUN
FITXATEGIEN EZEZTAPENA

29. artikulua.

«Datu pertsonalen babesa» izenarekin Datu Babeserako Erregistro Nagusian izena emandako fitxategia forma akatsagatik ezeztatu da.

AZKEN XEDAPEN BAKARRA

Araudi honek indargabe uzten du bertan esandakoari kontra egiten dio bestelako edozein udal araudi, akordio edo ebazpen.