Zerga informazioa entitate publikoentzat

"1. Zerga informazio hornidura berri bat eskatzea" formularioa. PDF formularioa betetzeko laguntza.

  • Identifikazioa: erabiltzaileak ziurtagiri digitala edo BaKQ kodea erabili behar du.
  • Erabiltzailea: edozein pertsonak bete dezake formularioa. Behin bete ondoren, arduradunak sinatu behar du eta erregistro elektronikoaren bitartez bidali.
  • Hartzailea / kontsultetarako harremana: bidaltzen den formularioa Ogasun eta Finantza Departamentura iritsiko da.
    Ogasun eta Finantza Departamentua. Zerga Arloko Eraldaketa Teknologikoko Zerbitzua.
    943 113228 / 943 113514
    estrategiateknologikoa@gipuzkoa.eus

PDF formulariorako sarrera